Siły zbrojne

Podział budżetu MON na 2017 rok. Resort wydał decyzję

Fot. Tomasz Nowak.
Fot. Tomasz Nowak.

Polska wyda w 2017 roku ponad 37 mld zł na obronę narodową. MON wydał decyzję budżetową, która określa dokładne zasady wydatkowania środków i założenia dysponowania nimi przez poszczególne jednostki.

Polskie wydatki obronne wyniosą w 2017 roku 37,35 mld zł, z tego 37,15 mld to nakłady w kwocie 2% PKB z roku wymagane ustawą o przebudowie, modernizacji technicznej i finansowaniu Sił Zbrojnych a 200 mln zł - kwota na zakup samolotów dla VIP, wymagana uchwałą Rady Ministrów. Zdecydowana większość (36,85 mld zł) to wydatki w części 29 budżetu (obrona narodowa). I to głównie one są przedmiotem wydanej w połowie stycznia decyzji. 

Z kwoty 36,85 mld zł, które resort planuje przeznaczyć na obronę narodową, 11,4 mld zł zostanie przeznaczonych na centralne wsparcie wojska. Kwota ta obejmuje między innymi większość programów modernizacyjnych. Drugą pozycję zajmuje zabezpieczenie wojsk (7,5 mld zł - pozycja pokrywająca znaczną część wydatków bieżących), a trzecią - nakłady na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne - 6,68 mld zł. Bezpośrednio na Wojska Lądowe zostanie wydanych 3,1 mld zł, Siły Powietrzne MON - 1,4 mld zł, a na Marynarkę Wojenną 584 mln zł. Wśród planowanych wydatków znalazły się także środki dla Żandarmerii Wojskowej (241 mln zł) oraz Wojsk Specjalnych (281 mln zł).

Na dowodzenie i kierowanie siłami zbrojnymi RP zostanie wydanych 917 mln zł. Wydatki na wywiad wojskowy (SWW i SKW) 403 mln zł, a działalność badawczo - rozwojowa 724 mln zł.

W dokumencie uwzględnione zostały dotacje ministerstwa, które w sumie wyniosą 1,6 mld zł (423 mln zł na dotacje podmiotowe i 1,2 mld zł na dotacje celowe). Największe fundusze z dotacji podmiotowych przypadną uczelniom wojskowym (388 mln zł), z czego najwięcej Wojskowej Akademii Technicznej - 136 mln zł. Z kolei MON wesprze muzea wojskowe i Wojskowy Instytut Wydawniczy kwotą 29 mln zł. 

W załączniku do decyzji budżetowej ministerstwo określiło mierniki wykonania wyznaczonych zadań. Na bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic państwa składają cztery czynniki. Oprócz relacji wskaźnika potencjału bojowego na poziomie 0.998 w stosunku do jego poziomu z roku poprzedniego, stan osobowy sił zbrojnych powinien liczyć 115 tys. żołnierzy lub więcej. Jeden ze wskaźników dotyczy też średniorocznej liczby żołnierzy skierowanych do służby w kontyngentach wojskowych. W końcu ukompletowanie żołnierzami zawodowymi sił zbrojnych czasu "P" (stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do liczby stanowisk etatu czasu "P") musi znajdować się na poziomie 90 proc. lub wyższym. 

W przypadku zabezpieczenia materiałowego wypełnieniem zakładanych celów będzie zapewnienie zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych na poziomie 81 proc. Z kolei system rozpoznania powinien być nasycony w 64,94 proc. sprzętem nowej generacji, aby poprawić zdolność rozpoznania wojskowego. W wypadku systemów rozpoznania obrazowego (załogowego i bezzałogowego) ukompletowanie ma wynosić 44,9%. Decyzja zawiera też wskaźniki dotyczące wdrożeń systemów teleinformatycznych, dowodzenia czy identyfikacji. 

W zakresie zdolności do rażenia sił przeciwnika zakłada się, że liczba żołnierzy w jednostkach Obrony Terytorialnej będzie wynosić co najmniej 70% ich stanu etatowego. Decyzja zawiera też wskaźniki dotyczące przyrostu zdolności rażenia oraz możliwości w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Na początku roku senacka komisja obrony narodowej pozytywnie zaopiniowała budżet. Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych, jeżeli chodzi o infrastrukturę, znalazły się m.in. budowa instalacji na potrzeby formowania Wojsk Obrony Terytorialnej oraz modernizacja obiektów szkoleniowych, sztabowych i koszarowych.

Czytaj więcej: Senacka komisja za budżetem MON na 2017 rok

 

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.