Polityka obronna

Ankieta prezydencka Defence24.pl: Władysław Kosiniak-Kamysz

Fot. archiwum PSL
Fot. archiwum PSL

Poniżej przedstawiamy pełne odpowiedzi kandydata na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza w ankiecie Defence24.pl.

 1. Jaka powinna być docelowa liczebność armii zawodowej w Polsce?

  Liczebność armii zawodowej w Polsce została słusznie określona w art. 3 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a więc nie więcej niż dwieście tysięcy stanowisk etatowych żołnierzy, z czego nie więcej niż sto pięćdziesiąt tysięcy żołnierzy zawodowych.

  2. Czy polskie wydatki obronne powinny być?
  a)    Zwiększane, zgodnie z obowiązującymi przepisami (stopniowo do 2,5 proc. PKB do 2030 roku)
  b)    Zwiększane, szybciej niż przewidują obecne przepisy
  c)    Utrzymane na poziomie z br. (2,1 proc. PKB)
  d)    Zmniejszone
  Odpowiedź:
  a) Zwiększane, zgodnie z obowiązującymi przepisami (stopniowo do 2,5 proc. PKB do 2030 roku)


  3. Spośród podanych niżej proszę wybrać trzy obszary modernizacji Sił Zbrojnych, które należałoby realizować priorytetowo, nawet w sytuacji kryzysu ekonomicznego i uwzględniając ryzyko spowolnienia innych programów:
  a)    Obrona powietrzna i przeciwrakietowa
  b)    Nowe śmigłowce dla Wojska Polskiego
  c)    Bezzałogowe Systemy Powietrzne (BSP)
  d)    Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii
  e)    Nowe wozy bojowe i pojazdy dla Wojsk Lądowych
  f)      Okręty dla Marynarki Wojennej
  g)    Systemy obrony cybernetycznej, łączności sieciocentrycznej oraz rozpoznania i walki elektronicznej (WE)
  h)    Środki obrony przeciwpancernej
  i)      Nowe samoloty wielozadaniowe dla Sił Powietrznych
  j)      Indywidualne wyposażenie żołnierzy
  k)    Symulatory i trenażery
  l)      Wyposażenie Wojsk Inżynieryjnych
  Odpowiedzi:
  a) Obrona powietrzna i przeciwrakietowa
  f) Okręty dla Marynarki Wojennej
  b) Nowe śmigłowce dla Wojska Polskiego


  4.    Czy Wojska Obrony Terytorialnej:
  a)    Powinny pozostać samodzielnym Rodzajem Sił Zbrojnych, z priorytetem finansowania
  b)  Mogą pozostać samodzielnym Rodzajem Sił Zbrojnych, ale ich finansowanie należy ograniczyć na korzyść innych jednostek
  c)    Nie powinny pozostać samodzielnym Rodzajem Sił Zbrojnych
  Odpowiedź:
  c)Nie powinny pozostać samodzielnym Rodzajem Sił Zbrojnych.

  WOT powinny pozostać rodzajem Sił Zbrojnych, ale nie samodzielnym (podlegającym bezpośrednio pod MON), ale tak jak inne rodzaje Sił Zbrojnych, podporządkowanym Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.


  5.    Jaką rolę w procesie modernizacji powinien odgrywać polski przemysł obronny?
  a) Powinien stanowić podstawę modernizacji, ze szczególnym uwzględnieniem firm państwowych
  b) Powinien stanowić podstawę modernizacji, z równym traktowaniem firm państwowych i prywatnych
  c) Powinien być traktowany jako standardowy element gospodarki, z pełnym dopuszczeniem konkurencji w ramach Unii Europejskiej
  Odpowiedź:
  b) Powinien stanowić podstawę modernizacji, z równym traktowaniem firm państwowych i prywatnych


  6.    Czy w zakresie współpracy międzynarodowej Polska powinna:
  a) Priorytetowo traktować relacje z USA i w ramach NATO, dążyć do współpracy z UE w różnych obszarach
  b) Rozwijać ścisłe relacje z USA i NATO, jednocześnie dążąc do szerszego zaangażowania w ramach inicjatyw Unii Europejskiej
  c) Dokonać reorientacji i postawić przede wszystkim na współpracę w ramach UE, zachowując zobowiązania wobec NATO i ograniczyć współpracę z USA
  Odpowiedź:
  b) Rozwijać ścisłe relacje z USA i NATO, jednocześnie dążąc do szerszego zaangażowania w ramach inicjatyw Unii Europejskiej.

   
  7.    Czy Polska powinna dążyć do:
  a)    Zwiększenia obecności sił USA i NATO na terenie kraju
  b)    Utrzymania obecności sił USA i NATO na terenie kraju
  c)    Ograniczenia obecności sił USA i NATO na terenie kraju
  Odpowiedź:
  b) Utrzymania obecności sił USA i NATO na terenie kraju

Komentarze (3)

 1. me

  Daj Boże żeby wygrał. Jednemu normalnie z oczu patrzy.

  1. A.

   O super... ilu takich "dobrych i uczciwych, co im dobrze z oczu patrzy" przewinęło się przez "ten kraj".

 2. Gość 222

  Hahaha nono mądrze mówi ale się usmialem, co niektórzy to naiwni widzę zapomnieni że od Stanu wojennego wszyscy rządzili i Kraj do ruiny doprowadzili, A dziś złote gruszki na wierzbie obiecują A co niektórzy lykaja jak pelikany hahahaha

 3. Janko

  Mądrze odpowiada . Aż dziw ze szef ludowców ma taka wiedzę.