Polityka obronna

Awanse generalskie na Dzień Podchorążego

Fot. Marek Borawski/KPRP/Twitter

Prezydent Andrzej Duda mianował rektorów Akademii Wojsk Lądowych oraz Wojskowej Akademii Technicznej na pierwszy stopień generalski.

Jak podało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował dwóch oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP w Dniu Podchorążego, 29 listopada 2022 r.  

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali:

  • płk Piotr Płonka – Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych;
  • płk Przemysław Wachulak – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej.

Płk Piotr Płonka jest rektorem-komendantem AWL od przełomu września i października 2021 roku. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Wojskowej Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej oraz Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademii Marynarki Wojennej. Zajmował kolejno stanowiska służbowe: dowódcy plutonu w 43 batalionie saperów 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu, dowódcy kompanii prewencji w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, specjalisty w sztabie Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Szefa Sztabu w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Szefa Sztabu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.

Płk Płonka uczestniczył w misji w Afganistanie jako dowódca zgrupowania szkoleniowego Afgańskich Sił Bezpieczeństwa. Pracował również jako nauczyciel akademicki Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, a wcześniej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Płk Przemysław Wachulak kieruje Wojskową Akademią Techniczną od 1 września 2020 roku. Jest absolwentem WAT, którą ukończył z I lokatą w 2004 r. na Wydziale Elektroniki, w dziedzinie elektronika i specjalności optoelektronika, oraz studiów podyplomowych na Wydziale Cybernetyki w zakresie integracji europejskiej i bezpieczeństwa międzynarodowego. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 2004 r. w 3. Pułku Drogowo-Mostowym w Chełmnie na stanowisku dowódcy plutonu w kompanii remontowej. W latach 2005-2008 odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Stanowym w Kolorado w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora.

Płk Przemysław Wachulak w 2009 r. rozpoczął pełnienie służby wojskowej w Wojskowej Akademii Technicznej w Instytucie Optoelektroniki jako kolejno: starszy inżynier, asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny i profesor. W 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego inżyniera w dziedzinie nauk fizycznych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzją z dnia 30 lipca 2018 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk technicznych. Decyzją Ministra Obrony Narodowej został nominowany na stanowisko Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, które objął 1 września 2020 r.

Komentarze (2)

  1. Szwejk85/87

    Świetnie ! Teraz, niech panowie generałowie udadzą się na wschodnią flankę i pomogą bronić polskiego nieba.

  2. Ogame

    Ilu żołnierzy nie licząc wot przybyło w naszym wojsku? Ilu młodych ludzi przeszkolono?