Reklama

Siły zbrojne

Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO akredytowane [Defence24.pl TV]

Centrum Eksperckie Kontrwywiadu po spełnieniu wszystkich kryteriów określonych przez Komitet Wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego zostało oficjalnie akredytowane - poinformował szef SKW Piotr Bączek. 

Pełnomocnik MON ds. CEK NATO podkreślił, że instytucja powstała w rekordowo krótkim czasie w porównaniu z innymi centrami eksperckimi Sojuszu. Akredytacja, która została przyznana przez Radę Północnoatlantycką (NAC), stawia CEK w gronie instytucji wojskowych NATO o statusie międzynarodowym.

Centrum Eksperckie NATO otrzymało akredytacje, jest już pełnoprawnym ośrodkiem NATO. Te kilkunastomiesięczne prace adaptacyjne, czynione przez kierownictwo centrum, przez funkcjonariuszy SKW, zakończyły się pozytywnie i chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w utworzenie centrum, że mimo wielu przeciwności, mimo nieprzychylnej atmosfery ze strony niektórych środowisk i krytycznych komentarzy, nie poddali się i doprowadzono do pozytywnego zakończenia prac adaptacyjnych.

Piotr Bączek, szef SKW

Koncepcja transformacji NATO zakłada, że działalność Centrum wniesie istotny wkład w zwiększenie zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego do przeciwdziałania aktywności obcych służb wywiadowczych.

Od podpisania Memorandów we wrześniu 2015 r., ministerstwa obrony państw ramowych, czyli Polski i Słowacji, ściśle współpracowały z Sojuszniczym Dowództwem ds. Transformacji (HQ SACT).

Centrum powstało, centrum będzie działało, centrum będzie wskazywało nowe kierunki działania służb specjalnych w naszym regionie i dzięki śmiałym, odważnym decyzjom Ministerstwa Obrony możemy poszczycić się takim ośrodkiem na arenie międzynarodowej.

Piotr Bączek, szef SKW

Służba Kontrwywiadu Wojskowego prowadziła w 2016 r. zintensyfikowane prace adaptacyjne siedziby CEK NATO w Krakowie oraz zabezpieczyła nowo tworzoną siedzibę w niezbędny sprzęt, urządzenia oraz systemy teleinformatyczne do przetwarzania informacji niejawnych międzynarodowych, które zostały pozytywnie ocenione przez jednostkę akredytacyjną NATO.

Mariusz Marasek, Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. CEK NATO podkreślił, że stworzenie Centrum jest dowodem na zaufanie kierownictwa Sojuszu Północnoatlantyckiego do władz Polski i Słowacji. Działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Kierownictwa CEK NATO w 2016 r. doprowadziły do ukonstytuowania się CEK NATO i uzyskania 22 lutego 2017 r. akredytacji przez Radę Północnoatlantycką.

CEK (...) jest 24 natowskim centrum i jedynym, które zajmuje się problematyką służb specjalnych w tak szerokim zakresie (...), co świadczy o pewnym zaufaniu, którym NATO obdarzyło kierownictwo resortów obrony Polski i Słowacji. Należy do tego dodać, że Polska jest obecna w 13 centrach jako państwo uczestniczące, w dwóch jest państwem sterującym. (...) Centrum powstało w rekordowym czasie.

Mariusz Marasek, Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. CEK NATO

W dniach 17-18 października 2016 r. w Centrum Eksperckim Kontrwywiadu został przeprowadzony audyt zespołu oficerów Dowództwa ds. Transformacji NATO (Norfolk w USA), który potwierdził osiągnięcie zdolności Centrum do realizacji zadań zgodnie z założeniami przyjętymi w koncepcji funkcjonowania.

Powstanie Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO stanowiło inicjatywę Polski i Słowacji, przy udziale Chorwacji, Czech, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier i Włoch.

Jak podkreśla resort obrony, misją Centrum jest zwiększenie zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego do przeciwdziałania aktywności obcych służb wywiadowczych o różnym charakterze. Głównym zadaniem Centrum będzie prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń w obszarze kontrwywiadu NATO. Centrum będzie aktywnie uczestniczyć  w pracach nad rozwojem doktryn i koncepcji Sojuszu, uwzględniając obecne i przyszłe zagrożenia dla państw członkowskich. Nie bez znaczenia jest również działalność Centrum związana ze zbieraniem doświadczeń i wypracowaniem właściwych rozwiązań w zakresie kontrwywiadu NATO.

Obecnie w Sojuszu Północnoatlantyckim funkcjonują 24 centra eksperckie o różnych specjalnościach, w tym trzy w Niemczech, po dwa w Holandii, Włoszech i Polsce, jedno w Bułgarii, Czechach, na Łotwie i Słowacji, we Włoszech i w Rumunii. Główna siedziba CEK NATO jest zlokalizowana w Krakowie i stanowi główną bazę dydaktyczno-szkoleniową oraz administracyjną. Dodatkowo Centrum korzystać będzie z obiektów Ośrodka Szkolenia Poligonowego w miejscowości Lešt na Słowacji, stanowiącego bazę treningową.

Reklama

Komentarze (2)

  1. ebe

    Tak tak, zaufanie. Pomarzyć sobie zawsze możecie.

  2. Leon

    Jak to. Przecież straciliśmy podobno zaufanie sojuszników? Dziwne

Reklama