Reklama

Legislacja

Niemieckie myśliwce nad Polską, polskie nad Niemcami

Niemiecki Eurofighter Typhoon, fot. Von bomberpilot, licencja CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org
Niemiecki Eurofighter Typhoon, fot. Von bomberpilot, licencja CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Polska i Niemcy zawarły porozumienie techniczne w zakresie współpracy podczas operacji transgranicznych (ang. CBO – Cross Border Operations) w ramach realizacji misji NATO Air Policing oraz QRA (ang. Quick Reaction Alert). Znacznie ułatwi to prowadzenie wspólnych operacji lotniczych i wzajemną ochronę przestrzeni powietrznej.  

Dokument podpisali w Warszawie 12 maja 2021 roku: Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. broni Tomasz Piotrowski oraz Dowódca Centrum Operacji Powietrznych Federalnej Republiki Niemiec - gen. broni Klauss Habersetzer, będący jednocześnie Dowódcą Sojuszniczego Połączonego Centrum Operacji Powietrznych (ang. CAOC - Combined Air Operation Centre) w Uedem. Centrum to jest odpowiedzialne m.in. za koordynację działań w ramach misji NATO Air Policing nad krajami bałtyckimi i Islandią, ale również koordynuje działania w ramach QRA czyli ochrony przestrzeni powietrznej w sytuacjach alarmowych.

Jak informuje MON: „Przedmiotowy dokument reguluje, niezwykle istotną dla zachowania ciągłości realizacji misji Air Policing, kwestię współdziałania sił i środków pełniących dyżury bojowe w ramach NATINAMDS (ang. NATO Integrated Air and Missile Defence System) podczas konieczności przekroczenia polsko-niemieckiej granicy państwowej w przestrzeni powietrznej. Uszczegółowienie warunków i zasad współpracy w tym zakresie przyczyni się do zwiększenia efektywności ochrony integralności suwerennej przestrzeni powietrznej państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.”

Dzięki zawartemu dokumentowi ułatwiona zostanie realizacja zadań, w których niezbędne jest przekroczenie przez samoloty wojskowe granicy państwowej, szczególnie gdy przenoszą one uzbrojenie. W normalnych warunkach, objętych ogólnymi dokumentami regulującymi tego typu loty, niezbędne jest ich zgłoszenie i uzyskanie zezwolenia, od państwa którego granicę się przekracza od kilkudziesięciu godzin do kilku dni wcześniej. Zgoda taka jest udzielana na poziomie ministerialnym. Realnie uniemożliwia to np. transgraniczne ściganie czy eskortowanie samolotu, który naruszył przestrzeń powietrzną. Znacznie ogranicza to możliwość reagowania na zagrożenia pojawiające się niespodziewanie. 

Dzięki zawarciu porozumienia, ujmując rzecz skrótowo, polskie F-16 Jastrząb będą mogły wykonywać misje QRA nad terytorium Niemiec. Jednocześnie niemieckie Eurofightery będą mogły wspierać ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Decyzja o udzieleniu zezwolenia na takie operacje transgraniczne będzie realizowana na poziomie koordynacji działań.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama