Opublikowano ważne sprawozdanie PGZ. Wyniki finansowe i plany na przyszłość

15 grudnia 2020, 14:26
szer kamil Oślizło
Fot. szer. Kamil Oślizło
Reklama

W Krajowym Rejestrze Sądowym opublikowano sprawozdanie z działalności Polskiej Grupy Zbrojeniowej za rok 2019. Dokument zawiera istotne informacje o wynikach finansowych Grupy, a także jej planach, w tym związanych z realizacją prac rozwojowych. PGZ odnotowała w zeszłym roku stratę na kwotę ponad 1,26 mld zł, spowodowaną jednak głównie przez zmiany wyceny posiadanych przez nią aktywów: akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych.

Sprawozdanie z działalności Polskiej Grupy Zbrojeniowej zawiera najważniejsze informacje dotyczące PGZ za ubiegły rok, a jego publikacja jest spełnieniem obowiązków wynikających m.in. z przepisów o rachunkowości. W dokumencie przypomniano, że właścicielami PGZ są Skarb Państwa (44,16 proc.), Polski Holding Obronny Sp. z o.o. (28,88 proc.), oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (26,96 proc.), a w skład Grupy wchodzi kilkadziesiąt spółek polskiego przemysłu obronnego, w tym m.in. zakładów produkcyjnych, serwisowych czy ośrodków badawczych. PGZ podkreśla, że jej głównym zadaniem jest wsparcie realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, a jednocześnie zwiększenie eksportu.

Wyniki finansowe prezentują się następująco. W 2019 roku PGZ osiągnęła 366,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, a koszty działalności operacyjnej wyniosły 352,6 mln zł. Zysk ze sprzedaży to 13,8 mln zł. Na działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa poniosła już jednak stratę, w wysokości 38,3 mln zł, głównie z uwagi na fakt, że dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów na kwotę 43,4 mln zł. Największy wpływ na wynik finansowy Grupy PGZ miały jednak koszty finansowe, wynoszące ponad 1,29 mld zł, przy czym dwie największe pozycje w ich ramach to odpisy aktualizujące wartość udziałów i akcji posiadanych przez PGZ (w praktyce: głównie spółek zależnych) na kwotę 528,7 mln zł, oraz odpis aktualizujący wartość certyfikatów funduszu MARS FIZ – 559,7 mln zł. Przełożyło się to na łącznie 1,267 mld zł straty netto.

image
Reklama

Taki wynik finansowy jest więc głównie spowodowany przez utratę wartości aktywów – zarówno certyfikatów funduszu MARS FIZ, jak i spółek zależnych. Choć zdecydowana większość strat nie wiąże się z bieżącą działalnością, to pytanie o ich wpływ na sytuację grupy kapitałowej w kolejnych okresach pozostaje otwarte. Trzeba pamiętać, że ich wpływ samych wskaźników może być mniejszy niż w wypadku przedsiębiorstw działających na standardowych zasadach komercyjnych z uwagi na rolę jaką PGZ odgrywa w państwowym przemyśle obronnym.

Dla PGZ istotny może okazać się przebieg programów, w ramach których udzielono jej zaliczek. Ich kwota wyniosła bowiem 1,49 mld zł (zobowiązania ogółem PGZ to nieco mniej niż 1,6 mld zł). Z zestawienia gwarancji, jakie otrzymała Grupa możemy wyczytać, że największe zaliczki dotyczyły programów Leopard 2PL, Orlik i Pilica.

W komentarzu do wyników finansowych PGZ zauważa też, że przychody ze sprzedaży (jak i planowane koszty, związane z działalnością operacyjną) były niższe od planowanych aż o 74 proc., głównie z uwagi na fakt, że na dzień bilansowy, czyli 31 grudnia 2019 nie rozliczono jeszcze dużej części nakładów związanych z programami Leopard 2PL i Ratownik. Jak wiemy, w bieżącym roku dostawy czołgów zostały rozpoczęte i do momentu publikacji artykułu przekazano co najmniej 12 z nich, natomiast pierwotna umowa na Ratownika została anulowana, a obecnie w tym zadaniu trwa nowe postępowanie. 

W sprawozdaniu wspomniano o najważniejszych zadaniach związanych ze strukturalnymi zmianami i inwestycjami w PGZ, wymieniając między innymi sfinalizowane w 2019 roku połączenie zakładów lotniczych WZL-2 i WZL-4 oraz dokapitalizowanie pozwalające na rozpoczęcie kluczowych inwestycji w Mesko SA, tzw. projektu 400. Sama PGZ zatrudniała średniorocznie 273 pracowników, przy czym za produkcję sprzętu odpowiadają poszczególne spółki, natomiast PGZ S.A. „odgrywa rolę centrum korporacyjnego dla Grupy Kapitałowej PGZ i nie zatrudnia pracowników produkcyjnych. Wszyscy pracownicy Spółki byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, na stanowiskach administracyjno-biurowych”.

W dokumencie wspomniano także o realizowanych pracach rozwojowych, w tym tych finansowanych ze środków zewnętrznych. Wymieniono wśród nich 3 projekty NCBR: opracowanie i wykonanie demonstratorów technologii krytycznych elementów do nowej generacji amunicji czołgowej 120 mm, zastosowanie grafenu i nowych technologii wielowarstwowych materiałów wybuchowych w materiałach na wkładki kumulacyjne oraz rozwój technologii układów wykonawczych sterowania dla rakiet, a także jeden program Europejskiej Agencji Kosmicznej: stworzenie architektury i projektu systemu radarowego SST dla Polski pt. „SSA P3-SSTVI-Surveillance radar system – phase 1 (STRADA)”.

Jeśli natomiast chodzi o nakłady inwestycyjne ze środków własnych, w sprawozdaniu zawarto plan na rok 2020. Największe kwoty przeznaczono na „opracowanie projektu płatowca - zaprojektowanie przez podmiot zewnętrzny lub spółkę PGZ platformy powietrznej.” – dla systemu bezzałogowego (5 mln zł). Całkowity koszt opracowania platformy powietrznej określono na 10-15 mln zł. „Kolejnym krokiem w ramach realizacji projektu byłoby pozyskanie rządowego kontraktu w celu uzyskania dalszego finansowania. Planowany okres zwrotu - lata 2027-2030. W wyniku realizacji tego projektu w znacznym stopniu zostanie rozszerzona oferta produktowa PGZ w zakresie BSP”. – czytamy w sprawozdaniu.

Również drugi projekt związany jest z bezzałogowcami, chodzi bowiem o zakup licencji na dokumentację produkcyjną systemu NeoX, rozwijanego wspólnie przez ITWL i spółki PGZ i sprzedanego do Lotniczej Akademii Wojskowej. System ten jest oferowany w postępowaniu na bezzałogowiec Wizjer, w którym MON zamierza kupić 25 zestawów bezzałogowców klasy mini w latach 2021-2022 (kierowane przez PGZ konsorcjum jest jego jedynym uczestnikiem). Na zakup licencji zaplanowano 2 mln zł w 2020 roku, a jej całkowity koszt pozyskania to 21 mln zł w latach 2020-2030, kolejne fundusze w kwocie 217,4 tys. zł zaplanowano przeznaczyć na system sterowania dla SBSP NeoX2. Zysk PGZ z programu Wizjer oszacowano na 15 mln zł. 

Trzecim pod względem wartości projektem jest SOC/SIEM, czyli rozbudowa zdolności w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa IT i zarządzania systemami informatycznymi (SOC to Security Operations Center, SIEM – Security Information and Event Management), na co w 2020 roku PGZ ma wydać 1,5 mln zł. Warto też zwrócić uwagę na ujęcie w planie inwestycji funduszy na kwotę 0,5 mln zł na opracowanie demonstratora zmodernizowanego śmigłowca Mi-24. Jako, że prace w tym zakresie już trwają, jest to zapewne kontynuacja realizowanego projektu.

W sprawozdaniu PGZ z działalności w ograniczony sposób odniesiono się do pandemii koronawirusa, z uwagi na fakt że dokument datowany jest na 31 marca 2020 roku, a wtedy nie można było nawet w przybliżony sposób ocenić jej skutków. Uznano jednak że ogłoszenie stanu epidemii to zdarzenie po dacie bilansu (20 marca 2020 roku, data bilansu to oczywiście 31 grudnia 2019 roku), mogące mieć negatywny wpływ na jej dalszą działalność.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 42
Reklama
podatnik
poniedziałek, 21 grudnia 2020, 20:45

Porażka+

Kiks
niedziela, 20 grudnia 2020, 13:39

Pewnie planują zatrudnienia kolejnych 40 wujków i cioteczek pokroju Obajtka. Zero kompetencji, ogłady, elokwencji, doświadczenia, ale na każde zawołanie PiS i koneksje rodzinne.

Baltazar
sobota, 19 grudnia 2020, 17:54

Smutne te sprawozdanie.

BUBA
sobota, 19 grudnia 2020, 16:34

Ale to powinna byc wypowiedz rzadu RP. Ich cos takiego nie interesuje. Co tam Lwow, Kresy czy Wilenszczyzna ... to tak daleko od Warszawy .... Tylko bezmyslne wkonanie Powstanie Warszawskie ktore doprowadzilo do ogromnej katastrofy i bezsensownej smierci cywilow i niewinnych dzieci .... Przeciez gdyba ONI poczekali tydzien to w Warszawie nie bylyby ani jednego Niemca ...

prawdziwy itd.,itd.
środa, 16 grudnia 2020, 13:35

W grudniu przypada kolejna rocznica rozpoczęcia wywózki Polaków że Lwowa i Wschodniej Polski.Wg szacunków dwójki AKowskiej dotchnelo to 300 do 500 tyś.naszych Rodaków.Skad ten rozrzut ,poczatkowo liczono wagony,przyjmując 45 osób na wagon,nie znano jeszcze tej cywilizacji,nie przypuszczał że można ludzi przewozić jak bydlo(choć bydlo miało lepsze warunku).Poniewaz nie dało się ustalić faktycznej liczby osob ,akcję liczenia wagonów przerwano,poprzestano na szacunkach.Wiele osób zastrzelony podczas aresztowań,transportu,w drodze.Nie mają swoich grobów.Pamietajmy o Nich.

Oka
czwartek, 17 grudnia 2020, 08:34

To o banderowcach wysłanych do polski?

Powiślak
środa, 16 grudnia 2020, 19:30

Dzięki za to przypomnienie!! To ważne byśmy wiedzieli i pamiętali. Naród bez Pamięci, traci suwerenność i ducha narodowego. Traci zdolność do samostanowienia gdyż traci spoistosc kulturową i historyczną. Staje się zlepkiem indywidualistow, których łączą tylko chwilowe przyziemne interesy, codzienna szarość i pogoń za współczesnym "złotym cielcem"!

robertpk
środa, 16 grudnia 2020, 11:35

w dużym skrócie: - zarząd prywatnej spółki z takimi danymi finansowymi dostałby zarzuty prokuratorskie, za nierozpoczęcie procedury restrukturyzacyjne lub bankructwa ....a tutaj ... mamy co mamy.

rezerwa 77r.
środa, 16 grudnia 2020, 10:32

ciekawe ile poszło na tzw. > PRACE ANALITYCZNO- KONCEPCYJNE < /;-(((

rezerwa 77r.
środa, 16 grudnia 2020, 10:30

mimo wszystko ORZEŁ i ORKANY OCZEKUJĄ NA REMONTY + MODERNIZACJĘ

wesa
środa, 16 grudnia 2020, 12:53

Tak, w stoczni w Radomiu. Jaką modernizację moze zrobić nasza dowolna stocznia jak o okrętach podwodnych nie ma zielonego pojęcia??????? jak odpowiesz sobie na to pytanie to może cię oświeci.

As
środa, 16 grudnia 2020, 10:02

Tyle co ma armia na zakupy w PGZ to wystarcza na utrzymanie wiaty, garażu i drobnych narzędzi warsztatowych.

dropik
środa, 16 grudnia 2020, 09:52

cóż . w 5 lat 7 zarządów - to nie mogło się udać. Wspaniałe polityczne przejmowanie stoczni i Autosanu itd. co do orlika to wygląda to jednak dość źle.

mc.
środa, 16 grudnia 2020, 00:05

Może autor powinien wyjaśnić, że dane finansowe dotyczą PGZ a nie spółek zależnych.

Mis
środa, 16 grudnia 2020, 10:44

W punkt!

podatnik
wtorek, 15 grudnia 2020, 23:12

ciekawe w ilu zagranicznych przetargach startowali z własnymi wytworami - jeśli w żadnym to rozgonić to towarzystwo

kibic
wtorek, 15 grudnia 2020, 22:36

Rozumiem, że potężne wydatki robiono na sprzęt z Ameryki, ale PGZ na minusie źle wygląda. Na zbrojeniach na świecie firmy zarabiają, a PGZ nie jest domowym warsztatem, gdzie czasem biznes pada. Czy nie mają zamówień?

gliwiczanin
środa, 16 grudnia 2020, 09:07

Firmy zbrojeniowe na świecie zarabiają bo mają zamówienia choćby od swojego państwa. U nas to wygląda tak że mamy firmy bez zamówień. Do tego trzeba spojrzeć na poszczególne spółki, bo pewnie tylko cześć PGZ przynosi straty z braku zamówień. Sytuacje mogłyby ratować duże zamówienia na rodzimy sprzęt.

eda
środa, 16 grudnia 2020, 12:54

Zarabiają bo mają szeroki wachlarz nowoczesnych produktów konkurencyjnych na świecie. To podstawa. Te firrmy nie żyją tylko z zamówien własnej armii. Mają porządne działy projektowe i badawcze, kasę. Kasę ze sprzedaży.

Jabadabadu
wtorek, 15 grudnia 2020, 22:24

Gdyby nie miliardy corocznie wpompowywane przez MON (ministerstwo ogromnej niemocy) z naszych podatków w formie "zaliczek" to ten potwór już dawno przestałby straszyć. Tyljo gdzie kolejne watahy kolesi znalazły by taki wspaniały i ciągle pełny żłób?

prawdziwy fan p.Davien'a(?)
środa, 16 grudnia 2020, 13:24

Zespół biegłych rewidentów potrzebuje miesieca na sprawdzenie bilansu spółki a nasi rosyjscy koledzy kilku nocnych godzin.Szacunek.Tak na przykład: spółka kupuje w roku x udziały np w funduszu,w następnym roku wartość księgowa funduszu maleje,kupujący wykazuje więc stratę,w kolejnym roku wartość funduszu wzrasta powyżej kosztów zakupu, spółka wykazu w bilansie zysk.Paniali?

robertpk
wtorek, 15 grudnia 2020, 22:12

Żałośnie niskie obroty..

Sssssssss
wtorek, 15 grudnia 2020, 19:03

".. Wszyscy pracownicy Spółki byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, na stanowiskach administracyjno-biurowych” Dziwne zdanie. Polskie prawo definiuje pracownika jako osobę zatrudnioną na umowę o pracę. Osoby z innymi umowami z definicji nie są pracownikami firmy. Po co to podkreślili skoro jest to jasno określone przez kodeks prawa pracy? Żadnej informacji to zdanie nie daje.

Tragarz
wtorek, 15 grudnia 2020, 18:48

zestawienie skali opisujących PGZ liczb: osób zatrudnionych, wartość majątku stałego vs wartość zrealizowanych zadań oraz dokonań produkcyjnych (np. modernizacja AŻ kilkunastu czołgów), każdego liczącego i myślącego lojalnego obywatela może wprawić w rozpacz

Nomon
wtorek, 15 grudnia 2020, 17:46

A. opracowanie i wykonanie demonstratorów technologii krytycznych elementów do nowej generacji amunicji czołgowej 120 mm, B. zastosowanie grafenu w materiałach na wkładki kumulacyjne, C.rozwój technologii układów wykonawczych sterowania dla rakiet. Na takie pomysły poszło ok. 100 mln PLN. Jakie są efekty wdrożeniowe w fabrykach zbrojeniowych ? Jakie wyroby znajdą się w nowej czy zmodernizowanej amunicji ? Szczególnie kuriozalny jest pomysł (wymysł) wykorzystania grafenu w kumulacji wybuchowej, pierwszy w świecie i ostatni, bo nikt takiej głupoty naukowej by nie wydumał i dał na to dużą kasę, oprócz naszych geniuszy. PGZ ma w tych projektach udział. Czy nikt z 270 zatrudnionych w PGZ specjalistów (12 doktorów) nie jest w stanie zasygnalizować, że na koszt podatników uprawiany jest ośmieszający PGZ proceder palenia gotówką w piecu ? Bosz.... ty widzisz i nie grzmisz ?

Troll z Polszy
środa, 16 grudnia 2020, 00:14

Widzę specjalista od materiałów wysokoenergetycznych, gdzie szanowny Pan wykłada ?

wera
środa, 16 grudnia 2020, 12:57

Nigdzie. To kanapowy spec z netu, zna się na wszystkim ale ma dwie lewe rece. Wychowany na sf i grach. Dla niego wszystko jest tak łatwe jak pstryknięcie palcami. Proponuję aby się zatrudnił w firmie i z grafenu zrobił koszulki, skarpetki, wkłądy do długopisów etc. Napisali o grafenie a ten już wieży że to polski cud nad cudy. Przetestowany a czołgi okręty i samolty tylko czekają na ten cud.

księgowy
wtorek, 15 grudnia 2020, 17:11

O wiele ciekawsza jest analiza źródeł tej straty; utrata wartości certyfikatów MARS to z grubsza 1/2 straty, druga połowa to utrata wartości spółek. Wiadomo jednak z analizy wyników MARS i spółek że ta strata nie była jednorazowa (w 2019 r.) a miała miejsce w kilku latach poprzednich. Jeśli jest to prawdą to sprawozdania finansowe za poprzednie lata były nierzetelne. Wykonanie nierzetelnych sprawozdań jest karalne - sankcja do 2 lat. Ciekawe czy obecny zarząd złożył już zawiadomienie o możliwości wykonania przez poprzedników nierzetelnych sprawozdań, ich ocenie (RN) i zatwierdzania (WZA).

liczykrupa
wtorek, 15 grudnia 2020, 18:57

Jest już sprawozdanie skonsolidowane, sprzedaż ok 5,8 mld zł., strata ok 611 mln zł. O tym, że straty mogły być ukrywane do roku 2018 świadczy prawdopodobnie nota 26. do sprawozdania jednostkowego.

PGZ RULEZZZZ
wtorek, 15 grudnia 2020, 16:19

366,4 mln PLN przychodów ze sprzedaży i strata ponad 1,26 mld PLN (a nie żadne zł)!

Q
wtorek, 15 grudnia 2020, 21:18

Dlaczego nie 'zł'? To poprawne określenie, aczkolwiek nieformalne. Błędem byłoby użycie oznaczenia sprzed denominacji - PLZ.

PGZ RULEZZZZ
wtorek, 15 grudnia 2020, 23:39

Czy pisząc na oficjalnym portalu o firmie i jej obrotach w dolarach używałbyś USD czy nieformalnego "bucksy"? Napisałbyś milion bucksów czy 1 000 000 USD?

jm
środa, 16 grudnia 2020, 09:58

Można napisać milion dolarów i też wygląda dobrze. To nie jest sprawozdanie finansowo-księgowe tylko notka na portalu...

edes
wtorek, 15 grudnia 2020, 16:01

wór bez dna. Ile kasy by tam nie wrzucić zawsze będzie mało. Ta firma żyje tylko dzięki dotacjom z MON. Całkowity brak eksportu....tu nie ma co się dziwić, jak się nie ma nic nowoczesnego do zaoferowania to pozostaje żyć na garnuszku państwa wyciągając łapę po kasę.

Bonton
wtorek, 15 grudnia 2020, 19:24

Są spółki które eksportują. Poczytać a nie trolować. Inna sprawa to dlaczego tylko przychów 366,4 mln kiedy do USA idą miliardy i jak się mają do tego nie rozliczone zaliczki.

Sidematic
wtorek, 15 grudnia 2020, 23:41

Z miliardami to przesadziłeś. Dziesiątki milionów za trotyl i to w zasadzie wszystko.

LMed
wtorek, 15 grudnia 2020, 18:31

No i te opowieści wesołe , że brak eksportu bo priorytet ma MON.

patriota
wtorek, 15 grudnia 2020, 15:37

Czy PGZ w ciągu ostatnich 7 lat (od 2014 roku) podpisała jakiś kontrakt eksportowy na sprzedaż uzbrojenia, sprzętu, wyposażenia wojskowego?

Bonton
wtorek, 15 grudnia 2020, 19:25

Spółki zależne sprzedawały i sprzedają.

edsa
środa, 16 grudnia 2020, 13:01

co to za sprzedaż? na poziomoie Somalii....z czym do ludzi

Wojciech
wtorek, 15 grudnia 2020, 23:42

Coś tam sprzedają ale w skali takiego molocha to grosze. Najwięcej chyba Nitro-Chem.

Jabadabadu
czwartek, 17 grudnia 2020, 20:58

A poza nim już nic.

Tweets Defence24