Reklama

Geopolityka

Polski Holding Obronny sprzedaje nieruchomości we Wrocławiu i w Warszawie

Fot. pho.pl
Fot. pho.pl

Jak informuje Polski Holding Obronny, władze spółki zamierzają upłynnić niektóre ze swoich aktywów. W ofercie są duże nieruchomości zlokalizowane we Wrocławiu oraz w warszawskiej dzielnicy Ursus.

Polski Holding Obronny ogłosił sprzedaż 3 lokalizacji oraz powierzchni gruntów w Warszawie i we Wrocławiu.

We Wrocławiu nieruchomość o powierzchni 70.096 m2 wystawiona na sprzedaż przez PHO położona jest w strefie śródmiejskiej, w odległości około 1,5 km od ścisłego centrum miasta przy ul. Grabiszyńskiej, Gajowice/Grabiszyn. Na działkach znajdują się budynki poprzemysłowe – produkcyjne i magazynowe nieobjęte ochroną konserwatorską. Dla tego terenu nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia  z 20 maja 2010 r. nieruchomość znajduje się w zespole urbanistycznym śródmiejskim Śródmieście Południowe

Polski Holding Obronny sprzedaje również dwie nieruchomości po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego URSUS w Warszawie o powierzchni 71.481 m2 oraz 87.472 m2 i prowadzi wynajem powierzchni biurowych w swoich dawnych budynkach we Wrocławiu przy Grabiszyńskiej oraz po warszawskich zakładach PZL Wola w Warszawie.

Reklama

Komentarze

    Reklama