Siły zbrojne

Marynarka Wojenna będzie „reanimować” śmigłowce

Fot. M.Dura
Fot. M.Dura

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej rozpoczęła prace nad wydłużaniem resursu ciężkich śmigłowców Mi-14, zarówno w wersji poszukiwawczo-ratowniczej Mi-14PŁ/R, jak i w wersji do zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ.

Zgodnie z informacją przekazaną Defence24.pl przez oficera prasowego BLMW kmdr ppor. Czesława Cichego, wdrażana obecnie procedura przedłużania resursu w pierwszej kolejności dotyczy dwóch śmigłowców poszukiwawczo-ratowniczych (SAR) typu Mi-14PŁ/R a następnie 6-7 maszyn w wersji zwalczania okrętów podwodnych typu Mi-14PŁ. Na samym początku ma zostać przeprowadzona tzw. wersyfikacja, pozwalająca „na ocenę stanu konstrukcji poszczególnych maszyn i możliwości ich dalszej eksploatacji”.

Bazując na wynikach tego sprawdzenia każdorazowo będzie podejmowana decyzja, które śmigłowce będą poddane „reanimacji”, jakie prace trzeba będzie na nich wykonać i na ile czasu to wystarczy.

Docelowo, po pozytywnej weryfikacji, przewiduje się wydłużenie okresu eksploatacji do 4 lat.

Kmdr ppor. Czesław Cichy, oficer prasowy BLMW

Potrzebne do tego prace mają być realizowane przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie. BLMW podkreśla jednak, że chodzi tylko o wdrożenie procedury wydłużenia resursu, a nie o podjęcie się modernizacji. Dodatkowo zaznacza się, że granicą nieprzekraczalną wieku wykorzystywanych śmigłowców mają być 42 lata – licząc od daty produkcji. Oznacza to, że pomimo przeprowadzonych prac i wydanych na nie pieniędzy, „zreanimowane” w ten sposób śmigłowce trzeba będzie wycofać nie później niż 2021 r.

Ostatnia "deska ratunku" dla polskich śmigłowców morskich?

BLMW informując o planowanej weryfikacji nie wyjaśnia powodów jej podejmowania. Mają one jednak zapewne związek z sytuacją śmigłowców Mi-14 i koniecznością utrzymania zdolności śmigłowców SAR i zwalczania okrętów podwodnych. Po zakończeniu niepowodzeniem negocjacji związanych z zakupem 50 śmigłowców Caracal na bazie wskazania poprzedniego kierownictwa MON obecny resort obrony ogłosił postępowanie na dostawę śmigłowców ZOP z możliwością wykonywania misji ratowniczych. Umowa ma zostać podpisana w 2017 roku. Przewiduje się zakup ośmiu śmigłowców, aczkolwiek możliwa jest jego realizacja w dwóch partiach po cztery maszyny każda.

Do osiągnięcia gotowości przez nowe śmigłowce musi upłynąć pewien czas. Na razie nie jest znany harmonogram dostaw (które mogą odbyć się w dwóch transzach), ponadto konieczne jest szkolenie załóg itd. Prawdopodobnie to właśnie z tego powodu postanowiono chwycić się niekorzystnego (ekonomicznie), ale jedynego rozwiązania i „reanimować” kilka śmigłowców znajdujących się w najlepszym stanie technicznym. Decyzja, która zapadnie do końca tego roku pozwoli na realizowanie lotów, ale z jaką częstotliwością i w jakich warunkach będzie zależało indywidualnie od wyników weryfikacji danego egzemplarza.

Samo wyposażenie powinno spełniać swoje zadania ponieważ zostało ono w dużej części zmodernizowane lub wymienione. Śmigłowce Mi-14PŁ służące do zwalczania okrętów podwodnych otrzymały nowy sprzęt specjalistyczny oraz możliwość korzystania z nowoczesnych torped ZOP typu MU-90. Podobne zmiany wprowadzono na śmigłowcach przerobionych z wariantu Mi-14PŁ na wersję poszukiwawczo-ratowniczą Mi-14PŁ/R (śmigłowce pierwotnie zbudowane jako ratownicze Mi-14PS wycofano już znacznie wcześniej).

Nieuchronnie starzeje się jednak sama konstrukcja, wymagająca coraz bardziej pracochłonnych i kosztownych obsług, nie dających zresztą gwarancji sprawności, jaka jest wymagana w odniesieniu do śmigłowców bojowych, a tym bardziej do śmigłowców poszukiwawczo-ratowniczych. O ile ewentualny brak śmigłowców ZOP dotyka przede wszystkim zdolności bojowych, to maszyny SAR mogą okazać się przydatne na morzu w każdej chwili, również w czasie pokoju, a do udzielania poszkodowanym osobom pomocy Polska jest zobowiązana umowami międzynarodowymi.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.