Czeski BWP na ostatniej prostej. Kluczowe wymagania ujawnione [ANALIZA]

13 sierpnia 2019, 10:24
bvp-2-01
BVP-2, którego następcy poszukują Czesi. Fot. ministerstwo obrony Czech
Reklama

Siły Zbrojne Republiki Czeskiej przechodzą do kolejnego etapu wyboru nowych bojowych wozów piechoty. 210 takich maszyn ma zastąpić obecnie eksploatowane BVP-2, a wraz ze skierowaniem zaproszeń do składania wstępnych ofert, przedstawiono planowany sposób realizacji procedury przetargowej i ujawniono kluczowe parametry taktyczno-techniczne.

Praga chce pozyskać nowy bwp oferowany przez rekomendowane firmy światowe, mające spore doświadczenie w zakresie projektowania i produkcji nowoczesnych wozów bojowych. Czechy są zainteresowane nabyciem transporterów produkowanych przez firmy współpracujące z czołowymi armiami oraz potrafiące w profesjonalny sposób przedstawić koszty całego cyklu życia oferowanego przez nie produktu, zapewnić niezbędne wsparcie zarówno logistyczne, jak i - w przyszłości - przy dalszej modernizacji.

Już wcześniej cztery firmy/konsorcja tj. PSM (Rheinmetall i KMW) z bwp Puma, samodzielnie Rheinmetall z Lynx, General Dynamics z Ascod 2 i BAE Systems z CV90 złożyły wnioski o chęci uczestnictwa w wieloetapowej procedurze przetargowej.

Natomiast obecnie otrzymały one zaproszenia do składania wstępnych ofert oraz dokument zawierający 16 dodatkowych załączników tematycznych. Same zaproszenia opisują wymagane wstępnie specyfikację oraz sposoby i terminy składania ofert.

image
Ilustracja: Defence24.pl

W załącznikach są m.in. określone wymagane parametry taktyczno-techniczne pojazdów, planowany harmonogram ich dostaw i przewidywane koszty pozyskania (w tym uwzględniające szkolenia personelu i dalszej eksploatacji). Dodatkowo przedstawiono szczegóły związane z okresem trwałości użytkowej pojazdów i zapewnieniem dostaw części zamiennych. Ważnym punktem jest również przedstawienie oczekiwanego zakresu przyszłej współpracy przemysłowej.

Na złożenie wstępnych ofert Praga oczekuje do października tego roku.

Szacunkowa wartość pozyskania nowych bwp to obecnie ok. 2,37 mld USD (wcześniej podawano kwotę 1,6 mld USD), jest to więc najkosztowniejsze zadanie realizowane w ostatnich latach w czeskim ministerstwie obrony.

Oferenci chcąc przystąpić do przetargu powinni zgodzić się na postawione im zasady proceduralne oraz przedstawić własne propozycje współpracy z czeskim przemysłem zbrojeniowym (i to nie tylko w obszarze objętym przetargiem, ale i szerzej). Oczekuje się kooperacji na poziomie odpowiadającym co najmniej 40% ceny nabycia, a każdy dodatkowy procent zostanie uwzględniony przy ocenie składanych ofert (limit 40% został zaproponowany po ocenie obecnych realnych możliwości czeskiego przemysłu obronnego). Dostawcy będą również zobowiązani do udowodnienia swoich kwalifikacji.

Czesi chcą też nabyć licencję na pozyskiwane wozy, by zapewnić sobie pełną kontrolę nad bieżącą obsługą lub ich modernizacją w przyszłości. Ma być ona wliczona w cenę całej umowy, co ma zapewnić większą elastyczność podczas procesu negocjacji. Założono, że za wsparcie eksploatacji i modernizację będą odpowiadać państwowe zakłady VOP CZ, co uzasadniono ochroną interesu bezpieczeństwa. To one będą również koordynować zaangażowanie czeskiego przemysłu. 

Kolejny, przewidywany etap procedury przetargowej to ocena przedstawionych dokumentów oraz dalsze negocjancie w celu doprecyzowania przekazanych danych taktyczno-technicznych i zoptymalizowania wszystkich kosztów. Finalne już oferty zostaną ocenione za pomocą specjalnie przygotowanego modelu matematycznego (uwzględniającego wiele wymaganych obszarów danych), a zwycięska propozycja zostanie zarekomendowana ministerstwu obrony i rządowi Republiki Czeskiej.

Oczywiście, przed podjęciem ostatecznej decyzji, wybrany bwp, przygotowany już pod czeskie wymagania, zostanie jeszcze poddany testom.

Ogólnie dostępne wymagania taktyczno-techniczne

Natomiast bardzo ciekawe i warte odnotowania są przedstawione publicznie oczekiwania armii czeskiej wobec nowego bwp. Praga bowiem udostępniła opinii publicznej podstawowe założenia taktyczno-techniczne i wyjaśnia powody takiego, a nie innego ich sformułowania. Nie zdecydowano się na objęcie podstawowych założeń tajemnicą wojskową.

I tak, chęć nabycia 210 egzemplarzy wynikać ma z długoterminowej koncepcji rozwoju (koncepcja budowy armii Republiki Czeskiej - KVAČR 2025) oraz wywiązywania się ze zobowiązań sojuszniczych (czyli wystawienia jednej tzw. ciężkiej brygady).

Brygada taka miałaby się docelowo składać z trzech batalionów zmechanizowanych na nowych bwp, batalionu pancernego (na zmodernizowanych T-72M4CZ lub nowych maszynach) oraz jednostek wsparcia działań. Powstanie ona w wyniku wprowadzonych zmian organizacyjnych w dotychczasowej 7. Brygadzie Zmechanizowanej, a każdy batalion zmechanizowany ma liczyć po 56 wozów (czyli łącznie 168 w brygadzie, a pozostałe 42 posłużą do szkolenia lub pozostaną w rezerwie).

Ponadto wraz z bwp ma być pozyskanych 29 tzw. mobilnych warsztatów technicznych na ciężarówkach (najprawdopodobniej Tatra) w układzie 8x8 i zabezpieczających ich cały cykl życia. 21 takich pojazdów ma być eksploatowanych w pododdziałach brygady, siedem w jednostkach wsparcia szczebla wyższego, a jeden w pododdziale szkolnym.

Nowe bwp powinny również zostać wyposażane w opracowane w kraju lub pozyskane z zewnątrz (przy braku krajowych) nowoczesne rozwiązania służące do przekazywania i zdobywania danych. Cyfrowe systemy, zapewniające przesył danych w trybie utajnionym powinny być ponadto odporne na prowadzone zakłócenia przez elementy WRE potencjalnego przeciwnika (zgodnie z najnowszymi wytycznymi NATO).

Czesi wymagają też wysokiego poziomu zapewnianej przez wóz osłonności balistycznej (poziom K5 wg STANAG 4569) i przeciwminowej (minimum poziom IV a i b wg STANAG 4569), z możliwością jego dalszego polepszenia w przyszłości. Ponadto oczekuje się zwiększonej odporności na ładunki improwizowane (IED). Bwp ma być również wyposażony w aktywny system osłony (ASOP) zdolny do wyeliminowania trzech potencjalnych zagrożeń jednocześnie, nadciągających w zakresie 3600 wokół niego.

Zdecydowano się na wieżę załogową argumentując to nie tylko jej prostszą konstrukcją, ale i koniecznością zapewnienia załodze wysokiej świadomości sytuacyjnej i bezpośredniego kontaktu z zamontowanym uzbrojeniem, np. w celu przeładowania. Uznano, że prostsza konstrukcja wież załogowych jest mniej narażona na usterki, a ich usunięcie będzie łatwiejsze. Czesi mają na wyposażeniu transportery Pandur II z izraelskimi wieżami bezzałogowymi RCWS-30, tutaj jednak wybrano wieżę załogową. 

Natomiast wybór 30 mm armaty automatycznej wynika wprost z jej zastosowania na KTO Pandur II, a tym samym uzyskania unifikacji i zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz zastosowania w tym kalibrze amunicji programowalnej (ABM). Oczywiście, podobnie jak i w innych krajach, nowa wieża powinna być dostosowana w przyszłości do ewentualnego montażu armaty o większym kalibrze. Wóz ma ponadto mieć zdolność do odpalania ppk najnowszej generacji (możliwe, że chodzi o Spike LR II, ale nie zostało to powiedziane wprost).

Dość ciekawym wymogiem jest również zdolność do przewożenia przez pojedynczy bwp przynajmniej 11 ludzi (trzech członków załogi i dziewięciu żołnierzy desantu). Wynikać to ma z dotychczasowych doświadczeń i analiz, gdzie podczas realizacji misji często dochodziło do przypadków zabierania dodatkowych żołnierzy odpowiedzialnych m.in. za naprowadzanie lotnictwa, kierowanie ogniem artylerii czy obsługujących BSP.

Również ośmioosobowa, spieszona już drużyna (nowego modelu) może działać w dwóch czteroosobowych sekcjach zdolnych do efektywniejszego wykonywania stawianych jej zadań. Dotychczas bowiem drużyna składała się z dziewięciu żołnierzy (dowódcy, kierowcy, działonowego, dowódcy sekcji desantowej, dwóch starszych strzelców i trzech strzelców) co sprawia, że po opuszczeniu wozu działać mogą dwie trzyosobowe sekcje. Nowy model daje więc ok. 25% wzrost możliwości.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 189
Reklama
tommmm
poniedziałek, 2 marca 2020, 23:08

Szkoda, że w Polsce nikt nie pomyślał o złożeniu czeskiemu przemysłowi oferty i wspólnym dokończeniu projektu Anders, który moim zdaniem całkiem nieźle się wpisuje w czeskie wymagania.

Ceska Meska
czwartek, 9 stycznia 2020, 11:15

200 sztuk to porazka dla czeskiego przemyslu, krotka seria bez prawa exportu

NET
wtorek, 20 sierpnia 2019, 19:09

A Izrael do swojego nowego wozu bojowego piechoty wprowadza system aktywnej obrony IFLD który faktycznie stanowi optymalne aktywne rozwiązanie ochronne dla każdego pojazdu bojowego. jpost.com/Israel-News/Elbit-Systems-Iron-Fist-Light-Decoupled-APS-chosen-for-the-Eitan-AFV-599170

Jaboktoinny
poniedziałek, 19 sierpnia 2019, 08:09

PGZ nie był zainteresowany?

Nesher
poniedziałek, 19 sierpnia 2019, 16:25

A co oferuje PGZ? O ile mi wiadomo, PGZ nie ma jeszcze BWP. Tylko 4 firmy (spośród 8 respondentów) zostały zaproszone do przetargu i tylko te, które były w stanie zademonstrować funkcjonalny pojazd w rejonie szkolenia wojskowego Březina latem 2017 r. Na podstawie wyników tych demonstracji wojsko sformułowało kwestie techniczne, wymogi prawne i finansowe, a wiosną oficjalnie ogłosił przetarg. To wyraźnie pokazuje, że PGZ nie mogło wziąć udziału. I najwyraźniej nie mógł wziąć udziału, nawet gdyby miał funkcjonalny BWP. Ponieważ Borsuk ma pływać, nie spełnia warunków technicznych dla maksymalnej ochrony załogi (min. STANAG 5).

Kris
niedziela, 5 kwietnia 2020, 00:15

Borsuk to jeszcze prototyp. Ma być wersja cięższa niepływająca więc ta pływająca nie ma specjalnego znaczenia. Ponadto nie spełnia istotnego warunku czeskiego zamawiającego - minimum 8 żołnierzy desantu.

asd
wtorek, 20 sierpnia 2019, 13:45

Borsuk ma mieć możliwość dołożenia cięższego pancerza, przy którym traci możliwość pływania, więc daruj sobie tą propagandę.

Pavel
środa, 21 sierpnia 2019, 07:36

Ok. 5 ton masy na dodatkowe opancerzenie ale tu wielu tego zrozumieć nie potrafi. Wszystko zależy od pancerza na jaki się zdecydują ale STANAG 4-5 będzie na pewno

dim
sobota, 17 sierpnia 2019, 19:59

Nie doczytałem daty wykonania ? Porównując do pozyskiwania Borsuka . . . czy może już na rok 2056 ? Integracja ppk . . . hmm... Porównując do realizacji z wieżą Rosomaka . . . Acha, pływalność ! Zapewne ta jak u Gawrona-Ślązaka ? No tak, ale jeszcze także nowoczesna amunicja ? No, tu niestety analogów w Wojsku Polskim brak. I to się nie śni w złym śnie, to jest.

Andrettoni
piątek, 16 sierpnia 2019, 23:22

Warto rozpatrzyć dwa fakty: Po pierwsze Czesi mieszkają w górach, a my na nizinie poprzecinanej rzekami, a to oznacza, ze mamy inne potrzeby. Po drugie jesteśmy większymi bardziej ludnym krajem, który potrzebuje więcej uzbrojenia. Własna produkcja jest po prostu tańsza na długa metę - zarówno jeśli idzie o cenę zakupu jak i naprawy i eksploatację. Wszelka krytyka naszych projektów i decyzji o samodzielnej produkcji musi te fakty uwzględniać jeśli ma byc rzeczowa.

dim
niedziela, 18 sierpnia 2019, 20:30

Pan myli dwie sprawy. Opłacalność serii myli Pan z zaprojektowaniem samemu, od zera, od nowa, co gwarantuje przynajmniej 10 lat extra czasu, niezbędnego na tę pracę projektową. Zamiast licencji, na użytek wewnętrzny w Polsce i wtedy można z prawem własnych zmian w niej. A eksportować i tak nie będziemy, gdyż po pierwsze około 1000 sztuk, w wersjach, potrzebuje nasz rynek krajowy. Kiedy je wykonamy ? Zresztą o eksport też znacznie łatwiej porządnie chwalonemu na rynku licencjodawcy, z angażowaniem także mocy polskich podwykonawców. Niż takiej PGZ, która starać się przecież nie musil, podatnik i tak funduje im "zyskowność".

Pavel
niedziela, 18 sierpnia 2019, 19:36

Dodam jeszcze że tańszy w zakupie a chodzi tu o 600-1000 pojazdów. Tańsze Koszty eksploatacji i Serwisy. Mniejsze koszta związane z ewent. integracją z pojazdu z nowych uzbrojeniem i wyposażeniem. Borsuk to nie żaden naj w swej klasie ale solidny na pewno. We wrześniu MSPO. Zapraszam bo wiele się wyjaśni. BWP Borsuk bedzie występował w dwóch wersjach tj. pływającej ok 25 ton oraz cięższej pozbawionej możliwości pokonywania przeszkód wodnych ok 32 tonowej. Nas nie stać na zakup bo raz zwiekszy to koszta a dwa wydłuży czas wdrożenia nowych bewupów do służby o całej reszcie czyli serwis choćby nie wspomnę. Ilość a HSW szacuje że będzie to ok 50 szt/rocznie nie jest uzależnione od mocy produkcyjnych samego zakładu ale możliwości MON wynikającej m.in. z nowego przyjętego PMT na lata 2017-2027. Samemu projektowi NPBWP nie pomaga brak decyzji MON-u ws. BMS oraz ASOP. Wieża ZSSW-30 jest na ukończeniu podobno zintegrowana z ppk spike choć są głosy że będzie to inny ppk. 30mm jest wystarczający a jest możliwość integracji z 40mm. Pytanie to jaki będzie poziom ochrony balistycznej która jednak powinna być na dobrym poziomie przy cięższej wersji i na przyzwoitym przy lżejsze j podstawowej wersji. Wszystko zależy od rodzaju pancerza na który się zdecydują. Odpowiedzi we wrzesniu.

dim
poniedziałek, 19 sierpnia 2019, 09:45

(@Pavel) Gdyby z Borsukiem i możliwościami producenta faktycznie tak to było, jak Pan przedstawia... gdyby nie było to myślenie na razie czysto życzeniowe... tych 50 sztuk rocznie Huta dostarczałaby MON lecz jeszcze prócz nich, dodatkowo setki sztuk na eksport. Opłacają się długa seria i specjalizacja, a nie dziesiątki asortymentów, ale cienkim strumyczkiem ilościowym. Truizm, ale w Polsce lekceważony, pomijany, wręcz zaprzeczany, m.in. przez Pana. Efekt - Borsuk będzie drogi, zysk firmy niższy, eksport żaden a tylko koszty importu, podatnik zapłaci, zamiast jeszcze na okoliczności właśności tego świetnego zakładu zarabiać. No a obronność ? ... dalej tylko symboliczna, defiladowa.

Pavel
wtorek, 20 sierpnia 2019, 15:21

To nie myśl życzeniowa ale fakty tzn. To co wiemy na teraz. Szacowane 50 szt/rok to jest tyle ile deklaruje HSW a co pokrywa się z tym co planuje MON. Jeśli chidzi o eksport to mit bo najpierw trzeba zaspokoić wlasne potrzeby w tym temacie a potem myśleć o ewent. eksporcie co jest wizją odległą bo Kraby bo Borsuki dla WP itp. Cena jest szaciwana na 25-28 mln/szt. Efekt taki że zrobimy własny BWP co da pracę, kasa zostaje w kraju, wojsko ma nowoczesny BWP który nawet jak schrzanią doszczętnie i tak będzie bił na łeb dotychczasowego emeryta który nadal służy w linii. Przetarg na nowy BWP czyt. Obcy wydłuży czas wdrożenia do służby a także zwiększy koszty takiego zakupu co skutkować będzie tym że emeryt służyć będzie jeszcze dłużej (tu aproppo obronności) i faktycznie w liczbie godnej by wystawić na parady (tu aproppo symbolicznej defiladowej) Poczekać radzę do wrześniowego MSPO. Gdyby MON był zdecydowany w tym co chce to już służyłby Andersy. To jest myślenie zyczeniowo- realistyczne bo Borsuk powstanie i nie taki zły jak go lobbyści konkurencji malują Pozdrawiam

dim
czwartek, 22 sierpnia 2019, 07:25

Od nabycia dużej licencji, do jej wdrożenia do produkcji, upływa zwykle 2-3 lata. Nie twierdzę, że w MON, któremu "fazy koncepcyjne" zajmują dziesięciolecia, po czym są zarzucane, ale jest tak w normalnej, prywatnej firmie. Przygotowanie "Borsuka" zajmie łącznie ile czasu ? Licząc od samych początków projektowania ? A eksport będzie zero. Gdyż opłacalne rynkowo serie to byłyby setki sztuk rocznie, nie dziesiątki. Ani polski, państwowy moloch typu PGZ nie może działać metodami handlowymi, przyjętymi w branży. Czyli łapówkować nabywców zagranicznych. A Niemcy, czy Francuzi, czy USA to robią i ich organy prawne nie można powiedzieć, że na to zezwalają, niemniej ściganie jest faktycznie niegroźne. Świetny przykład udowodnionych i obliczonych ekonomicznie na miliardy takich działań firm niemieckich, w Grecji. Dla Niemców (winnych osób) w sumie bezkarnie.

Nesher
niedziela, 18 sierpnia 2019, 12:50

Obawiam się, że oceniając potrzeby czeskiej armii opieracie się na złych informacjach. Po pierwsze, fakt, że terytorium Czech jest bardzo górzyste w Polsce (wśród osób, które nigdy nie były w Czechach) jest często mitem. W rzeczywistości nasz krajobraz charakteryzuje się łagodną wyżyną, która w bardzo niewielkim stopniu ogranicza działanie zmechanizowanych jednostek. Nawet w górach granicznych znajdują się znaczące puste działki, największa tzw. Brama morawska między Ostrawą a Jesionikami (120 km otwartego krajobrazu). Po drugie, ACR jest zbudowany do rozmieszczenia za granicą, jednym z rozważanych pól bitewnych jest wschodnia Polska, a drugim Europa Południowo-Wschodnia. Przygotowanie armii do ochrony naszego terytorium nie ma większego sensu, jedynym z naszych sąsiadów, dla którego Sztab Generalny rozważa możliwość agresji, jest paradoksalnie Polska, a nawet w tym przypadku jest to bardzo hipotetyczna uwaga.

dim
poniedziałek, 19 sierpnia 2019, 09:38

W takim razie polecałbym Szanownym Sąsiadom uważną lekturę historii Waszego Państwa, powiedzmy przez ostatnich 5 wieków i proszę policzyć ile razy Wojsko Polskie wyrażało ochotę wkroczenia, a ile razy pozostali Wasi sąsiedzi. Gdyż od stania na głowie rozum się trochę chyba zmęczył ? zasnął ?

Nesher
poniedziałek, 19 sierpnia 2019, 12:44

To, co było 5 wieków temu, w dzisiejszych czasach jest bezużyteczne. Musisz spojrzeć na dziś z pewnymi prognozami na przyszłość. A jeśli przyjmiesz to stan po stanie: Niemcy - przytłoczone pacyfizmem, nie chcące inwestować w wojsko bardziej niż to konieczne. Na przykład. W ubiegłym roku do Bundeswehry przybyła ta sama liczba żołnierzy zawodowych, co ACR. Liczba działających EF Typhoon jest niższa niż w naszych Gripenach. Co więcej, są silnie powiązane gospodarczo (nie mają powodu, żadnych roszczeń terytorialnych itp.) Austria - neutralne, militarnie słabe państwo, które nie ma ambicji w polityce zagranicznej, a ponadto (podobnie jak Niemcy) z populacją bardzo pacyfistyczną. Słowacja - najbliższy sojusznik, bardziej prawdopodobne jest, że będziemy bronić Słowacji przed inwazją Węgier niż wojną między Czechami a Słowacją. Polska - silnie zbrojne państwo, którego część własnych elit politycznych i ludności uważana jest za supermocarstwo. Dzięki bardzo żywej historii roszczeń terytorialnych, tylko w ostatnim stuleciu Polska zaatakowała nas trzykrotnie (dwa razy we współpracy z totalitarnym supermocarstwem), jednemu konfliktowi (w 1945 r.) Zapobiegł jedynie wpływ Moskwy. Tak więc, jak pisałem w poprzednim poście, spośród wszystkich sąsiadów Republiki Czeskiej najbardziej prawdopodobny jest konflikt z Polską. Mimo to możliwość konfliktu z którymkolwiek z naszych sąsiadów (w tym z Polską) jest bardzo niewielka. Jeśli więc prawdopodobieństwo konfliktu z Niemcami wynosi 1%, to z Polską 2%. Jednak możliwość ta jest brana pod uwagę przez Sztab Generalny, aw zeszłym roku odbyła się gra sztabowa na temat „ataku z północy”.

dim
środa, 21 sierpnia 2019, 09:21

"...Polska - silnie zbrojne państwo, którego część własnych elit politycznych i ludności uważana jest za supermocarstwo..." - nie wiem skąd czerpiesz takie info ? Niemniej nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Natomiast jeśli zadasz sobie trud i poczytasz gazety z lat 20-stych XX wieku, zauważysz, że o Niemcach uważano dokładnie to samo, co obecnie, a bezgraniczny pacyfizm ogarniał chyba całą Europę, licząc na Zachód od Polski. I wtedy Niemcy nie posiadały zapasów broni, choćby i unieruchomionej, jednak bardzo nowoczesnej. Ani w ogóle - wydawało się - nie posiadały armii. Modele nowych niemieckich czołgów powstawały sekretnie w ZSRR, niemieccy pancerniacy kształcili się na akademiach i poligonach ZSRR. Co też nie było faktem powszechnie wiadomym. A i obecnie Niemcy wydaje się perspektywicznie znacznie więcej przyciągać do ścisłej współpracy z Rosją, niż z USA. A czym innym jest rurociąg Nord Stream II, jak nie wspólnym, niemiecko-rosyjskim przedsięwzięciem, gwarantującym wyłącznie wspólną (żadna ze stron nie może samodzielnie) kontrolę rynku środkowoeuropejskiego ? I byłaby to forma ekonomicznego paktu Ribentrop-Mołotow, gdyby to tylko było możliwe. Ale wchodzi na rynki gaz płynny...

Nesher
środa, 21 sierpnia 2019, 16:13

Klasyczna (nie tylko) polska pomyłka (w naszym kraju część lewicy narodowej widzi sytuację tak samo jak ty), po prostu walczysz o stare wojny. W latach dwudziestych Niemcy nie były ani pacyfistami, ani przypadkiem, były silnie nacjonalistyczne i rozpieszczały mit o niesprawiedliwie przegranej wojnie. Dlatego Hitler wygrał tak łatwo, a nie z powodu kryzysu lat 30. (trzy najbardziej dotknięte kraje to USA, Niemcy i Czechosłowacja, i tylko wśród Niemców, nawet z Czech, dominował nazizm). Niemcy są dziś zupełnie inne, słowo „naród” jest dla Niemców brudnym słowem. Wierzę, że pójdą na wojnę z powodu swoich zielonych bzdur zamiast nacjonalizmu. Co mieliby z wojny? I nawet jeśli zacznie ściślej współpracować z Rosją (w co nie wierzę), my i wy nie będziecie dotknięci, Niemcy zainwestowali zbyt dużo pieniędzy dla nas i dla was, aby przekazać je Rosjanom. A gdzie mam wziąć udział w elitach politycznych i ludności (powtarzam, część, nie cała) Polska jako supermocarstwo? Wystarczy przeczytać gazetę lub zobaczyć przemówienie polskich polityków, zwłaszcza gdy słyszę polityków z PiS, jakby wrócił Józef Beck. Mówiąc o czasie dojścia nazizmu do władzy, z pewnością znajduję więcej podobieństw w dzisiejszej Polsce niż w Niemczech. Również w Polsce niektórzy psują poczucie niesprawiedliwości historycznej. Mój polski teść (bardzo wykształcony i mądry człowiek) mówi, że ci ludzie to Rosjanie, którzy myślą, że są Francuzami. Mówię więc, że chociaż konflikt z którymkolwiek z naszych sąsiadów jest mało prawdopodobny, a więc ze wszystkich mało prawdopodobnych konfliktów, ten z Polską jest najbardziej prawdopodobny.

kd12
wtorek, 20 sierpnia 2019, 13:16

Do naszych sąsiadów Czechów nic nie mam i Was szanuje. Ale w nawiązaniu do powyższego wpisu Pana ;Nesher chciałbym przypomnieć parę spraw z naszej najnowszej historii. Faktem jest, że w 1938 mieliście bardzo dobrze rozwinięty przemysł zbrojeniowy, który oddaliście hitlerowcom właściwie nie broniąc się. Wasze przejęte czołgi LT vz. 38 już z krzyżem na pancerzu przejechały później przez Polskę, Francję, Belgię i Holandię w 1939 r. Później były już blisko Moskwy, również jako np. działa samobieżne. To tylko przykład odnośnie uzbrojenia, jest ich więcej. W wyniku tego Słowacja miała w 1939 defiladę w Zakopanem.

Nesher
wtorek, 20 sierpnia 2019, 22:55

Obawiam się, że używasz tyle rozpowszechnionych mitów w Polsce zamiast racjonalnych argumentów. Walka z Niemcami i ich sojusznikami w 1938 r. Z Polską i Węgrami nie byłaby bohaterskim aktem, ale narodowym samobójstwem. Gdyby nasi sojusznicy (głównie Francja) nie byli tacy tchórzliwi, a nasi sąsiedzi (głównie Polska) tak nienawidzili jedynego demokratycznego kraju w Europie Środkowej i odurzyli się całkowicie fałszywym poczuciem, że Polska jest supermocarstwem, czołgi walczyłyby po prawej stronie. Chociaż nie byłby to LT 38 (nie były jeszcze w produkcji w 1938 roku), ale LT 35, ale to jest szczegół. Jeśli mi nie wierzysz, polecam dość ciekawą książkę polskiego historyka Piotra M. Majewskiego z czeskim tytułem Walka czy rekolekcje? (w polskim orginalu myślę, że nazywa się to Zmarnowaną szansą?) o kryzysie sudeckim z 1938 r., który pomimo pewnych nieścisłości pokazuje, że szanse na wygraną lub przynajmniej akceptowalną porażkę wynosiły zero. Więc nie próbuj wywoływać poczucia winy w Czechach, ponieważ czeska broń pomogła Niemcom zniszczyć Polskę lub pokonać Francję, to tylko i wyłącznie wina Francji i Polski.

kd12
czwartek, 22 sierpnia 2019, 08:55

W wyniku aneksji Czechosłowacji w 1938 r. Niemcy hitlerowskie przejęły ponad 450 wozów bojowych. W tym ponad 200 lekkich czołgów LT vz. 35, które w 1939 jako PzKpfw Pz-35(t) brały udział w napaści na Polskę. Zostały wycofane z jednostek liniowych w 1942 r. Odnośnie LT vz. 38; po zajęciu Czechosłowacji Niemcy rozpoczęli produkcję tych czołgów jako PzKpfw Pz-38(t) w różnych wersjach, produkcję zakończyli w 1942, ale do końca wojny wykorzystywali podwozia do produkcji np. dział samobieżnych Marder III, Grille czy Hetzer. Czołgi PzKpfw Pz-38(t) brały udział w walkach w Polsce, m.in. w Bitwie pod Bzurą. Takie są fakty. A tezy, że za aneksję Czechosłowacji i pośrednio za wybuch II WŚ są winne Polska i Francja nie zamierzam komentować, bo to bzdury.

Nesher
czwartek, 22 sierpnia 2019, 11:30

925/5000 To nie nonsens, to fakt. Winne jest to, że Francja nie przestrzegała traktatu sojuszowego, który z nami zawarła, a Polska współpracowała z Niemcami przeciwko nam z powodu terytorium, które było częścią państwa czeskiego prawie 700 lat. Jeśli więc Francja nie działała tchórzliwie i spełniła to, co obiecała, a Polska nie działała jako rabuś (za co Niemcy zniszczyli Polskę rok później), więc we wrześniu 1938 r. Istniała możliwość powstrzymania Niemców za stosunkowo niewielką cenę. Wehrmacht we wrześniu 1938 r. Nie byłby w stanie wytrzymać presji armii francuskiej na zachodzie i połączonych sił czechosłowacko-polskich na wschodzie. Zatem fakt, że nasze czołgi i inna broń pomogły zniszczyć Polskę i pokonać Francję, było czymś w rodzaju kary z „wyższych miejsc”. Ponadto masz małe zamieszanie, w 1938 r. Niemcy nie otrzymali czeskiego czołgu ani niczego innego, to było dopiero w 1939 r.

Jarek
niedziela, 25 sierpnia 2019, 23:08

Nic dodac ,nic ujac . Trzeba nam Polakom przypominac grzechy Sanacji z lat 30 tych XX wieku , zebysmy nie powtorzyli tych bledow w XXI wieku . Jak slucham niektorych politykow PiS i narodowej prawicy to tez mam skojarzenia z Jozefem Bekiem .

asf
sobota, 17 sierpnia 2019, 15:10

Dobrze powiedziane!

kubuś fatalista
piątek, 16 sierpnia 2019, 17:04

Co by nie wybrali, ich BWP będzie o niebo lepszy i bardziej bezpieczny dla załogi od Borsuka. Borsuk ze względu na bezsensowny wymóg pływalności nigdy nie będzie miał np. poziomu Stanag 5, a co najwyżej 3. Nie wierzę w możliwości technologiczne i innowacyjne naszego PGZ. Oferowane Czechom konstrukcje są sprawdzone, pozbawione wad technologicznych i wad wieku młodzieńczego. No i będzie cud jeżeli będzie gotowy do produkcji za mniej niż 10 lat, o ile spełni wymogi armii i przejdzie badania. Obawiam się, że za 10 lat będziemy rozpisywali przetarg na zakup licencji jak było z Krabem. To samo czeka poroniony pomysł z własnym czołgiem.

Wojmił
czwartek, 15 sierpnia 2019, 20:46

Czesi są mądrzy.... unikają skrajnych ideologii i religii... wybierają myślenie praktyczne zamiast wierzenie...

rydwan
czwartek, 15 sierpnia 2019, 11:25

dla beczących BORSUK ma powstać do końca 2019r (prototyp) i raczej tak sie stanie

dim
niedziela, 18 sierpnia 2019, 20:37

A ile takich "prototypów" potrzebuje Wojsko Polskie, na przedwczoraj ? I to sprawdzonych już, bez słabości wieku niemowlęcego ? Ile to razem lat upłynie, od roku gdy podjęto prace projektowe, czy w ogóle "dialogi", do tego dziesięciolecia, w którym produkcja seryjna ruszy w satysfakcjonującym tempie ? I cóż ? Może z czołgiem też tak będzie ? A ile lat bujaliśmy się z "własnym" podwoziem do Kraba ? A teraz z amunicją, do czegokolwiek ?

ja
piątek, 16 sierpnia 2019, 10:54

zobaczmy.

Tak myślę
niedziela, 18 sierpnia 2019, 16:49

Zobaczymy, zobaczymy! Kto jak kto ale HSW stara się dotrzymywać terminów pod warunkiem, że MON nie będzie rzucał kłód pod nogi,... pardon pod koła.

mc.
środa, 14 sierpnia 2019, 19:45

Czesi chcą zastąpić 185 BWP-2, 210 nowymi wozami. Ma to kosztować ok 2,37 mld USD. Gdybyśmy chcieli zastąpić nasze BWP-1 nowymi wozami (a mamy ich 1100-1200 szt) musielibyśmy wydać ok. 12-13 mld USD. Może wreszcie niektórzy komentujący zrozumieją że nie da się zrobić wszystkiego od razu. Poza tym wydanie 50 mld PLN na zakup nowych transporterów jest nierealny. Oczywiście możemy kupić licencję. Tylko po co ? Możemy te wozy kupić w Polsce. kilka lat temu oceniano że Borsuk będzie kosztował ok. 25 mln PLN. Myślę że będzie kosztował ok. 30 mln PLN, ale i tak się to opłaca. HSW na wiele lat będzie miało co robić, serwis i modernizacje też będą "u nas".

dim
poniedziałek, 19 sierpnia 2019, 09:51

@mc. Słucha, wy wszyscy tu jakoś pomijacie, że zakup licencji, to zakup projektu gotowego i sprawdzonego. W odróżnieniu od własnego projektu, który nim stanie się niezły (i jeżeli stanie się niezły), pochłonie o 10 lat dłużej. We wrześniu 1939 też mieliśmy fajne projekty własne i co ? Ktoś powie, że wtedy nie mieliśmy ani pieniędzy, ani przemysłu i to będzie prawda. Dla Września prawda, gdyż dziś to jest czysty wykręt z zerem prawdy. Na "odrzutowce sanitarne" jakoś nas stać, choć to i zakup kilkuset milionowy (USD) za sztukę i koszty roczne potem, po 30 mln USD, za sztukę. W każdym razie takie koszty podawał nam wykładowca amerykański (zaproszony gość), sam właściciel podobnego... MON jakoś woli milczeć. Nie wiem co na to prokuratura, lecz zdaje się, że poza jej możliwościami... A co na to Sejm ? A na podstawowe wozy bojowe brak.

Tak myślę
niedziela, 18 sierpnia 2019, 16:51

"że nie da się zrobić wszystkiego od razu" Mamy 30 letnie opóźnienia w zakresie opracowania nowego sprzętu i modernizacji armii.

BRZDĄC
środa, 14 sierpnia 2019, 14:41

Czesi razem ze Słowakami powinni reaktywować swój wspólny świetny projekt rewitalizacji BWPów. a mianowicie bwpa Szakala z bardzo dobrą wieżą Turra z30 mm armatą i podwójnym systemem pocisków ppanc

Nesher
środa, 14 sierpnia 2019, 19:06

dlaczego? Nawet jeśli umieścisz nowy silnik w polskim Fiacie i podniesiesz dach lub dodasz trochę elektroniki, nadal będzie to Maluch, przestarzały wrak w momencie jego powstania. Słowacja była zainteresowana Szakalem i chociaż projektanci CSG zrobili wszystko, co możliwe i niemożliwe, nie przeszli przez testy wojskowe. Tylko podwozie nie może unieść nic cięższego.

SAS
środa, 14 sierpnia 2019, 14:21

Uprzedzając optymizm względem Borsuka, Borsuk to jest produkt, PGZ to producent, armia to klient. Nawet jeśli Borsuk powstanie, nie wiadomo czy armia go kupi, bo zwyczajnie może być kiepski.

Hym108
środa, 14 sierpnia 2019, 11:40

Czesi sa chyba logiczniejsi niz my. kiedys palili niemieckie miasta skuteczniej (wojny husyckie) nie maja manii przegranych powstan, nie poswiecaja wlasnych miast, zrobili po.89 dekomunizacje, teraz dopuscili marihuane. Sa jak na slowian racjonalni.

Jan
środa, 14 sierpnia 2019, 14:25

Czesi są racjonalni, ale z żadnego z wymienionych przez Ciebie powodów...

Okręcik
środa, 14 sierpnia 2019, 11:20

1. Czesi pokazują jak robi się przetargi, może warto się nauczyć? 2. My chcemy sami wyprodukować i czołg i BVP, a gdzie naszemu przemysłowi zbrojeniowemu do czeskiego? Ci realistycznie stawiają na zakup, licencję i współpracę. Może i nasi decydenci poszliby po rozum do głowy i zeszli z obłoków?

rydwan
czwartek, 15 sierpnia 2019, 08:41

no nasi jak do tej pory też tak robili ale niestety nie w każdym przypadku sie to opłaca ( OP ,samoloty ).W przypadku czechów i ich zamówienia 200 sztuk to całość i tak wyniesie grosze.

Okręcik
piątek, 16 sierpnia 2019, 11:00

jak można sądzić, że sami zbudujemy nowoczesny czołg, skoro nasza modernizacja Leo2A4 do 2PL i tak nie dorównuje A6? Tak samo z BWP, powinnyśmy dogadać się z Niemcami, aby technologia była jak najbliżej leo. Obawiam się jednak że Czesi lub inni nas w takiej współpracy ubiegną. Niech nasza zbrojeniówka robi to co umie najlepiej i nie rwie się z motyką na słońce. O jej zapaści świadczy to, że przez lata nie potrafiła zrobić pocisków do Leo, ani kadłuba do Kraba. Osobiście sądzę, że właśnie postawienie na produkcję nowoczesnej amunicji powinno być priorytetem bo co nam po najlepszym nawet sprzęcie bez zapasów amunicji? Będziemy mieli np. Patrioty z amunicja na jedną salwę, no to ruskie już drżą ze strachu.

dropik
środa, 14 sierpnia 2019, 08:07

Puma najlepsza jeśli chodzi o ochronę załogi i siłę ognia, ale warunki dla załogi marne. Mało miejsca no i ta cena na poziomie 20mln euro. W Lynx to ewidentnie konstrukcja bardziej przyszłościową niż cv90.

Edi
środa, 14 sierpnia 2019, 13:09

Puma nie spełnia wymagać co do liczby desantu. Lynx nie ma szans z CV90 CZ.

Vvv
czwartek, 15 sierpnia 2019, 01:30

Cv90 to przerażała konstrukcja

Tak myślę
niedziela, 18 sierpnia 2019, 16:54

CV90 został odmłodzony. Poczytaj w sieci.

vvv
poniedziałek, 19 sierpnia 2019, 15:36

jasne ale gabarytowo nie pozostaje tam wiele miejsca do zrobienia oraz pancerz nadal odstaje od lynxa, ascoda i pumy. cv90 mk4 oraz jego alternatywne podwozie armadillo ktore ma juz stanag 4 dokola, zwiekszony udzwig oraz troche zwiekszone gabaryty ale niestety niewiel juz da sie z tym zrobic

Edi
środa, 16 października 2019, 12:15

Ale byłby produkowany w Czechach.

Marek
czwartek, 15 sierpnia 2019, 23:37

W takim razie Lnyx jest jeszcze bardziej przestarzały, bo to nic innego jak Marder na sterydach.

vvv
poniedziałek, 19 sierpnia 2019, 15:33

niestety nie. nowe zawieszenie, nowe materialy, nowy silnik + przekladnia, nowy uklad w srodku, znacznie mocniejszy pancerz, nowa elektronika, zwiekszony udzwig. ksztaltem przypomina mardera ale to zupelnie nowy pojazd.

Edi
środa, 14 sierpnia 2019, 00:38

Warto przypomnieć że w USA trwa konkurs na następcę Bradley

KAZIO z lornetką
wtorek, 13 sierpnia 2019, 22:14

pragmatyczne podejście Czechów do wojny czy to z literatury faktów "Przygody Dzielnego Wojaka Szwejka" czy to z historii bliższej i dalszej dorzucając do tego ich bezpieczne położenie i pacyfistyczne nastawienie do wojny "nasza chata skraja" ..dorzucając wysoką kulturę techniczną oraz utożsamianie się z Niemcami jako "słowiańska nacja Niemców"...Czesi "uruchomili w kuluarach" dialog biznesowy że zakupią transportery WEISEL na którego apropo już wcześniej wysłali zapytanie a którego Niemcy w znacznej części się pozbywają dorzucając do tego licencje i linie technologiczno -produkcyjną w/w transportera i jak wspomniałem Czesi reprezentując wysoką kulturę techniczną , ich WEISEL po zakupie a w przyszłości modyfikacji i opancerzeniu jako czeski uniwersalny moduł z różnorodnym uzbrojeniem będzie hitem na kraje Afryki ,Arabskie i Europejskie kraje z małym budżetem jako system plot ,ppanc , wsparcia wojsk , transportu wojsk ,czy wozy zabezpieczenia,specjalistyczne i ugrają swoje ..do tego mają zakupić wzorem Wojska Polskiego kilkanaście sztuk do wystąpień defiladowych tudzież w propagandowych pokazach NATO-wskich 18-20 sztuk wozów LYNX a które dostaną w dużych upustach po zakupie ok 60/80 sztuk wozów WEISEL oraz licencji i linii technologiczno produkcyjnej do nich ..więc "dill "z Niemcami będzie opłacalny ...

Antex
środa, 14 sierpnia 2019, 12:55

Chyba nie Weisel tylko Wiesel (łasica) ? Ale to raczej nie BWP ani KTO .... tylko tankietka!

gburek
wtorek, 13 sierpnia 2019, 21:19

Czyli Puma odpada w przedbiegach, gdyż nie można w niej zainstalować wieży załogowej (z tych względów odpadła też z przetargu dla Australijczyków)...

Edi
środa, 16 października 2019, 12:16

I w USA też.

mwa
wtorek, 13 sierpnia 2019, 20:46

Fiu, fiu, ponad 10 mln. za sztukę. I to za nic specjalnego, bo jednak 30 mm na gąsienicach to trochę mało.

Vojas
wtorek, 13 sierpnia 2019, 20:19

A nasz super nowoczesny Rosiek się nie łapie

ble
środa, 14 sierpnia 2019, 09:45

nie, bo nie jest na gąsienicach

fox
środa, 14 sierpnia 2019, 08:57

się nie łapie bo rosiek to kto, czesi kupią pojazdy na podwoziu gąsienicowym.

Paweł
środa, 14 sierpnia 2019, 08:41

Od kiedy Rosomak to BWP?!

Finlandia
środa, 14 sierpnia 2019, 06:03

Rosiek to kołowy i nie masz ino finlandii

Gregor
środa, 14 sierpnia 2019, 05:31

? A od kiedy KTO to bwp?

Lou Cypher
środa, 14 sierpnia 2019, 04:49

Rosiek to transporter kołowy a nie gąsienicowy BWP.

Pendolino
środa, 14 sierpnia 2019, 02:13

Bo to KTO?

Edi
środa, 14 sierpnia 2019, 00:12

To odpowiednik Pandura

podatnik
wtorek, 13 sierpnia 2019, 20:12

niech zgadnę, u nas analizy jak przypudrować 45 letnie BWP1 aby wyglądały na nowoczesne

asdf
środa, 14 sierpnia 2019, 11:09

Zgaduj dalej. U nas wprowadzamy "Borsuka". Nie będziemy transferować forsy za granicę tak jak Czesi. A Czesi dużo gadają, ale jak przychodzi co do czego i trzeba przeliczyć kasę to nagle plany się im zmieniają.

Edi
środa, 14 sierpnia 2019, 13:13

Kiedy dostawy tego Borsuka?

PL
środa, 14 sierpnia 2019, 13:06

Wprowadzamy Borsuka???? buahahaha i w MON te bajki ci opowiedzieli..... gdzie ten Borsuk?? za 30 lat będzie??

środa, 14 sierpnia 2019, 19:18

A najciekawsze, że naszych produktów poza WP nikt nie kupi :(

Marek1
wtorek, 13 sierpnia 2019, 19:52

BWP Borsuk wydawałby się wręcz modelowo racjonalnym rozwiązaniem dla całej V4 i spowodowałby spory spadek ceny za sztukę. Ale najpierw trzeba UMIEĆ takie umowy przygotować politycznie, ekonomicznie i wojskowo. W Polsce NIE MA nikogo kto potrafiłby takie rzeczy robić, pomimo, ze na świecie to wręcz abecadło jeśli chodzi o biznes na rynku zbrojeniowym. W rezultacie kolejny raz pozostajemy SAMI z kolejną, horrendalnie drogą i wyłącznie polską konstrukcją(Borsuk, Krab, Rak, Rosomak) na którą NIE ma żadnych kupców zagranicznych. A potem jest zdziwienie, ze Polska NIE istnieje na rynku broni ...

Lord Godar
czwartek, 15 sierpnia 2019, 12:05

Borsuk jest krojony i szyty pod specyficzne wymagania naszych wojskowych . Odbiega od wzoru typowego bwp-a , jaki jest przyjmowany w większości zachodnich armii . Po drugie , Czesi mają średnio dobre opinie o współpracy z naszą zbrojeniówką i o wiele łatwiej dogadać im się jest z Niemcami czy nawet Szwedami . Po trzecie to taki Lynx czy Ascod jest o wiele bardziej pewną i dojrzałą konstrukcją , ma za sobą większe i bardziej doświadczone zaplecze oraz może dać Czechom większe korzyści technologiczne i finansowe w przyszłości . Nasz Borsuczek wykluwa się powoli i w bólach i przed nim dopiero choroby wieku dziecięcego , a mniejsze doświadczenie HSW to też jakieś ryzyko. No ale i tak pełen szacun dla HSW za podjęcie się tego wyzwania i oby im się powiodło jak najlepiej.

Ollo
środa, 14 sierpnia 2019, 17:08

Kolejny spec z netu któremu już się roi wizją Borsuka najlepszego bwp na świecie. Jeszcze nie gotowy ale on już wie że to cud nad cudy bo budowany w Polsce z zagranicznych cudownych części. Litości.

t72
środa, 14 sierpnia 2019, 11:33

najpierw chyba trzeba go wogle zrobic?

cv
środa, 14 sierpnia 2019, 11:09

Jeszcze nie jest gotowy.

Qwest
środa, 14 sierpnia 2019, 10:27

Znasz dokładnie sprawę jak było z polsko-czeskim bwp, więc po co hejt? Nikt nie jest frajerem.

dropik
środa, 14 sierpnia 2019, 08:02

pływający Borsuk odpada dla Czech i Słowacji. Druga rzecz to to , że nie ma czegoś takiego jak borsuk. On może będzie w prototypie w przyszłym roku. Szkoda , że przyjęto założenie , że ma pływać bo mógł być z niego udany składak. Z drugiej strony pływających bwp nie ma prawie na rynku więc otwiera się rynek. Oczywiście jest kurganec więc jakaś konkurencja i to pewnie tańsza jednak jest

mIp
środa, 14 sierpnia 2019, 06:47

A nasz Borsuk jest gotowy??? przecież oni go kolejna 20 lat będą budować.Nasi sąsiedzi modernizują wojska na poważnie tylko u nas pseudo modernizacja i udawanie że coś się dzieje

Finlandia
środa, 14 sierpnia 2019, 06:04

Bo jak gospodarczo wpierw zachód wyeliminował Polskę jako konkurenta

Gort
środa, 14 sierpnia 2019, 01:22

Borsuka nikt nie kupi dopóki nie wyprodukują serii do testów. Krab dopiero po recenzjach z Armii został przerobiony do pełnowartościowego produktu. wcześniej przemysł i nawet HSW nie przechodził obok problemów. Kilka Borsuków musi zostać ostrzelane, bronią wielkokalibrową wysadzone, najechać na minę i przejechać w terenie po pięć tysięcy km. Bez produkcji większej liczby prototypów nie ma szans na szybkie zakupy naszej armii i na eksport. A jeśli nie będzie nabywcy zagranicznego, to Borsuk będzie bardzo drogii.

środa, 14 sierpnia 2019, 19:20

Rosomak sprawdzi się w Afganistanie i kolejek po niego jakoś nie widać?

Aggressiva79
niedziela, 18 sierpnia 2019, 19:45

Ależ ty inteligentny. Rosomak to Patria produkowana na licencji w Polsce. Kto wybiera podwykonawców jak może zakupić u samego źródła które da więcej! Zresztą patrz na wymagania a znajdziesz odpowiedź na to dlaczego nie Rosomak.

Edi
środa, 14 sierpnia 2019, 00:13

Najpierw trzeba by zrobić tego Borsuka i to nie z kartonu

rmarcin555
wtorek, 13 sierpnia 2019, 23:12

Nikt nie chce z nami robić projektów, bo wszystko chcemy robić od postaw i samodzielnie. Ludzie nie mają czasu na wymyślanie koła od podstaw. Poza tym zakup sprzętu to też kwestia polityki. Co Polska może dać V4 czego nie mogą dać Niemcy? Poza tym borsuka nie ma na razie.

Chris
wtorek, 13 sierpnia 2019, 23:08

Nie ma nikogo. Nikt nic nie potrafi. Wszystko jest źle i nic nie działa!

Ja
wtorek, 13 sierpnia 2019, 22:17

Ponad 600 Rosomakow. Planuje sie ponad 600 Borsukow. Pelna suwerennosc eksploatacyjna. Nie wiesz o czym mowisz.

Twój_nick
wtorek, 13 sierpnia 2019, 16:49

"przynajmniej 11 ludzi (trzech członków załogi i dziewięciu żołnierzy desantu)." 3 + 9 to 12 zatem skąd 11? Cena 41 mln PLN za pojazd - sporo ciekawe ile na części zamienne i eksploatacje itp. I najważniejsze: Czechy 10.5 mln ludzi wystawiają jedną ciężką brygadę (do tego jedna lekka szybkiego reagowania). Polska 36 mln ludzi wystawi (do 2025 kiedy powstanie 18 dywizja): 4 dywizje po 3 brygady czyli 12 brygad - nie dziwmy się, że potem brakuje kasy na wszystko skoro pakujemy tyle w armie :(

EUropa
środa, 14 sierpnia 2019, 12:30

Cena 41 milionow PLN za pojazd + części + eksploatacja to bardzo mała kwota i wystarczy(może) na nabycie samych 210 (nowoczesnych) BWP, chociaż na Pumę absolutnie nie wystarczy!

fox
środa, 14 sierpnia 2019, 11:56

z kim graniczą czechy a z kim polska? sądzisz że przyjaźń z ukrainą będzie trwać wiecznie? do tego rosja i niemcy.

ja
środa, 14 sierpnia 2019, 11:34

3 + 8 (dwie grupy po 4)

Nesher
środa, 14 sierpnia 2019, 11:17

Jest to prawdopodobnie błąd popełniony podczas tłumaczenia. ACR chce pojazd dla 11 osób: 3 (kierowca, strzelec, dowódca piechoty) + 6 mężczyzn piechoty+ 2 specjalistów.

Edi
środa, 14 sierpnia 2019, 00:14

Za to u nas kupują ciężarówki Star w cenie 10 razy wyższej od MANów, Tatr i Renault

kriss
wtorek, 13 sierpnia 2019, 16:21

Ale jak to nie bedzie pływać????

ooo
wtorek, 13 sierpnia 2019, 16:04

A co się stanie z czeskimi BVP-2? Bo może by tak je szarpnąć za przysłowiowego dolara i wsadzić zamiast wysłużonych BWP-1, skoro I TAK będziemy czekać sto lat na Borsuka - o ile się doczekamy?

Lord Godar
czwartek, 15 sierpnia 2019, 12:11

Sami się kiedyś pozbyliśmy swoich BWP-2 , bo stanowiły mały odsetek w stosunki do BWP-1 i co ? I teraz ponownie mielibyśmy coś nietypowego i nieperspektywicznego wprowadzać? Zastanów się zanim coś napiszesz.

Nesher
środa, 14 sierpnia 2019, 10:48

Co się z nimi stanie? To proste, zostaną naprawione i przechowywane w magazynach mobilizacji na wypadek wojny.

dropik
środa, 14 sierpnia 2019, 08:09

Nic nie będziemy od Czechów brać. Co za bzdury.

ooo
środa, 14 sierpnia 2019, 14:18

Przecież nie napisałem, że BĘDZIEMY je brać - tylko dobrze by było, gdybyśmy je wzięli. Znając życie - są w lepszym stanie technicznym, niż nasze bewupy, a możliwości mają większe, więc co by nam szkodziło je wziąć?

RudaemiAggressive
wtorek, 13 sierpnia 2019, 16:03

Mają wymagania pepiczki:) CV90 ewent. Lynx. Puma droga a licencji na pewno nie dostaną.

Adam
środa, 16 października 2019, 12:19

Faworytem jest chyba ASCOD który wygrał ostatnio w UK i USA.

vvv
wtorek, 13 sierpnia 2019, 15:13

na szczescie u nas jest wysokomocny bwp-1 z niska sylwetka, wysoka mobilnoscia i obronie przez manewr i pokonywanie rzek :)

SZARIK
wtorek, 13 sierpnia 2019, 14:09

Czeskie wymagania spełnia tylko 1 wóz LYNX k41 oferowany przez Rheinmetall , bowiem zabiera 11 żołnierzy czyli 3 członków załogi + 8 desantu a także posiada załogową wieżę Lance 2. LYNXY K41 w takiej konfiguracji są oferowane Australii i zapewne wygrają tam przetarg. PUMA odpada ze względu na bezzałogową wieżę a pozostałe wozy też zabierają tylko 9 ludzi.

Edi
środa, 14 sierpnia 2019, 00:29

Przecież Ascod 2 i CV90 zabierają 3+8 czyli 11.

EUropa
środa, 14 sierpnia 2019, 18:06

Puma i normalny Lynx to konfiguracja "niemiecka" 3+6 czyli komfort dla desantu i miejsce na broń, plecaki itp. ASCOD i CV90 to "zimnowojenna" konfiguracja 3+8 czyli żołnierze upchani jak sardynki! Puma może też mieć 8 siedzeń i mniej komfortowe warunki, jak i załogową wieżę(tą samą co ma Lynx - jeden producent pojazdów), inaczej nie startowali by i nie byli by dopuszczeni, bo nie spełniają warunków. Zresztą, każdy laik może sobie wymiary tych BWP w necie znaleźć i tam zobaczy czarne na białym, że Puma jest o 1metr dłuższa, szersza i wyższa od CV90 czy ASCODa, więc nie ma najmniejszego problemu z konfiguracją 3+8 i i tak bedzie wygodniej niz w tych małych puszkach z poprzedniej epoki. Puma jest też zdecydowanym faworytem czeskich żołnierzy( na testach poligonowych/stzrelaniu - dosłownie rozniosła i ośmieszyła nie niemiecką konkurencję. Jedyny problem, wydaje się, to zaporowa, kosmiczna cena Pumy.

Adam
środa, 16 października 2019, 12:23

Puma właśnie została wycofana, jej producent stwierdził że nie opłaca mu się dostosować jej do czeskich wymagań.

omh
wtorek, 13 sierpnia 2019, 13:53

Oczywiście że wygra oferta niemiecka. Czechy są totalnie skolonizowane przez Niemców.

EUropa
środa, 14 sierpnia 2019, 12:25

Wygra KF41 Lynx, ponieważ Puma nie mieści się w zakresie cenowym i z 8-osobowym desantem jest w niej bardzo ciasno.

Adam
środa, 16 października 2019, 12:24

Wygra ASCOD tak jak w UK i USA.

czwartek, 15 sierpnia 2019, 08:07

A jak wygra CV90 to co? Będzie nie po europejsku?

Edi
środa, 14 sierpnia 2019, 01:15

Faworytem jest raczej CV90 CZ

Obiektywny
wtorek, 13 sierpnia 2019, 18:35

To pewne!!! Pewnie też dlatego wybrali na nowy myśliwiec SAABa. Jak niebyłby niemiecki,to by go nie wzięli!!!

Davien
środa, 14 sierpnia 2019, 11:57

Obiektywny , Gripena jedynie wypozyczyli w leasing więc cos kiepsko z tym przykadem:)

Mac
środa, 14 sierpnia 2019, 10:28

Od kiedy Saab jest niemiecki ?

rtv
środa, 14 sierpnia 2019, 09:10

Wzięliby drzwi od stodoły, byle tanio i można było podczepić NATOwskie uzbrojenie, bo taki był warunek wejścia do NATO. A niemieckich to sami Niemcy nie chcą kupować, bo mocno podrożały po tym, jak GB i Włochy postawiły na F-35.

Victor
wtorek, 13 sierpnia 2019, 18:35

Chcianym, żeby VW skolonizował nas tak "totalnie" jak czeską Skodę. U nich ciągła rozbudowa a w halach po naszym FSO pustki.

Vvv
wtorek, 13 sierpnia 2019, 18:14

Tak? A to od kiedy? A może dlatego ze maja najlepsze bwp? A może dlatego ze puma deklasyfikuje inne bwp oraz ze Czesi nie maja kompleksów narodowych?

Adam
środa, 16 października 2019, 12:25

Puma włašnie odpadła.

MobileAggressive
środa, 14 sierpnia 2019, 19:09

No jak dla ciebie chęć wyprodukowania czegokolwiek w Polsce to kompleks to pytań nie mam bo i po co z kimś takim rozmawiać. Wygra CV 90. Niemcy Pumy na licencji nie oddadzą, Lynx raczej również.

vvv
poniedziałek, 19 sierpnia 2019, 15:37

wyprodukowania nie ma problemu ale produkcje najlepszego pojazdu na jaki nas stac. u nas obecnie kupujemy bez offsetu w cenie 500% dla najlepszego sojusznika jak Bułgarzy f-16 za 150mln :)

Edi
środa, 14 sierpnia 2019, 00:18

Wątpliwe by KMW sprzedał licencję na Pumę

vvv
czwartek, 15 sierpnia 2019, 02:01

puma wygrywa pod wzgledem technicznym a lynx i puma naleza do RMH

wtorek, 13 sierpnia 2019, 16:04

Nawet jeśli tak, to niemieckie oferty są dwie.

Edi
środa, 14 sierpnia 2019, 00:30

Puma nie spełnia wymagań.

Max
wtorek, 13 sierpnia 2019, 15:58

Węgry też wybrały niemiecki sprzęt, a mieli kupić kraby od swojego najlepszego sojusznika, Polski. Dodatkowo kupili Caracale od francuzów. Czyli idąc twoim tokiem rozumowania, Węgry są skolonizowane przez Niemcy i Francję. Mam rację ?

Lord Godar
czwartek, 15 sierpnia 2019, 12:16

Orban gra logicznie i nie wypina się na innych , mimo że ich akurat nie lubi . Robi praktyczne interesy i tyle.

hermanaryk
czwartek, 15 sierpnia 2019, 09:03

Węgrzy muszą się opłacać Niemcom i Francuzom, żeby ich zbytnio nie cisnęli w UE, a Kraby to my dopiero zaczynamy produkować.

Pim
wtorek, 13 sierpnia 2019, 14:23

A my zbudujemy BWP które nakryje czapką czeskie. Będziemy je budować jeszcze przez pięć - sześć lat, potem będziemy je produkować w liczbie 30-50 egz. na rok. Efekt będzie taki jak z Rosomakiem. My do dnia dzisiejszego nie mamy wszystkich wersji, nie wspominając o mitycznej wieży bezzałogowej i integracji wieży ze Spike. U nich Pandury w komplecie, BWP będzie w komplecie. Ale nasze lepsze...

Edi
środa, 14 sierpnia 2019, 00:32

W dodatku nasze Rosomaki były dwa razy droższe niż ich Pandury.

bono
środa, 14 sierpnia 2019, 20:21

Taaa 4razy droższe.

Miroslav V.
czwartek, 15 sierpnia 2019, 23:49

Nie mówiąc o tym, że pandurowe wieże mają to do siebie, że działają jak należy tylko i wyłącznie w lecie.

bono
piątek, 16 sierpnia 2019, 12:49

Czepiasz się, a może przyszłe działania będą się toczyły tylko latem?

Marek
wtorek, 13 sierpnia 2019, 13:52

Wygląda więc, że poszli w ten sam kaliber co my. No i ciekawe co z było nie tak z wieżami, które są w Pandurach, bo sądzę, że wybór załogowych wież do BWP wynika z doświadczeń eksploatacyjnych RCWS-30.

dropik
środa, 14 sierpnia 2019, 08:56

Tak , masz rację. Te wieże w warunkach europejskich się nie sprawdziły.

Lord Godar
wtorek, 13 sierpnia 2019, 21:54

Wieży RCWS-30 nie służy zima , a usuwanie usterek przy dużym mrozie też nie należy do najprzyjemniejszych. Świadomość sytuacyjna też ma swoje ograniczenia w tej wieży .

zenobi
wtorek, 13 sierpnia 2019, 13:28

Osiem osób desantu przy wieży załogowej to chyba tylko Merkava. No chyba, że ich będą upychać jak sardynki.

Edi
środa, 14 sierpnia 2019, 00:36

Ascod 2, CV90 i Lynx maja 3 osoby załogi i 8 desantu.

Lord Godar
wtorek, 13 sierpnia 2019, 21:55

Przedłużony LYNX ...

Marek
wtorek, 13 sierpnia 2019, 16:30

W czym widzisz problem, skoro Lynx w wersji KF41 to potrafi?

Edi
środa, 14 sierpnia 2019, 00:32

Ascod 2 i CV90 też

Zawisza_Zielony
wtorek, 13 sierpnia 2019, 13:07

I to jest przetarg...a nie jakieś nie dokońca jasne deklaracje o zakupach tego albo innego rozwiązania w niewiadomo dokońca jakim trybie. Tak wygląda sprawna cywilna kontrola nad armią i wojskowi którzy wiedzą czego chcą... Moze kiedys u nas..

Marek
wtorek, 13 sierpnia 2019, 16:14

Ale wiesz o tym, że oni już tam mieli tak, że trzeba było "cywilnie nadzorujących" za korupcję powsadzać do pudła? Tu masz coś ciekawego na temat procedur i zakupów: https://www.defence24.pl/pandury-dla-czech-za-lapowke

Edi
środa, 14 sierpnia 2019, 01:17

Tutaj podobnie, faworytem jest CV90 CZ opracowany we współpracy z VOP CZ

podatnik
wtorek, 13 sierpnia 2019, 13:06

Gdzie jest oferta Rosomaka?

Dany
wtorek, 13 sierpnia 2019, 21:12

Nie ma i nie będzie... Kto jeszcze traktuje nas poważnie? Niekończące się fazy analityczne, anulowane przetargi, "modernizacje" muzealnego sprzętu...

Vvv
wtorek, 13 sierpnia 2019, 18:14

A rosomak to gąsienicowy bwp?

Saper
wtorek, 13 sierpnia 2019, 15:44

Rosomak to KTO, a nie BWP

Smuteczek
wtorek, 13 sierpnia 2019, 15:28

A widzisz tu inne kołowe transportery?

Sjsnq
wtorek, 13 sierpnia 2019, 15:21

Od kiedy Rosomak to bwp?

MT.
sobota, 17 sierpnia 2019, 00:01

W kwestii Rosomaka (czy to bwp czy nie) to wyjaśniam. ...... Rosomak w tzw. wersji bazowej, bez wieży, to jest transporter opancerzony (TO). Gdyby Rosomaka uzbrojono w moduł uzbrojenia zawierający 12,7 mm wkm NSWT i sprzężony 7,62 mm km PKT (były takie projekty), to też byłby TO. Natomiast Rosomak w wersji z wieżą uzbrojoną w działko kal. 30 mm, to jest bojowy wóz piechoty (BWP). To, co odróżnia TO od BWP, to nie podwozie tylko uzbrojenie. Są przecież kołowe TO i gąsienicowe TO. Tak jak kołowe BWP i gąsienicowe BWP. W artykule nie jest wprost napisane, że Czesi chcą gąsienicowego BWP. Można to wywnioskować z fragmentu mówiącego, że zamierzają wyposażyć weń swoją tzw. ciężką brygadę. ..... Ale wróćmy do różnicy m. TO a BWP. Otóż TO to bojowy wóz opancerzony, przystosowany do transportu drużyny piechoty, z uzbrojeniem pokładowym o kalibrze mniejszym niż 20 mm lub bez uzbrojenia pokładowego. Natomiast BWP, oprócz przystosowania do transportu drużyny piechoty, uzbrojony jest w działko o kalibrze 20 mm lub większym. Wspomniany w artykule Pandur II to też BWP, bo jest uzbrojony w działko kal. 30 mm. Skąd to wynika? Traktat CFE-1.

Nesher
sobota, 17 sierpnia 2019, 20:10

Nie jest to wyraźnie wymienione, ale nasza armia faktycznie wymaga pojazdu gąsienicowego w siedmiu wersjach. Dyskusja o Rosomaku nie ma sensu, jeśli ACR chciałoby pojazdu kołowego, przetarg nie byłby potrzebny. Mamy Pandur II od prawie 10 lat, więc wystarczy zamawiać nowe pojazdy z CSG (podobnie jak Polska na Patrii, mamy licencję na produkcję Pandur).

...
wtorek, 13 sierpnia 2019, 15:02

A to Rosomak jest gąsienicowym ciężkim BWP ???

Nikt
wtorek, 13 sierpnia 2019, 15:02

To ma być BWP a nie KTO

jkhjkhgkj
wtorek, 13 sierpnia 2019, 14:50

Raczej gdzie jest oferta Borsuka. Czesi mogli by odpowiadać w tym projekcie za wersję lepiej opancerzoną, a my za pływającą. To idealny projekt do współpracy Polsko-Czeskiej lub nawet wyszehradzkiej.

Davien
środa, 14 sierpnia 2019, 11:58

A Borsuk istnieje?? Jest na wyposazeniu WP?

Nesher
środa, 14 sierpnia 2019, 11:06

To jednak polska wina, nasze Ministerstwo Obrony próbowało zająć się waszym ministerstwem do 2015 roku. Chcieliśmy uzgodnić opracowanie i produkcję nowego BWP. Ale po stronie polskiej nie było zainteresowania, propozycje z Polski były nie do przyjęcia (rozwój i prawie cała produkcja w Polsce, pierwsze maszyny miały pływać, tj. Powinny być przeznaczone wyłącznie na WP, naszą wersję otrzymamy około 2031 roku. ....). Wiceminister obrony Koštoval stwierdził następnie, że Polacy błędnie uważają, że są supermocarstwem, zachowują się jak Rosjanie i negocjacje się zakończyły. Rezultatem jest obecny przetarg, który jest dla nas lepszy, otrzymujemy lepszy pojazd i min. 40% udziału w produkcji. Jedno bardzo miłe czeskie powiedzenie „Kto za dużo chce, nic nie dostanie” odnosi się do całej sytuacji. Polska jest w tym sama. Jak zwykle.

Lord Godar
czwartek, 15 sierpnia 2019, 12:32

Dużo prawdy piszesz . Tu jest jednak konflikt pewnych interesów . Każdy teraz chce coś mieć z tego za co płaci , co kupuje . Nasz Borsuk to też w jakiejś części składak , sklejony naszą myślą techniczną przez naszych konstruktorów . Bronią się przed oddaniem tego , bo niewiele już nam "naszej" myśli technologicznej zostało , a to daje szanse w przyszłości . Problemem następnym były/są trudne do pogodzenia specyficzne wymagania naszej armii odnośnie pływalności ( jak wspomniałeś) i inne preferencje Czechów czy innych państw V4 . Dodatkowo zapotrzebowanie naszej armii na nowe bwp-y jest większe niż wszystkich pozostałych armii V4 i dodatkowo w kwestii bwp-ów jesteśmy w gorszej sytuacji niż te państwa. Dużo państw krytykuje nas za nasze podejście do współpracy , to na pewno nie wróży nic dobrego , nie chcę tego bronić , ale sam mam w pamięci błędy lat 30-tych , kiedy to nasze zakłady zbrojeniowe produkowały sprzęt na eksport , kiedy nasze wojsko go nie dostawało . Jaki wpływ to miało na uzbrojenie i wyposażenie naszej armii wiadomo .

Marek
czwartek, 15 sierpnia 2019, 08:26

Ze wspólnego BWP i tak nic by nie było, ze względu na zupełnie inną koncepcję pojazdu. Dlatego zresztą mimo dobrej oferty nie wzięliśmy CV-90. No i przykro mi to mówić, ale wam także się wydaje, że jesteście mocarstwem, co jest zabawne biorąc pod uwagę efekt skali.

bono
środa, 14 sierpnia 2019, 20:37

Widzisz Nesher Polska to trochę większy potencjał wojskowy niż Czechy, Węgry i Słowacja razem wzięte, więc możemy sobie pozwolić na robienie/ kupowanie tego co dokładnie potrzebujemy. Wasz minister Kostowal coś tam stwierdził, a co stwierdził polski minister na temat współpracy z wami? Czechy i Słowacja Nesher do dwa najbliższe sobie kraje, czy możesz nam przypomnieć jakie to wspólne zakupy robicie, czy może jak zwykle zostajecie sami?

Nesher
czwartek, 15 sierpnia 2019, 19:36

Nie rozumiem, dlaczego angażujesz Słowację w debatę i dlaczego wybierasz tak agresywny ton. Właśnie odpowiedziałem na poprzedni post, który brzmiał, że Borsuk jest idealną platformą dla V4 i wyjaśniam, że było zainteresowanie, ale Polska zachowała się jak zawsze. Ze Słowacją, która zmodernizowała BWP 1 i logicznie nie potrzebuje teraz nowych (obecnie kupuje haubice samobieżne, transportery opancerzone i F16). Mogę powiedzieć dla siebie, że cieszę się, że tak to wyszło. Z pewnością dzięki osobnemu przetargowi uzyskamy znacznie lepszy system i lepsze know-how niż gdybyśmy próbowali opracować nowy system razem z Polską. Po obu stronach brakuje know-how. Ale kiedy użyłeś Słowacji w debacie, ten sam problem (polska arogancja) zabił prawie skończony handel ze Słowacją. Słowacja chciała kupić rosomak i wyposażyć swoją wieżę Turra 30. Polska w zamian powinna nakazać słowackim firmom modernizację haubicy samobieżnej DANA W ostatniej chwili strona polska anulowała modernizację, opublikowała ją nawet w mediach, zanim poinformowała Słowaków. Oczywiście oszaleli i kupili opancerzone transportery od Finów. To nie jest sposób budowania partnerstwa. Na to stać USA lub Chiny, a nie Polska. Ale jeśli Polska nie chce budować partnerstwa i nie musi sprzedawać broni (co jest słusznym podejściem), nie rozumiem, dlaczego ciągle narzekacie w tym, a nie tylko w tej dyskusji, że nikt nie kupuje polskiej broni.

Edi
środa, 14 sierpnia 2019, 00:34

A od kiedy to Borsuk istnieje?

Pim
wtorek, 13 sierpnia 2019, 14:20

A Rosomak to BWP czy KTO? Po za tym czy w Rosomaku coś się zmieniło od czasu rozpoczęcia jego produkcji? Jakieś wnioski z eksploatacji? Program modernizacji? itp...Czy tłuczemy od lat to samo, bo zamawiający i tak kupi?

MT.
piątek, 16 sierpnia 2019, 23:38

Rosomak w tzw. wersji bazowej, bez wieży, to jest transporter opancerzony (TO). Gdyby Rosomaka uzbrojono w moduł uzbrojenia zawierający 12,7 mm wkm NSWT i sprzężony 7,62 mm km PKT (były takie projekty), to też byłby TO. Natomiast Rosomak w wersji z wieżą uzbrojoną w działko kal. 30 mm, to jest bojowy wóz piechoty (BWP). To, co odróżnia TO od BWP, to nie podwozie tylko uzbrojenie. Są przecież kołowe TO i gąsienicowe TO. Tak jak kołowe BWP i gąsienicowe BWP. TO to bojowy wóz opancerzony, przystosowany do transportu drużyny piechoty, z uzbrojeniem pokładowym kalibru mniejszym niż 20 mm lub bez uzbrojenia pokładowego. Natomiast BWP, oprócz przystosowania do transportu drużyny piechoty, uzbrojony jest w działko o kalibrze 20 mm lub większym. Wspomniany w artykule Pandur II to też BWP, bo jest uzbrojony w działko kal. 30 mm. Skąd to wynika? Traktat CFE-1.

Ceska Meska
wtorek, 13 sierpnia 2019, 12:57

Nasz Pandur General Dynamics będzie zastąpioniony Ascodem Bushmaster II plus 2xSpike

brambor
wtorek, 13 sierpnia 2019, 12:53

Czesi pójdą w niemiecki sprzęt. Co by się nie działo

Edi
środa, 14 sierpnia 2019, 00:34

Niekoniecznie skoro Puma nie spełnia wymagań.

Puma
wtorek, 13 sierpnia 2019, 21:30

Średnio spełnia wymagania odnośnie wielkości przewożonego desantu...

Box123
wtorek, 13 sierpnia 2019, 12:49

Gdyby przez te lewicowo liberalne rządy które wszystko rozwalaly do 2015 to, Polska nie straciła 10 lat i kilkuset miliardów, dzisiaj byłby tam jeszcze nasz transporter, a tak we wszystkim jesteśmy 10 lat do tyłu, a 600mld zł piechota nie chodzi. I co roku jeszcze tracimy przez nich kolejne 40, choćby na odsetki od kredytów na te pierwsze, bo trzeba było je najpierw pożyczyć żeby potem moc je rozkradac

Andzisyn
środa, 14 sierpnia 2019, 00:11

Dobrze piszesz. Tylko nie 600 a 250 mld. zł.

hermanaryk
czwartek, 15 sierpnia 2019, 09:11

250 mld to tylko straty na VAT.

greg
wtorek, 13 sierpnia 2019, 20:49

Zobacz w jakim tempie się zadłużamy w ostatnich czterech latach i przestań szerzyć na forum populizm który zgubił już nie raz ten kraj...

Dudley
wtorek, 13 sierpnia 2019, 20:42

A co, te prawicowo nacjonalistyczne rządy zrobiły by nasza armia miała nowoczesny ale i produkowany lokalnie sprzęt? Oczywiście oprócz kontynuowania projektów zapoczątkowanych przez liberalno-lewicowych poprzedników. Zamiast śmigieł, będziemy mieli cztery pomniki ludzkiej głupoty, bo zabraknie pieniędzy na obsługę i naprawę tych holernie drogich zabawek, ale za to pozyskaliśmy jakże zawansowaną technologie spawania wsporników i produkcji tapicerki. Program Homar miał w założeniu przyczynić się, do transferu technologi rakietowych i produkcji pocisków balistycznych w Polsce, a skończyło się na tym że nawet nośniki będą od "wuja Sama" , w zamian otrzymamy kosmiczną technologię spawania "stalowych pudełek", przepraszam kontenerów startowych, i może pozwolą nam je pomalować. Program Wisła założenia tożsame jw. realizacja też, ta ekipa nie może kupić prostych terenówek , granatników, amunicji bojowej, hełmów kevlarowych, mundurów, i wiele wiele innych, Ale za to każe malować stare stalowe hełmy i potrafi sprawnie kupić latające salonki. To zakrawa na zdradę stanu.

Jato
wtorek, 13 sierpnia 2019, 18:15

Naprawdę ?! W Bułgarii jest realizowany przetarg na KTO, widziałeś może startujacego do tego przetargu naszego Rosomaka ? Jeździ on już od wielu lat, a przy władzy jest ta właściwa opcja.

Davien
środa, 14 sierpnia 2019, 11:59

Co do Bułgarii to proste: nie chcą naszego bo wola oryginał z Patrii a nie osłabionego Rosomaka.

Lord Godar
czwartek, 15 sierpnia 2019, 12:35

I tak my w razie wygrania AMV dostaniemy część tego kontraktu jako podwykonawca.

Edi
środa, 14 sierpnia 2019, 13:12

Nie dziwota skoro oryginał dwa razy tańszy.

Vvv
wtorek, 13 sierpnia 2019, 18:15

Co by było? Jaki transporter? Bwp-2000 czy może bwp-puma? :)

NB
wtorek, 13 sierpnia 2019, 17:38

Najbardziej lewicowym rzadem po odzyskaniu niepodleglosci jest obecny, PiS. Po '89 Roku wszytko bylo raczej rozwalone, poprzedni ustroj zwyczajnie zbankrutowal. A blisko 50 lat sowieckiej okupacji to nadal ogromny blast, glownie mentalny.

Tomasz32
wtorek, 13 sierpnia 2019, 16:16

Te lewicowo liberalne rządy to wprowadzenie m.in. F 16 jeśli chodzi o SLD, później za PO-PSL kupienie leopardów zarówno 2A4 jak i 2A5, wprowadzanie Raków i Krabów, wcześniej kupienie licencji na podwozie z Korei, i wprowadzanie rosomaków. Do tego morskie dywizjony rakietowe. W armii potrzebna jest ciągłość, nie ważne kto rządzi bo podczas 4 lat rządów PiSu mamy tylko umowę na 2 baterie Patriotów, 1 dywizjon Himars/Homara, i kilka helikopterów.

Davien
środa, 14 sierpnia 2019, 12:01

Tomasz, dopisz tez ze wczesneij PiS skasował to co wynegocjowali poprzednicy przy smigłowcach i patriotach i po kilku latach zaczął od nowa przy Patriotach prawie kopiujac poprzedni rzad a o smigłowcach.....

Lord Godar
czwartek, 15 sierpnia 2019, 12:36

NO ale obecni w FAK-ach to są potęgą , żaden z poprzedników nie przebije ich .

Davien
czwartek, 15 sierpnia 2019, 20:17

100/100

CdM
wtorek, 13 sierpnia 2019, 15:20

W Polsce w ogóle nie było lewicowych rządów, nigdy bo przecież ani za PRL (to była po prostu dyktatura), ani za SLD bo to żadna lewica. Cały czas były i są rządy prawicowe, co najwyżej jedne z odchyleniem bardziej liberalnym a inne z bardziej nardorowo-tradycjonalistycznym. Owszem, Polsce prawdziwa lewica w stylu powiedzmy nordyckim, czy też po prostu normalna socjaldemokracja zachodnia, bardzo by się przydała.

Marek
czwartek, 15 sierpnia 2019, 08:37

Mnie by się lewica w stylu nordyckim do niczego nie przydała. Wystarczy wejść do niektórych dzielnic tamtejszych miast, żeby zobaczyć do czego doprowadził lewicowy cyrk.

Uważny
wtorek, 13 sierpnia 2019, 15:18

Wszystko co teraz zostało dostarczone do WP zostało wypracowane przez poprzedni rząd. Jeżeli chodzi o te mityczne 600mld to również całe to uszczelnianie VAT zostało zapoczątkowane za poprzednich rządów. Teraz to jest tylko spijanie śmietanki. Sprawdź jaka jest obecnie ściągalność VAT i innych opłat. W 2017 roku była największa ponieważ wszystkie kontrole oraz procesy zaczęły się w poprzednim roku, czyli jeszcze przed wyborami.

Michał
wtorek, 13 sierpnia 2019, 15:12

Tak tak, dziwne, że to za tego złego PO właśnie kupiono najwięcej sprzętu wojskowego a PiS (zarówno teraz jak i gdy poprzednio był u władzy) popisuje się nieudolnością w zakupie czegokolwiek innego niż sznurówka do buta. Do tego proszę o dowody jak to poprzednicy kradli bo inaczej to jest to takie pisanie dla pisania

Davien
środa, 14 sierpnia 2019, 12:03

A jakie on panu przedstawi dowody jak mimo tylu lat PiS jakoś nei moze ich znależć:)

rtv
środa, 14 sierpnia 2019, 09:47

A tak konkretnie w ilościach i czego?

Bobi
wtorek, 13 sierpnia 2019, 22:53

Obecnie anulowane przetarg na saperki bo pokrowiec nie spełniał wymogów zamawiającego.

Tweets Defence24