Polityka obronna

Ankieta prezydencka Defence24.pl: Szymon Hołownia

Fot. holownia2020.pl
Fot. holownia2020.pl

Poniżej przedstawiamy pełne odpowiedzi kandydata na prezydenta Szymona Hołowni w ankiecie Defence24.pl.

1. Jaka powinna być docelowa liczebność armii zawodowej w Polsce?

Do czasu zakończenia procesu modernizacji armii SZ powinny liczyć 100 tys żołnierzy zawodowych w czasie „P” (pokoju), natomiast koniecznym jest ustalenie wielkości armii czasu „W” ( na czas wojny) bowiem żołnierze zawodowi pozostający w rezerwie powinni być wykorzystani, na przykład w czasie ćwiczeń, wszak świadczenie emerytalne wypłaca im MON , więc ma „prawo” ich wykorzystywać w trakcie szkoleń.


2. Czy polskie wydatki obronne powinny być?
a)    Zwiększane, zgodnie z obowiązującymi przepisami (stopniowo do 2,5 proc. PKB do 2030 roku)
b)    Zwiększane, szybciej niż przewidują obecne przepisy
c)    Utrzymane na poziomie z br. (2,1 proc. PKB)
d)    Zmniejszone
Odpowiedź:
a)    Zwiększane, zgodnie z obowiązującymi przepisami (stopniowo do 2,5 proc. PKB do 2030 roku)


3. Spośród podanych niżej proszę wybrać trzy obszary modernizacji Sił Zbrojnych, które należałoby realizować priorytetowo, nawet w sytuacji kryzysu ekonomicznego i uwzględniając ryzyko spowolnienia innych programów:
a)    Obrona powietrzna i przeciwrakietowa
b)    Nowe śmigłowce dla Wojska Polskiego
c)    Bezzałogowe Systemy Powietrzne (BSP)
d)    Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii
e)    Nowe wozy bojowe i pojazdy dla Wojsk Lądowych
f)      Okręty dla Marynarki Wojennej
g)    Systemy obrony cybernetycznej, łączności sieciocentrycznej oraz rozpoznania i walki elektronicznej (WE)
h)    Środki obrony przeciwpancernej
i)      Nowe samoloty wielozadaniowe dla Sił Powietrznych
j)      Indywidualne wyposażenie żołnierzy
k)    Symulatory i trenażery
l)      Wyposażenie Wojsk Inżynieryjnych
Odpowiedzi:
a)    Obrona powietrzna i przeciwrakietowa
c)    Bezzałogowe Systemy Powietrzne (BSP)
g)    Systemy obrony cybernetycznej, łączności sieciocentrycznej oraz rozpoznania i walki elektronicznej (WE)

4.    Czy Wojska Obrony Terytorialnej:
a)    Powinny pozostać samodzielnym Rodzajem Sił Zbrojnych, z priorytetem finansowania
b)  Mogą pozostać samodzielnym Rodzajem Sił Zbrojnych, ale ich finansowanie należy ograniczyć na korzyść innych jednostek
c)    Nie powinny pozostać samodzielnym Rodzajem Sił Zbrojnych
Odpowiedź:
c)    Nie powinny pozostać samodzielnym Rodzajem Sił Zbrojnych


5.    Jaką rolę w procesie modernizacji powinien odgrywać polski przemysł obronny?
a) Powinien stanowić podstawę modernizacji, ze szczególnym uwzględnieniem firm państwowych
b) Powinien stanowić podstawę modernizacji, z równym traktowaniem firm państwowych i prywatnych
c) Powinien być traktowany jako standardowy element gospodarki, z pełnym dopuszczeniem konkurencji w ramach Unii Europejskiej
Odpowiedź:
b) Powinien stanowić podstawę modernizacji, z równym traktowaniem firm państwowych i prywatnych

6.    Czy w zakresie współpracy międzynarodowej Polska powinna:
a) Priorytetowo traktować relacje z USA i w ramach NATO, dążyć do współpracy z UE w różnych obszarach
b) Rozwijać ścisłe relacje z USA i NATO, jednocześnie dążąc do szerszego zaangażowania w ramach inicjatyw Unii Europejskiej
c) Dokonać reorientacji i postawić przede wszystkim na współpracę w ramach UE, zachowując zobowiązania wobec NATO i ograniczyć współpracę z USA
Odpowiedź:
b) Rozwijać ścisłe relacje z USA i NATO, jednocześnie dążąc do szerszego zaangażowania w ramach inicjatyw Unii Europejskiej

7.    Czy Polska powinna dążyć do:
a)    Zwiększenia obecności sił USA i NATO na terenie kraju
b)    Utrzymania obecności sił USA i NATO na terenie kraju
c)    Ograniczenia obecności sił USA i NATO na terenie kraju
Odpowiedź:
a)    Zwiększenia obecności sił USA i NATO na terenie kraju

Komentarze (1)

  1. Roman

    Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Rodzina, być może bardziej niż geny kształtuje człowieka, jego postawy, zachowania, poglądy i wszystko co składa się na charakter i kręgosłup moralny. Poszerzając zatem horyzont wpływu krewnych na Rafała Trzaskowskiego, dodam jeszcze  –  mamusia Teresa była tajnym współpracownikiem SB ps. „Justyna”. Jej teściowa to Władysława Ferster - kapitan UB a teść, Aleksander Ferster to pałkownik LWP. Stryj Władysławy Ferster to Bolesław Drobner I Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie. Przypuszczam, że w tej rodzinie na Wigilię śpiewano Kalinkę a o północy jak Stolicznej było coraz mniej to Podmoskiewskije wiecziera.