Geopolityka

Gen. Skrzypczak: nigdy nie przyjmowałem żadnych korzyści majątkowych

Wiceminister MON, gen. Waldemar Skrzypczak fot. MON
Wiceminister MON, gen. Waldemar Skrzypczak fot. MON

- Oświadczam, że nigdy w czasie służby w Wojsku Polskim i później pracy w Ministerstwie Obrony Narodowej nie przyjmowałem żadnych korzyści majątkowych - podkreśla gen. Waldemar Skrzypczak w oświadczeniu opublikowanym na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej.

Z zadowoleniem przyjąłem decyzję prokuratury o wszczęciu postępowania w sprawie domniemanych podejrzeń wokół mojej osoby. Jestem do pełnej dyspozycji prokuratury i liczę na sprawny przebieg postępowania - zaznacza gen. Skrzypczak, który odnosi się do informacji o wszczęciu przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwa z zawiadomienia Służby Kontrwywiadu Wojskowego „w sprawie podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowej przez osobę pełniącą funkcję publiczną". Rzecznik prokuratury Dariusz Ślepokura powiedział wczoraj, że 16 września do prokuratury wpłynęły - za pośrednictwem prokuratury wojskowej - materiały Służby Kontrwywiadu Wojskowego. -19 września wszczęto śledztwo - dodał Ślepokura.

W oświadczeniu wiceminister MON poinformował, że 20 września 2013 r. złożył odwołanie do Prezesa Rady Ministrów od decyzji Służby Kontrwywiadu Wojskowego o odmowie wydania mi poświadczenia bezpieczeństwa.Oświadczam, że nigdy w czasie służby w Wojsku Polskim i później pracy w Ministerstwie Obrony Narodowej nie przyjmowałem żadnych korzyści majątkowych. Moje działania w każdej roli zawsze miały na celu dobro Sił Zbrojnych - podkreśla generał Waldemar Skrzypczak. Komentarze