Reklama

Polityka obronna

Mundurowa wystawa i konferencja InSec 2017 już za dwa dni

foto: insec.ztw.pl
foto: insec.ztw.pl

Już w środę, 15 listopada 2017, rozpoczyna się międzynarodowa wystawa i konferencja InSec 2017, poświęcona bezpieczeństwu granic, modernizacji służb mundurowych, bezpieczeństwu wewnętrznemu, ochronie infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwu imprez masowych. 

Przez dwa dni (15-16 listopada) ekspozycja wewnątrz i na zewnątrz warszawskiego hotelu Sangate Airport gościła będzie przedstawicieli administracji rządowej, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, ośrodków naukowo-badawczych oraz przemysłu. Organizowana pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusza Czartoryskiego, wystawa i konferencja InSec 2017 to forum dialogu o optymalnych rozwiązaniach, z zachowaniem pełnej transparentności oraz z udziałem wysokiej rangi ekspertów z Polski i zagranicy.

Nowoczesne technologie w służbie ochrony granic

Stawiając czoła różnorodnym zagrożeniom, wykraczającym niekiedy poza ramy przewidziane szkoleniem czy etatowym wyposażeniem, formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo granic mogą wzajemnie przekazywać i uczyć się na doświadczeniach innych. Pozwala to lepiej przygotować się do sprostania wyzwaniom przyszłości, także pod względem odpowiedniego, nowoczesnego wyposażenia.

Bardzo wyraźnie obrazował to będzie pierwszy dzień InSec 2017, podczas którego swój udział w konferencji zapowiedzieli m.in. Arkadiusz Czartoryski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych; Minister Dariusz Gwizdała, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Marek Małkowski, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej; generał-lejtnant Wasilij Servatyuk, Pierwszy Zastępca Szefa Służby Ochrony Granicy Państwowej Ukrainy; dr. István Juhász, główny ekspert ds. Bezpieczeństwa wewnętrznego w Kancelarii Premiera Węgier; Klaus Rösler, Dyrektor Wydziału Operacyjnego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX oraz Krzysztof Łaba, Dyrektor działu zarządzania programami i projektami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznać się także z doświadczeniami ekstremalnymi, jakie stały się udziałem formacji chroniącej granicę Ukrainy.

Bezpieczeństwo wewnętrzne – na co dzień i podczas wielkich imprez masowych

Ważną częścią współcześnie rozumianego, nowoczesnego bezpieczeństwa jest dbałość o właściwe zabezpieczenie kluczowych dla funkcjonowania państwa i obywateli obiektów, zarówno tych określanych mianem infrastruktury krytycznej, jak i będących np. miejscem organizacji ważnych wydarzeń z udziałem dużej ilości osób, takich jak Światowe Dni Młodzieży czy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Dla formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne jest to nie tylko duża próba sprawności organizacyjnej, zdolności do mobilizacji zasobów oraz wyszkolenia, ale także stanowi źródło cennych doświadczeń, wniosków i wzorców dobrych praktyk w bardzo szerokim zakresie od procedur aż po odpowiednie wyposażenie.

W tym kontekście bardzo cenny dla kształtu dyskusji o dobrych praktykach, które przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży i powinny znaleźć zastosowanie także przy przyszłych wydarzeniach tego typu, będzie udział w konferencji InSec 2017 m.in. Minister Beaty Kempy, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i szefowej zespołu rządowego do spraw przygotowania Światowych Dni Młodzieży; nadinsp. Heleny Michalak, Zastępcy Komendanta Głównego Policji; nadbryg. Marka Jasińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, dr hab. n. o zdr. Roberta Gałązkowskiego, Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Zbigniewa Siemko, Komendanta w Komendzie Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Warszawie.

Defence24.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Szczegółowe informacje dotyczące InSec 2017 dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: www.insec.ztw.pl.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Fh

    Te wdzystkie wystawy branżowe to drenaż funduszy. Powinno zostać mspo i tyle. Środki muszą być przeznaczane na badania i zakupy.

    1. MSPO

      Zgadzam się. MSPO, Balt i Europoltech wystarczą. Za dużo tych wystaw ostatnio w Polsce

Reklama