Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Bułgaria aprobuje ustawę antyterrorystyczną

Bułgarskie SOF, fot. Flickr (CC BY 2.0)
Bułgarskie SOF, fot. Flickr (CC BY 2.0)

W Bułgarii zatwierdzono ustawę antyterrorystyczną. Rozszerza ona uprawnienia policji, wojska i służb specjalnych, reguluje działalność mediów w wypadku zagrożenia terrorystycznego, zwiększa możliwości podsłuchu i śledzenia w internecie.

Ustawa zezwala na ograniczenie niektórych praw obywateli na czas prowadzenia operacji antyterrorystycznych. Środki masowego przekazu są zobowiązane do nadawania bez zmian wiadomości przekazywanych im przez władze i koniecznych do informowania ludności, a także do niepodawania szczegółów operacji oraz danych, które mogą zaszkodzić skutecznemu ich przeprowadzeniu. 

Ustawa przyznaje wyjątkowe uprawnienia wojsku, nadając mu funkcje policyjne. Wojskowi będą mieli prawo sprawdzać tożsamość, zatrzymywać podejrzane osoby i w razie konieczności używać siły, a także dokonywać rewizji w samochodach, biurach i mieszkaniach - nawet pod nieobecność właścicieli i bez ich zgody.

Podczas przeprowadzania akcji antyterrorystycznej mogą być zatrzymane nie tylko osoby podejrzane o współudział w akcie terrorystycznym, lecz i obywatele, którzy przeszkadzają w akcji lub naruszają ład publiczny.

Do rewizji pomieszczeń pod nieobecność właściciela może dojść w celu zapobieżenia aktowi terrorystycznemu lub dla udzielenia pomocy osobom poszkodowanym. Są przewidziane także odszkodowania za ewentualny uszczerbek majątkowy dla osób niepowiązanych z terrorystami.

Wojsko, policja i służby specjalne będą miały prawo użycia siły i „środków pomocniczych – pałek, środków chemicznych, psów policyjnych”. Broni palnej będzie można użyć jako środka ostatecznego przy uwalnianiu zakładników lub gdy dojdzie do napadu z bronią w ręku oraz do obrony koniecznej.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia terrorystycznego premier powołuje sztab operacyjny pod kierunkiem ministra spraw wewnętrznych. W skład sztabu wchodzą minister obrony, szefowie służb specjalnych i prokurator naczelny. Szef sztabu jest zobowiązany do informowania parlamentu o działaniach tej struktury.

W przepisach przejściowych i końcowych wprowadza się nowelizację kilku innych ustaw. Funkcjonariusze Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (DANS) uzyskują prawo dokonywania aresztowań. Nowelizacja ustawy o specjalnych środkach wywiadowczych umożliwia przedłużenie terminu stosowania podsłuchu powyżej dozwolonych dotychczas 6 miesięcy. Rozszerza się możliwości dostępu służb specjalnych do korespondencji w internecie. Operatorzy telefonii komórkowej nie będą mieli prawa rejestrować ponad 10 numerów telefonicznych na jedną osobę.

Opozycja parlamentarna wyraziła obawę, że zmiany w ustawie o specjalnych środkach wywiadowczych „otwierają szeroko drzwi do masowego podsłuchu”.

PAP - mini

Reklama

Komentarze

    Reklama