Reklama

Polityka obronna

Błaszczak do szefa MON z pytaniami o przeszłość kadr w SKW

książki, zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne, stary księgozbiór.
Autor. Jakub Borowski/Defence24.pl

Z pytaniami o przeszłość osób z kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz jej żołnierzy, a także o spotkania przedstawicieli SKW z rosyjskimi dyplomatami wystąpił do wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza jego poprzednik Mariusz Błaszczak. Były szef MON pyta m.in., czy wobec zastępcy SKW toczą się sprawy karne. Resort przygotowuje odpowiedź.

Reklama

Powołując się na „sygnały o niepokojących zmianach kadrowych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację zadań przez służbę oraz wiarygodność służby w kontaktach międzynarodowych”, Błaszczak wystosował interpelację, w której pyta, czy jest prawdą, że płk Zbigniew Lichocki, „który w trakcie wcześniejszej służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego był kuratorem dla blisko 130-letniego Józefa Pawlaka w sprawie dotyczącej zwrotu nieruchomości” w Warszawie, jest obecnie doradcą szefa SKW. Pod koniec stycznia portal Niealezna.pl napisał, że Lichocki  w trakcie wcześniejszej pracy dla SKW był kuratorem dla „w rzeczywistości już dawno wtedy nieżyjącego” Pawlaka.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Błaszczak pyta też, „czy to prawda, że obecny zastępca Szefa SKW Krzysztof Dusza jest oskarżony o przywłaszczenie wartościowego księgozbioru z siedziby SKW”, i czy toczą się wobec niego także inne sprawy karne.

Przewodniczący klubu PiS pyta także, czy Dusza jest zatrudniony w SKW jako pracownik cywilny, funkcjonariusz czy żołnierz, a także, czy MON potwierdza, że jeden z funkcjonariuszy SKW został awansowany na stanowisko naczelnika w Biurze I SKW, mimo prokuratorskich zarzutów o popełnienie przestępstwa. Błaszczak zadaje też pytanie, czy audyt w inspektoracie w SKW w Lublinie ma związek z tym funkcjonariuszem.

Pyta także, czy SKW cofnęła Duszy dostęp do informacji niejawnych, a jeśli tak, to czy odwołał się on od tej decyzji.

„Czy Krzysztof Dusza przed przyjęciem do SKW przechodził badanie wykrywaczem kłamstw? Jeśli tak, to kiedy?” – pyta Błaszczak, który wystąpił także o odpowiedź na pytanie o to, ile spotkań „zostało przeprowadzonych od 19.12.2023 r. do chwili zadania przedmiotowego pytania spotkań z przedstawicielami placówek dyplomatycznych Federacji Rosyjskiej w RP przez kierownictwo SKW lub podległych mu funkcjonariuszy/żołnierzy”. Interpelacja byłego ministra nosi datę 1 lutego.

Pyta on także, ilu funkcjonariuszy/żołnierzy „oddelegowanych do kluczowych instytucji zewnętrznych” szef SKW zawrócił z takiej delegacji i czy szef SKW „dla dobra służby zamierza w ich miejsce oddelegować innych”.

Interpelacja dotyczy także tego, „ilu żołnierzy służących w przeszłości w Wojskowych Służbach Informacyjnych zostało przyjętych do SKW po 19.12.2023 r.”. Tego dnia wniosek ministra obrony narodowej na szefa SKW został powołany  nowy SKW gen. bryg rez. dr Jarosław Stróżyk.

Jak powiedział Defence24.pl rzecznik MON Janusz Sejmej, resort przygotowuje odpowiedź na interpelację Błaszczaka.

Zadaniem powołanej w 2006 r. SKW jest ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej sił zbrojnych oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MON.

Reklama

Komentarze

    Reklama