Reklama

Polityka obronna

Komitet Wojskowy NATO będzie obradował w Polsce

Komitet Wojskowy NATO podczas ostatniej konferencji w Albanii we wrześniu 2017 r. Fot. NATO.int
Komitet Wojskowy NATO podczas ostatniej konferencji w Albanii we wrześniu 2017 r. Fot. NATO.int

Spotkanie Komitetu Wojskowego NATO jesienią 2018 r. odbędzie się w Polsce, najpewniej w Warszawie. Będzie to część obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 100-lecia odtworzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. MON niedawno zdecydowało o powołaniu zespołu przygotowawczego.

Komitet Wojskowy to najważniejszy organ militarny Sojuszu. W jego skład wchodzą szefowie obrony lub szefowie sztabów generalnych państw członkowskich. Zdaniem Komitetu jest m.in. wypracowywanie wojskowego wkładu do decyzji podejmowanych na szczeblu politycznym przez Radę Północnoatlantycką, czyli przedstawicieli państw sojuszniczych.

Czytaj więcej: Szczeciński korpus NATO stanie się dowództwem na szczeblu armii? Polska propozycja

Najwyżsi dowódcy wojskowi państw NATO na prośbę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zgodzili się, by wyjazdowe posiedzenie Komitetu jesienią 2018 r. odbyło się w naszym kraju. Jak poinformował Defence24.pl rzecznik prasowy SGWP płk Tomasz Szulejko, miałoby to być swoiste ukoronowanie obchodów stulecia odtworzenia Sztabu Generalnego WP oraz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Komitet Wojskowy spotyka się albo w kwaterze głównej NATO w Brukseli, albo na posiedzeniach wyjazdowych. Spotkania wyjazdowe są nazywane konferencjami. Ostatnia odbyła się w Albanii. Wówczas na przyszłego przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO został wybrany brytyjski generał Stuart Peach.

Czytaj więcej: Nowy przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO

Poprzednio Komitet Wojskowy NATO gościł w Polsce w 2006 r. Wtedy takie wyjazdowe spotkania funkcjonowały jeszcze pod nazwą Military Committee Tour.

Setna rocznica odtworzenia SGWP przypadnie 25 października 2018 r. To właśnie w okolicach tej daty miałoby się odbyć posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO w Polsce. Dokładny termin nie został jeszcze ustalony.

Podobnie nieznane jest konkretne miejsce obrad, choć prawdopodobnie będzie to jedna z lokalizacji w Warszawie. W tym zakresie SGWP bierze pod uwagę konieczność zapewnienia poufności i odpowiedniej oprawy spotkania.

W Dzienniku Urzędowym MON ukazała się w tym tygodniu decyzja ministra w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacyjnego Przygotowania Konferencji Komitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r. Zadaniem zespołu jest organizacyjne przygotowanie i zapewnienie sprawnego przebiegu spotkania Komitetu Wojskowego. Obejmuje to m.in. zapewnienie transportu lotniczego z Brukseli do miejsca konferencji oraz organizację transportu w Polsce, rezerwację hoteli oraz najem i przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia konferencji, a także organizację pobytu delegacji w Polsce.

Kierownikiem zespołu jest zastępca szefa SGWP. W zespole są też przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Inspektoratu Systemów Informacyjnych, Narodowego Centrum Kryptologii, Żandarmerii Wojskowej i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Załączniki

DECYZJA Nr 178/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Organizacyjnego Przygotowania Konferencji Komitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r.
Reklama

Komentarze

    Reklama