Reklama

Geopolityka

Brytyjczycy zamykają wielką bazę lotniczą RAF Halton

Z listopadowego raportu o przyszłości infrastruktury wojskowej w Wielkiej Brytanii wynika, że brytyjski departament obrony zamierza do 2022 r. zamknąć jedną ze swoich największych baz lotniczych RAF Halton w hrabstwie Buckinghamshire niedaleko Londynu.

Plany odnośnie bazy RAF Halton zostały zawarte w raporcie „A Better Defence Estate” opublikowanym przez ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii w listopadzie 2016 r. Jest to dokument opisujący strategię zarządzania w przyszłości majątkiem, którym dysponują brytyjskie siły zbrojne oraz różnymi aktywami resortu obrony.

W tabeli, gdzie określono majątek sił powietrznych przeznaczony do zbycia zaznaczono, że baza RAF Halton zostanie zamknięta w 2022 r. Było to duże zaskoczenie, ponieważ mamy tu do czynienia z jedną z najstarszych (jej początki sięgają 1913 r.) i największych siedzib Royal Air Force w Wielkiej Brytanii. Nastąpi więc likwidacja nie tylko lotniska ale również dużej ilości znajdujących się tam jednostek i podmiotów związanych zarówno z siłami powietrznymi, jak i lotnictwem morskim.

Przede wszystkim baza RAF Halton jest centrum treningowym dla rekrutów (znajduje się tam m.in. Recruit Training Squadron) i centrum doskonalenia (Specialist Training School) dla żołnierzy brytyjskich sił powietrznych. Znajdują się tam również jednostki związane ze szkoleniem, muzeum Trenchard (nastawionym na przedstawienie historii szkolenia w RAF od początków brytyjskiego lotnictwa wojskowego) oraz grupy i centra analizy – w tym zabezpieczające sprawy medialne (np. Joint Media Operations Centre).

Po decyzji o likwidacji bazy RAF Halton m.in. nie wiadomo np., co się stanie z muzeum Trenchard – fot. www.trenchardmuseum.org.uk

Zaskoczenie jest więc duże, ale w rzeczywistości proces zmniejszania bazy RAF Halton zaczął się już w 1985 r., kiedy to wyprzedano część infrastruktury przylegającej tej bazy. Wtedy jednak wiązano to z zakończeniem Zimnej Wojny. Kolejny, definitywny krok zrobiono jednak ponad 20 lat później i to w czasie, gdy Rosja ponownie się zbroi i tworzy atmosferę międzynarodową, znaną z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

Chcąc uspokoić sytuację i zaniepokojenie setek ludzi, którzy mogą stracić pracę, dowódca RAF Halton wydał specjalne oświadczenie. Zaznaczył w nim, że: „Sekretarz Obrony ogłosił, że jako część szerszego procesu racjonalizacji infrastruktury obronnej, lotnisko RAF Halton będzie zamknięte w 2022 roku. Organizacja Infrastruktury Obronnej [Defence Infrastructure Organisation] oraz rada dystryktu Aylesbury Vale [dystrykt w hrabstwie Buckinghamshire] będą współpracować w celu określenia przyszłości majątku i gruntów. Decyzja resortu obrony, by oddać lotnisko RAF Halton nie jest związana z toczącymi się właśnie pracami nad określeniem przyszłości nieruchomości RAF Halton”.

W rzeczywistości, zgodnie z informacją zawarta w raporcie „A Better Defence Estate”, przyszłość nieruchomości i jednostek, które są związane z RAF Halton zostanie dopiero określona we właśnie planowanych pracach. Setki ludzi nie zna więc tak naprawdę swoich losów, a tym bardziej mieszkańcy hrabstwa Buckinghamshire, którzy żyli ze znajdującej się na ich terenie wielkiej bazy.

Sytuacji jednak nie da się już odwrócić o czym świadczy wstęp do raportu brytyjskiego ministerstwa obrony. Wskazuje się w nim, że „Nieuchronnie musieliśmy podejmować trudne decyzje, aby zmniejszyć rozmiar nieruchomości. Wszystkie te decyzje zostały podjęte w uzgodnieniu z szefami poszczególnych służb… Pozbywając się miejsc już nam niepotrzebnych, będziemy mogli wnieść ważny wkład do naszego celu, jakim jest zwolnienie miejsca dla 55 tysięcy domów, jako część szerszej polityki mieszkaniowej rządu.

Przy takiej argumentacji los RAF Halton jest już definitywnie przesądzony.

Reklama

Komentarze (2)

  1. AWU

    Na zdjęciu z muzeum dobosz orkiestry Polskich Sił Powietrznych. Od 1942r w bazie Hampton funkcjonowało polskie Centrum Wyszkolenia Ziemnego (CWZ) gdzie prowadzono wstępne przeszkolenie naziemne personelu latającego oraz szkolenie mechaników, jak również Lotnicza Szkoła Techniczna dla Małoletnich.

  2. fei

    Czyżby kurczyły się many ? Lub TRAMP ich przestraszył ?

Reklama