Reklama

Wojsko, przemysł, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Pamiętamy o grobach francuskich żołnierzy

Uroczystości na cmentarzu w Gdańsku - fot. Maksymilian Dura
Uroczystości na cmentarzu w Gdańsku - fot. Maksymilian Dura

Jak co roku w listopadzie, na Wojskowym Cmentarzu Francuskim w Gdańsku odbyły się uroczystości w rocznicę zakończenia I Wojny Światowej.


Wzięli w nich udział Ambasador Republiki Francuskiej, przedstawiciele Armii Francuskiej (z podchorążymi z Saint Cyr), Marynarki Wojennej RP, Straży Granicznej, władz Trójmiasta, duchowieństwa, delegacje szkół oraz polscy kombatanci II Wojny Światowej i Legii Cudzoziemskiej. Uroczysty charakter ceremonii nadała obecność Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej i kompanii honorowej AMW.


Ta skromna z pozoru uroczystość wojskowa zaczyna nabierać coraz większego znaczenia w kalendarzu imprez Trójmiasta. Po pierwsze pokazuje z jakim szacunkiem odnosimy się do znajdujących się na polskim terytorium obcych nekropolii. Po drugie jest sygnałem dobrych stosunków jakie nadal panują pomiędzy Polską i Francją. I najważniejsze to naprawdę dobra lekcja patriotyzmu i historii, szczególnie dla młodzieży, która wraz z nauczycielami co roku przybywa na te uroczystości.


Sam cmentarz mieści się na morenowej skarpie leżącej ponad Gdańskiem. Początkowo miał on być miejscem złożenia szczątków jeńców francuskich z I i II wojny światowej oraz wojny francusko – pruskiej 1870 - 1871. Jednak gdy pod koniec lat 40 –tych ubiegłego wieku zaczęto prace budowlane, odkryto na tym terenie dodatkowo nieznaną mogiłę żołnierzy francuskich okresu napoleońskiego.


Nad cmentarzem górują trzy krzyże, pod którymi umieszczono tablicę pamiątkową z napisem „Swoim Synom zmarłym za Francję w Polsce - wdzięczna Republika Francuska”. Tymi uroczystościami udowadniamy, że tą wdzięczność mają nie tylko Francuzi.


(MD)

Komentarze