Reklama

Geopolityka

AON o zarządzaniu relacjami - konferencja "New Public Managment"

fot. AON
fot. AON

Zarządzanie relacjami jest kluczowe dla organizacji, instytucji, przedsiębiorstw, a nawet jednostek wojskowych. Dotyczy zarówno komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej - z otoczeniem bliższym i dalszym, tak krajowym jak i międzynarodowym. 

O tym, jak ważne jest zarządzanie relacjami w każdym aspekcie życia społeczno-gospodarczego, chcą przekonać organizatorzy cyklicznej konferencji naukowej „New Public Managment”. 14 maja 2015 roku w Akademii Obrony Narodowej nad problemem dyskutować będą najwięksi praktycy i teoretycy z obszarów zarządzania oraz obronności i bezpieczeństwa, wspierani przez ekspertów psychologii, politologii, stosunków międzynarodowych i informatyki. Tak szerokie gremium ma za zadanie uwzględnienie wielu uwarunkowań zarządzania relacjami, m.in. prawnych, ekonomicznych, etycznych, technologicznych.

Celem konferencji jest wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń oraz praktycznych rozwiązań w obszarze zarządzania, w szczególności uwzględniających problematykę obronności i bezpieczeństwa. Tematów tych nie można rozwijać bez wsparcia ze strony psychologii, politologii, stosunków międzynarodowych, jak również informatyki.

Patronat honorowy nad konferencją objęła ambasador Finlandii Hanna Lehtinen. Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz harmonogram wystąpień dostępny jest tutaj

Reklama

Komentarze

    Reklama