Strona główna

Niemcy z nową propozycją zastąpienia systemu Patriot

Fot. Lockheed Martin
Fot. Lockheed Martin

Niemieckie siły zbrojne otrzymały propozycję wprowadzenia nowego, wielowarstwowego systemu zintegrowanej obrony powietrznej i antyrakietowej TLVS. Ma on zastąpić obecnie wykorzystywany w Niemczech system średniego zasięgu Patriot jednocześnie zapewniając zwalczanie zagrożeń na krótkich dystansach. TLVS będzie więc realizował zadania stawiana w Polsce w ramach dwóch oddzielnych programów: „Wisła” i „Narew”.

Niemiecki Federalny Urząd ds. Wyposażenia, Sprzętu Informatycznego i Wsparcia Eksploatacyjnego Bundeswehry otrzymał propozycję rozwoju, testów i dostaw przyszłego niemieckiego systemu zintegrowanej obrony powietrznej i antyrakietowej TLVS (Taktische Taktisches Luft Verteidigungs System). Projekt został przedstawiony przez konsorcjum zadaniowe TLVS złożone z koncernu Lockheed Martin oraz spółki MBDA Niemcy i ma być początkiem „nowego rozdziału w długookresowym partnerstwie między tymi firmami”

Konsorcjum to zaproponowało czteroetapowe podejście obejmujące opracowanie, integrację, testowanie i dostarczenie gotowego systemu wielozadaniowego. Ma on mieć o wiele większą wydajność i możliwości niż rozwiązanie wcześniej proponowane w programie MEADS. W jego przypadku zakładano bowiem przede wszystkim zbudowanie następcy obecnie wykorzystywanego w Niemczech systemu Patriot, którego koncepcja powstała pod koniec lat sześćdziesiątych i który jest sektorowy.

Pobieżny przegląd nagłówków prasowych pokazuje znaczący wzrost zagrożeń, jaki nastąpił w ciągu zaledwie pięciu ostatnich lat. Działamy w warunkach, w których te zagrożenia będą się dalej rozprzestrzeniać. Niemcy potrzebują przyszłościowego rozwiązania, które może rozwijać się wraz ze zmieniającymi się zagrożeniami.

Dietmar Thelen - dyrektor zarządzający joint venture TLVS

Najnowsze rozwiązanie - projekt TLVS, który powstał w 2019 r., ma już mieć o wiele większe możliwości. Założono w nim bowiem już wcześniej zapowiadane połączenie dwóch systemów przeciwlotniczych: średniego zasięgu MEADS (z wyrzutniami rakiet PAC-3 MSE) i krótkiego zasięgu IRIS-T SL. Dzięki temu TLVS ma być pozbawiony wszelkich wad systemu Patriot i być lepszy od systemu MEADS.

Uzyskano to przede wszystkim dzięki: zastosowaniu zintegrowanego interfejsu działającego według zasady „podłącz i walcz”, wykorzystaniu dwóch rodzajów pocisków przechwytujących (zapewniających skuteczną ochronę przed szerokim spektrum zagrożeń w kącie 360º na krótkich i średnich zasięgach), nowemu systemowi rozpoznania radiolokacyjnego (zapewniającego również wykrywanie i śledzenie obiektów na większych odległościach) oraz nowemu systemowi łączności i dowodzenia zapewniającemu większą interoperacyjność, lepsze łączenie danych i większe cyberbezpieczeństwo.

Dzięki tym zmianom TLVS ma według konsorcjum być „pierwszym na świecie zintegrowanym systemem obrony powietrznej i antyrakietowej, zdolnym do jednoczesnego wykrywania, śledzenia i przechwytywania różnego rodzaju zagrożeń, włączając w to zagrożenia średniego i krótkiego zasięgu, w zakresie pełnych 360 stopni”.

„Całkowicie zmieniliśmy TLVS według wymagań klienta. Nasze rozwiązanie minimalizuje ryzyko, oferuje niższe koszty cyklu życia i umożliwia bardziej efektywne działania w ramach koalicji. TLVS pozwoli Niemcom zapewnić ochronę w regionie jako kraj ramowy NATO w zakresie obrony powietrznej i antyrakietowej, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego stopnia suwerenności systemu”.

Gregory Kee - dyrektor zarządzający joint venture TLVS

Komentarze