Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

PGZ na targach Arms & Security 2017 w Kijowie

  • fot. PGZ

Polska Grupa Zbrojeniowa prezentowała na targach Arms & Security 2017 w Kijowie ofertę skierowaną do Sił Zbrojnych Ukrainy i podmiotów rządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Grupa PGZ od dłuższego czasu prowadzi współpracę z ukraińskim przemysłem obronnym. 26 czerwca br. spółka PCO S.A. podpisała dwie umowy z ukraińską firmą Ukrinmasz, należącą do Grupy UkrOboronProm. Pierwsza z nich dotyczyła dostawy komponentów optycznych dla PCO S.A. z Żytomierskich Zakładów Pancernych, druga zaś dostaw przez PCO S.A. do ukraińskiego partnera przyrządów stanowiących optoelektroniczny komplet modernizacyjny do wozów bojowych. Spółki Grupy PGZ współpracują również z podmiotami UkrOboronPromu w przygotowywaniu propozycji modernizacyjnych czołgów T-72/PT-91.

Zainteresowaniem Ukraińców cieszyła się produkowana w Hucie Stalowa Wola armatohaubica „Krab”. - Siły Zbrojne naszego sąsiada wyraźnie postulują potrzebę modernizacji i zwiększenia siły ognia znajdujących się na ich stanie środków artyleryjskich - podkreśla PGZ.

PGZ Kijów
Fot. PGZ

Prezentowane były również, przez Wojskowe Zakłady Uzbrojenia oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1, pakiety modernizacyjne systemów obrony przeciwlotniczej oraz śmigłowców bojowych i transportowych z rodziny Mila. Wojskowe Zakłady Lotnicze 2 promowały z kolei bezzałogowe statki powietrzne (BSP) Sowa oraz przeznaczony do neutralizacji transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty DragonFly.

Radomskie zakłady Łucznik przywiozły do Kijowa karabinki automatyczne „Grot” i „Beryl” M762, pistolety maszynowe PM-98 oraz pistolety samopowtarzalne PR-15 „Ragun”. ZM Tarnów wystawiają m.in. karabiny wyborowe „Alex”, ręczne granatniki samopowtarzalne RGP-40 oraz karabiny maszynowe UKM-2000P. Ich oferta uzupełniana była przez amunicję do broni strzeleckiej i broni wsparcia, pochodzącą z zakładów DEZAMET oraz MESKO.

PGZ Kijów
Fot. PGZ

Dodatkowo na stanowisku Grupy PGZ prezentowane były rozwiązania optoelektroniczne oraz elementy wyposażenia personalnego żołnierzy. Stanowisko Grupy PGZ odwiedzili m.in. sekretarz stanu w MON Bartosz Kownacki, Minister Obrony Narodowej Ukrainy gen. Stepan Połtorak, Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksandr Turczynow, Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow oraz Dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy gen. broni Jurij Allerow. Przedstawiciele zarządu Grupy, na czele z prezesem Błażejem Wojniczem dyskutowali na temat możliwości dalszego pogłębiania współpracy i intensyfikacji wspólnych projektów B&R na polu m.in. platform lądowych oraz systemów rakietowych.

Reklama

Komentarze

    Reklama