Polityka obronna

Bieńkowska: Wspólne projekty dawałyby oszczędności do kilkunastu miliardów euro [SKANER Defence24]

"Doszliśmy do momentu, gdzie po pierwsze mamy podpisane porozumienie, po drugie mamy pieniądze na fazę wstępną jeszcze w ramach aktualnego budżetu do 2020 roku i po trzecie mamy bardzo konkretny plan [...] przeznaczenie 13 mld na współpracę w dziedzinie obronności" - powiedziała w rozmowie z Defence24 TV o współpracy w dziedzinie obronności Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. 

Elżbieta Bieńkowska zwróciła uwagę w rozmowie na to, że w przemyśle zbrojeniowym dzięki konsolidacji działań w dziedzinie obronności różnych państw Unii Europejskiej można zyskać bardzo duże oszczędności. 

To jest sektor gdzie współpraca między krajami da największe oszczędności ponieważ w tej chwili podobne rzeczy są robione w różnych krajach Europy oddzielnie. Wydaje się na to ogromne pieniądze z narodowych budżetów. Mamy dane mówiące o tym, że wspólne w danej dziedzinie projekty dadzą oszczędności od kilku do kilkunastu miliardów złotych.

Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP

Komisarz UE wypowiedziała się także na temat roli jaką mają do odegrania resorty obrony poszczególnych krajów tak by zapewnić sukces wspólnych przedsięwzięć. 

Pierwszoplanową rolę ma MON bo musi nawiązać współpracę ze swoimi partnerami, ministerstwami w innych krajach. Podstawową zasadą tego funduszu jest to, że w projekcie musi uczestniczyć trzech partnerów.

Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP

 Ponieważ Elżbieta Bieńkowska jest także odpowiedzialna za stworzenie właściwego otoczenia regulacyjnego dla rozwoju w Europie zastosowań technologii kosmicznej i usług, w tym w ramach programów Copernicus i Galileo rozmowa dotyczyła także tego obszaru. 

Obszar technologii kosmicznych i obronnych naturalnie się zazębia więc ze strony komisji absolutnie jest taka możliwość. Natomiast decyzje o tym w jakim zakresie będą projekty składane decydują kraje członkowskie. To nie komisja będzie decydować czy to będzie cyberbezpieczeństwo, czy technologie kosmiczne czy coś innego. Decyzja będzie należała do krajów członkowskich.

Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP

 

Komentarze