Reklama

Legislacja

Wzrosną kompetencje Szefa Sztabu Generalnego. Rząd przyjął projekt ustawy

Fot. Maciej Nędzyński/CO MON i ppłk Sławomir Ratyński/SGWP
Fot. Maciej Nędzyński/CO MON i ppłk Sławomir Ratyński/SGWP

Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym projekt ustawy, który wprowadzi zmiany w Systemie Kierowania i Dowodzenia. Jest to pierwszy z etapów reformy systemu (SKiD) w Siłach Zbrojnych RP. Jak informuje resort obrony, reforma SKiD zakłada rozszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

W czasie wojny Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego będzie zgodnie z przyjętym projektem ustawy organem dowodzącym Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia.

Nowy SKiD określa Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako najważniejszego pod względem pełnionej funkcji żołnierza w czynnej służbie wojskowej. To szefowi Sztabu będą podlegać dowódca generalny i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, a także szef Inspektoratu Wsparcia. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - do czasu osiągnięcia pełnej zdolności przez Wojska Obrony Terytorialnej do działania - tak jak obecnie, będzie bezpośrednio podlegał Ministrowi Obrony Narodowej.

Obecny system m.in. nieprecyzyjnie określa zadania dowódców, ogranicza kompetencje szefa Sztabu Generalnego WP, a także wprowadza strukturę planowania i dowodzenia nie w pełni zgodną z systemem dowodzenia NATO.

fragment komunikatu MON

Nowe prawo ma dostosować struktury dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do modelu obowiązującego w NATO. Jak podkreśla MON, reforma Systemu Kierowania i Dowodzenia "ma wyeliminować kompetencyjny chaos i wprowadzić jednoosobową odpowiedzialność za dowodzenie".

System kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, wprowadzony przez poprzedni obóz władzy w 2014 roku, jest dysfunkcjonalny. Tworzy chaos kompetencyjny. Szef Sztabu Generalnego po wielu latach stanie się osobą szczególnie ważną w systemie dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP. (…) Reforma zakłada również możliwość niezakłóconego podjęcia działań w razie wystąpienia zagrożenia zewnętrznego oraz dostosowanie systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP do struktur przyjętych w NATO na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Ma usprawnić także funkcjonowanie logistyki. Przeprowadzaniu zmian sprzyja bardzo dobra współpraca z panem prezydentem oraz Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Cały proces chcemy rozłożyć na etapy, aby uniknąć ryzyka ewentualnego zakłócenia funkcjonowania sił zbrojnych. Rewolucje nie służą wojsku.

minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak

Zmiany w SKID określa projekt ustawy o zamianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Nowy szef

Zgodnie z zapowiedziami z ubiegłego tygodnia, prezydent Andrzej Duda wręczył Rajmundowi T. Andrzejczakowi akt powołania na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz awans do stopnia generała broni. Jednocześnie zwierzchnik sił zbrojnych odwołał ze stanowiska szefa SGWP gen. Leszka Surawskiego oraz odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jak informowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, "decyzja dotycząca zmiany na stanowisku szefa Sztabu Generalnego WP zapadła w wyniku konsultacji Prezydenta RP z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim, Ministrem Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz zainteresowanymi generałami". Według źródeł Defence24.pl w otoczeniu prezydenta Andrzeja Dudy, generał sam chciał zrezygnować ze stanowiska i złożył już wniosek o zwolnienie z zawodowej służby wojskowej.

Szef BBN Paweł Soloch powiedział jednak, że zmiana szefa SGWP była szykowana od dawna. Dodał, że było to związane z rozpoczynającą się reformą systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Ma ona zmienić rolę szefa Sztabu Generalnego WP – dziś odpowiada on przede wszystkim za planowanie i programowanie rozwoju sił zbrojnych.

W perspektywie najbliższych miesięcy będzie wdrażany nowy system kierowania i dowodzenia polską armią. Trzeba go tak wdrożyć, aby również od strony organizacyjnej dowodzenie funkcjonowało sprawnie, aby nie doszło do żadnych zaburzeń, zarówno jeżeli chodzi o dowodzenie, jak również jeżeli chodzi o współdziałanie sojusznicze, przede wszystkim z tymi jednostkami sojuszniczymi, które znajdują się dzisiaj na naszym terytorium.

prezydent Andrzej Duda

 Według Solocha prezydent chciał podjąć decyzję jeszcze przed szczytem NATO, który odbędzie się 11-12 lipca. Chodziło o to, by nowy szef SGWP mógł uczestniczyć w tym spotkaniu razem z prezydentem. Jednocześnie szef BBN powiedział, że prezydent bardzo pozytywnie ocenia współpracę z gen. Surawskim. – Tym niemniej, ponieważ reformowane są struktury dowodzenia, są nowe zadania, prezydent po konsultacjach z ministrem obrony i premierem uznał, że to moment, kiedy wskazane byłyby zmiany kadrowe – powiedział Soloch.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.