Reklama

Geopolityka

Europejska Agencja Kosmiczna zaakceptowała członkostwo Polski

Źródło: http://www.esa.int
Źródło: http://www.esa.int

13 lipca państwa członkowskie Europejskiej Agencji Kosmicznej jednogłośnie zatwierdziły akcesję Polski do Konwencji EAK.

Dyrektor Generalny, Jean Jacques Dordain otrzymał zatem mandat do podpisania Porozumienia Akcesyjnego z polskim ministrem gospodarki, Waldemarem Pawlakiem.

Polska rozpocznie teraz wewnętrzną procedurę ratyfikacyjną. Po jej zakończeniu Polska zostanie 20-tym członkiem EAK.

Nasz kraj miał status kraju współpracującego z EAK od podpisania porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym w kwietniu 2007r. Następnie uczestniczył (także finansowo) w Planie dla Europejskich Państw Współpracujących, czego owocem są 42 projekty PEPW z budżetem 11 mln. euro.

(MMT)
Reklama

Komentarze

    Reklama