Reklama

Legislacja

Nowelizacja ustawy o Żandarmerii w Sejmie

Fot. ŻW
Fot. ŻW

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej rozpatrzyli sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej i przyjęli projekt zmiany ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Posiedzenie komisji przebiegło sprawie i bez emocji, które towarzyszyły poprzednim spotkaniom posłów SKON. Przewodniczący Michał Jach, który jednocześnie pełnił także funkcję przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej przedstawił sprawozdanie z prac tego gremium.

Rezultatem prac podkomisji oraz biura legislacyjnego była propozycja wprowadzenia sześciu poprawek do artykułu pierwszego ustawy (poprawki o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym). Pozytywną opinię na temat tych zmian przedstawił Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w MON oraz ekspert parlamentarnego biura legislacyjnego.

Następnie odbyła się seria głosowań nad poprawkami, przyjęciem projektu i wybór posła sprawozdawcy. Projekt ustawy komisja przyjęła większością głosów (22 głosy za, bez głosów przeciw i z 12 głosami wstrzymującymi się). Posłem sprawozdawcą wybrany został jednogłośnie poseł Stanisław Bukowiec (Prawo i Sprawiedliwość).

Wiceminister Skurkiewicz i Przewodniczący Jach na zakończenie prac podziękowali wszystkim posłom za zaangażowanie i końcowy efekt, który jest rezultatem prac podkomisji nadzwyczajnej.

Zasadniczym celem projektu jest umożliwienie realizowania przez Żandarmerię Wojskową działającą w imieniu Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (SUFO). Powinno to umożliwić wyeliminowanie wykrytych wcześniej przez ŻW nieprawidłowości w działaniach SUFO odpowiedzialnych za ochronę jednostek wojskowych. W projekcie założono, że stosowne uprawnienia otrzymają Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierze ŻW, którzy będą wykonywać czynności w ramach nadzoru.

Reklama

Komentarze

    Reklama