Reklama

Geopolityka

MSWiA przedstawiło zmiany w ustawie o udzielaniu ochrony cudzoziemcom

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak poinformował o zmianach w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony. Jak podkreślił minister, zmiany w ustawie mają przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa i przeciwdziałać nadużywaniu procedur uchodźczych przez cudzoziemców.

Podczas poniedziałkowej konferencji w MSWiA, minister Mariusz Błaszczak przedstawił propozycje najważniejszych zmian w zasadach udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski. "To projekt, który spowoduje wzrost poziomu bezpieczeństwa w naszym kraju" - powiedział szef MSWiA prezentując założenia nowej ustawy.

Głównym celem nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP jest usprawnienie i skrócenie procesu rozpatrywania składanych wniosków. Powstanie tak zwany tryb graniczny. Będzie to szczególna procedura, która pozwoli na lepszą kontrolę nad falami nielegalnej migracji. Obejmie ona osoby, które:

  • nie mają dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy;
  • składają wniosek o ochronę międzynarodową z innych powodów niż obawa przed prześladowaniem;
  • składają kolejny wniosek o ochronę ze względu na nowe okoliczności lub;
  • stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

W takich przypadkach, wniosek danej osoby będzie rozpatrywany niezwłocznie, w terminie do 28 dni. W tym czasie cudzoziemiec będzie przebywać w strzeżonym ośrodku, co zapobiegnie próbom nielegalnego przedostania się na zachód Europy. Jeśli w decyzja w sprawie danej osoby nie zostanie podjęta w ciągu 4 tygodni, będzie ona mogła opuścić ośrodek, a jej wniosek będzie procedowany normalnie. Tryb graniczny nie będzie stosowany wobec dzieci pozbawionych opiekuna, lub osób, których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w ośrodku dla cudzoziemców.

Jak podkreślił minister, zmiany w ustawie mają też przeciwdziałać nadużywaniu procedur uchodźczych przez cudzoziemców. Dotychczas zdarzało się, że wkrótce po otrzymaniu decyzji odmownej składali oni kolejny wniosek, mimo, że ich sytuacja się nie zmieniła. Projekt przewiduje, że w takim wypadku czas pobytu w strzeżonym ośrodku będzie wydłużony maksymalnie do 12 miesięcy.

Inne zmiany, które wprowadzi nowelizacja to między innymi powstanie Rady ds. Cudzoziemców, która zastąpi Radę ds. Uchodźców. Będzie ona miała poszerzone kompetencje i cechy sądu w rozumieniu przepisów unijnych. Pozwoli to usprawnić proces odwoławczy w przypadku postępowań o udzielenie cudzoziemcom ochrony międzynarodowej.

Do skrócenia procedur przyczyni się też powstanie tzw. listy bezpiecznych krajów pochodzenia i bezpiecznych krajów trzecich. Wykaz ten będzie miał formę rozporządzenia Prezesa rady Ministrów, a jego ostateczny kształt zależy m.in. od konsultacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

"W naszej ocenie te przepisy w sposób właściwy ograniczą zagrożenie" - powiedział minister Błaszczak.

W konferencji oprócz szefa MSWiA uczestniczyli Jakub Skiba, sekretarz stanu w MSWiA oraz Rafał Rogala, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców .

Jak powiedział komendant główny Straży Granicznej płk Marek Łapiński zmiany zmierzają do usprawnienia i przyspieszenia procedur związanych z bezpieczeństwem granic i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. Komendant zapewnił, że nowe przepisy będą zgodne z prawem europejskim i kodeksem Schengen.

PAP/MSWiA

Reklama

Komentarze (1)

  1. znafca

    Trzeba również sprawdzić tych "uchodźców" którzy już przemieszczają się po ulicach kraju, czy mają pozwolenia na pobyt.

Reklama