Geopolityka

Macierewicz mianował dowódcę brygady polsko-litewsko-ukraińskiej

Fot. MON
Fot. MON

Szef MON oraz przedstawiciele kierowniczej kadry Sił Zbrojnych RP uczestniczyli w obchodach święta batalionu dowodzenia Wielonarodowej Brygady, który afiliowany jest przy Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygadzie (LITPOLUKRBRIG) stacjonującej w Lublinie. Płk Zenon Brzuszko został wyznaczony na stanowisko dowódcy brygady.

– Symbol naszego współdziałania polsko – ukraińsko – litewskiego będzie najlepszym dowodem i najlepszą gwarancją bezpieczeństwa naszych trzech narodów. Bezpieczeństwa Polski, Ukrainy i Litwy - powiedział minister Antoni Macierewicz podczas obchodów święta batalionu dowodzenia Wielonarodowej Brygady. Podczas ceremonii, która odbyła się na terenie LITPOLUKRBRIG odczytana została decyzja o wyznaczeniu na stanowisko dowódcy Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady pułkownika Zenona Brzuszko.

Ta jednostka osiągnęła wstępną gotowość operacyjną już w styczniu. Wtedy miałem zaszczyt po raz pierwszy ją wizytować. Dzisiaj przekazuję panu pułkownikowi Brzuszko dowodzenie tą jednostką w przeddzień osiągnięcia przez nią pełnej gotowości operacyjnej. Przejmuje pan tę jednostkę w pełni gotową do działania. Przejmuje pan tę jednostkę w momencie, gdy jej możliwości działania są dla Polski, Litwy i Ukrainy być może najważniejsze.

Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej

Szef resortu obrony dodał również, że "zadania brygady w ramach współdziałania, zarówno Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej jaki i Organizacji Narodów Zjednoczonych, są niesłychanie istotne". Co więcej, "pełni ona szczególną rolę we współdziałaniu, zwiększaniu bezpieczeństwa i intensyfikacji wzajemnych stosunków pomiędzy Polską, Litwą i Ukrainą" - podkreślił minister podczas wystąpienia okolicznościowego.

Jak informuje MON, w trakcie obchodów szef resortu, przedstawiciele kierowniczej kadry SZ RP oraz żołnierze batalionu dowodzenia Wielonarodowej Brygady otrzymali odznaki pamiątkowe. Na zakończenie ceremonii odbyły się pokaz musztry paradnej oraz defilada. 

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG jest wielonarodową jednostką, składającą się z pododdziałów Sił Zbrojnych Litwy, Polski i Ukrainy. Porozumienie o jej utworzeniu podpisano 19 września 2014 roku w Warszawie. Brygada ostatecznie uformowała się na jesieni 2015 roku.

W skład LITPOLUKRBRIG wchodzi sztab w międzynarodowej obsadzie, trzy bataliony (wystawiane po jednym z każdego państwa) oraz jednostki specjalnego przeznaczenia. Siedziba dowództwa i sztabu Brygady zlokalizowana jest w Lublinie, zaś bataliony pozostają w gotowości w swoich krajach i są przerzucane w składzie LITPOLUKRBRIG na wypadek gdy zostanie podjęta decyzja o aktywacji Brygady lub jakiegoś jej elementu. Pełna gotowość operacyjna ma zostać osiągnięta na początku 2017 roku.

Komentarze