Reklama

Siły zbrojne

Macierewicz w Rzeszowie o budowie OT

Fot. ppor. Robert Suchy/CO MON
Fot. ppor. Robert Suchy/CO MON

Antoni Macierewicz na spotkaniu z kandydatami do służby w wojskach OT powiedział, że obowiązek, którym jest przygotowanie obywateli do służby wojskowej, został przez ostatnie lata zaniedbany. „Głęboko wierzę, że to właśnie wy będziecie swoim impetem tę armię kształtowali i przekształcali. Wasz patriotyzm i determinacja są nam potrzebne” – zwrócił się do ochotników szef MON. 

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz przebywał w 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Podczas wizyty, szef MON spotkał się z dowódcą 3 Brygady OT płk. Arkadiuszem Mikołajczykiem oraz dowódcą wojsk obrony terytorialnej płk. Wiesławem Kukułą, a także kandydatami do służby w wojskach obrony terytorialnej.

Minister zwrócił uwagę, jak ważna jest wola i determinacja młodzieży oraz całego narodu. Powiedział, że to, co widzi, wskazuje na "stopień ukompletowania, przygotowania, który jest naprawdę wzorcowy". Dwa tysiące ochotników, którzy zgłosili się do rzeszowskiej jednostki wojsk obrony terytorialnej mają być świadectwem odczucia konieczności wzmocnienia obrony Polski.

Macierewicz dodał, że wojska obrony terytorialnej to wielka przemiana i modernizacja polskiej armii. "Zwykle modernizacja armii rozumiana jest jako dostarczanie nowego sprzętu i nabywanie nowych umiejętności jego obsługi. Ale modernizacja armii to także kształtowanie nowej struktury, która będzie zdeterminowana do wprowadzenia piątego rodzaju wojsk" powiedział.

Minister w trakcie spotkania specjalne podziękowania za zaangażowanie w sprawy obronności kraju złożył na ręce dyrektorów szkół, w których są klasy mundurowe. Słowa uznania za dotychczasową współpracę skierował też do członków organizacji proobronnych. Powiedział, że młodzież skupiona w takich formacjach daje dowód świadomości zagrożeń Polski i że stosunek do wysiłku zbrojnego i obrony kraju powinien się zmienić. "To nie do przecenienia, co zrobiły organizacje proobronne" – mówił szef MON. 

W trakcie pobytu w brygadzie minister Antoni Macierewicz zapoznał się z infrastrukturą i wyposażeniem jednostki.

Reklama

Komentarze (4)

 1. skipper

  Rosjanie za drzwiami a Macierewicz dalej się bawi w podchody i lata ze zbiórki na zbiórkę

  1. smutny_zgrywus

   No bo do tego został zadaniowany, oficer prowadzący nie pozwoli na jakieś pomysły unowocześniania polskiej armii..

 2. Rezerwista

  Lokalne mięso armatnie.Nie daj Boże wojny, bo te biedaki za te 500 zl pójdą na pierwszy ogień z rosyjskimi siłami specjalnymi. To będzie rzeź niewiniątek.

 3. Tom

  Granicę z Ukrainą należy koniecznie i pilnie wzmocnić.

 4. tomek

  MINISTER OBRONY NARODOWEJ oraz PROKURATOR GENERALNY niech publicznie wyjaśni postępowania prowadzone w sprawie nielegalnych podsłuchów Żandarmerii Wojskowej wobec kadry 16 batalionu dowodzenia w Elblągu i odpowiedzą na pytania: Dlaczego prokurator Mackiewicz umorzył postępowanie wobec ppor. NS z 16 bdow ,mimo że nikt na tego oficera nie doniósł i nikt nie wnosił o jego ściganie Dlaczego nie zabezpieczono urządzeń podsłuchowych wskazanych przez pokrzywdzonego. Dlaczego umorzono sprawy bez zapoznania się z materiałami operacyjnymi ŻW w Elblągu i ich nie zabezpieczono Dlaczego prokurator TOMASZ MACKIEWICZ z Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elbląg zataił dane chor. Grzegorza. K. z ŻW i dlaczego nie poniósł za ten czyn konsekwencji. Dlaczego szef prokuratury garnizonowej w Elblągu JAROSŁAW ŻELAZEK po otrzymaniu ponownego wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nielegalnych podsłuchów w 2008r nie wykonał czynności sprawdzających . Dlaczego prokurator Karol Kopczyk mimo iż potwierdził w aktach sprawy fakt zatajenia informacji przez Mackiewicza nie postawił mu zarzutów Dlaczego tylko pokrzywdzony był przesłuchiwany, żandarmi byli tylko rozpytani bez pouczenia o karalności składania fałszywych zeznań Czy istnieje związek między pierwszym doniesieniem z lipca 2007w sprawie nielegalnie stosowanym podsłuchem , a wypowiedzeniem złożonym przez chor. Grzegorza K w lipcu 2007r A MACIEREWICZ lub Komendant Żandarmerii niech ujawni i poda do publicznej wiadomości zakres i wyniki kontroli przeprowadzonej dn.31.01.2008r w oddziale elbląskim ŻW dotyczącej nielegalnego stosowania podsłuchów. Dlaczego pokrzywdzony nie otrzymał informacji mimo upływu 8 lat na temat zakresu i wyników kontroli. Dlaczego Komendant Żandarmerii woli pisac bezskuteczne doniesienia do prokuratury rejonowej w sprawie znieważania funkcjonariuszy żandarmerii zamiast publicznie odpowiedzieć na pytania. KADRA WOJSKA POLSKIEGO GARNIZONU ELBLĄG

Reklama