Reklama

Siły zbrojne

Artylerzyści o zadaniach na przyszły rok

  • John Kerry, Tomasz Siemoniak i odznaczony amerykańskim medalem ppłk Wojciech Bagan - fot. MON
    John Kerry, Tomasz Siemoniak i odznaczony amerykańskim medalem ppłk Wojciech Bagan - fot. MON

W tym tygodniu odbyła się odprawa rozliczeniowo – zadaniowa Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych, w której uczestniczyli szefowie WRiA dywizji i brygad, dowódcy pułków oraz przedstawiciele Zarządu WRiA i uczelni wojskowych. 

Toruńskie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia gościło w dniach 13 – 14 lutego kierowniczą kadrę Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych zebraną na odprawie rozliczeniowo – zadaniowej, zorganizowanej przez Szefa Zarządu WRiA IWL Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Głównym celem odprawy było podsumowanie działalności artylerzystów w 2016 roku oraz przedstawienie najważniejszych przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku bieżącym.

W odprawie, przeprowadzonej przez gen. bryg. Sławomira Owczarka uczestniczyli szefowie WRiA dywizji i brygad, dowódcy pułków oraz przedstawiciele Zarządu WRiA, WSOWL, WAT i ASzWoj. Jak poinformowała kpt. Agnieszka Śmiechowska, głównym celem odprawy było podsumowanie działalności artylerzystów w 2016 roku oraz przedstawienie najważniejszych przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku bieżącym. Uczestnicy odprawy w swoich wystąpieniach przedstawiali, między innymi, wnioski z przeprowadzonych szkoleń i treningów. Analizowano również kształcenie żołnierzy WRiA w WSOWL i ASzWoj.

Drugi dzień odprawy poświęcono przedsięwzięciom szkoleniowym na 2017 r. Ponadto zaprezentowane zostały wnioski z procesu wdrażania nowego sprzętu wojskowego w jednostkach WRiA oraz realizacja wprowadzania dokumentów normatywnych. Na zakończenie Szef Zarządu WRiA podsumował działalność w 2016 r. oraz określił kierunki działania i priorytety szkoleniowe stojące przed artylerzystami w przyszłości.

W ramach odprawy, kierownicza kadra WRiA wzięła udział w metodycznych zajęciach pokazowych nt. „Możliwości wykorzystania urządzenia szkolno-treningowego typu ŚNIEŻNIK w realizacji szkolenia”, których prowadzącym był Szef Sekcji Metodyki i Nauczania CSAiU, mjr Jacek Szramke.

Wojska Rakietowe i Artylerii należą do najbardziej intensywnie modernizowanych w Siłach Zbrojnych RP. W 2017 roku mają do nich trafić między innymi dostawy haubic samobieżnych Krab czy moździerzy samobieżnych Rak. Zakłada się też podpisanie umowy na dostawę systemu rakietowego Homar. To wszystko stanowi duże wyzwanie dla WRiA, także pod kątem organizacyjnym czy logistycznym. Tym bardziej, że jednocześnie realizowany jest proces szkolenia

Wojska Rakietowe i Artylerii należą do najbardziej intensywnie modernizowanych w Siłach Zbrojnych RP. W 2017 roku mają do nich trafić między innymi dostawy haubic samobieżnych Krab czy moździerzy samobieżnych Rak. Zakłada się też podpisanie umowy na dostawę systemu rakietowego Homar.

To wszystko stanowi duże wyzwanie dla WRiA, także pod kątem organizacyjnym czy logistycznym. Tym bardziej, że jednocześnie realizowany jest proces szkolenia, a także na przykład zwiększania ukompletowania jednostek na ścianie wschodniej.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Marek1

    No ciekawe, czy zanotujemy KOLEJNE opóźnienie projektu HOMAR niezbędnego dla WP jak powietrze. Już nawet mała Białoruś właśnie wprowadza do jednostek swoje Polonezy zrobione wspólnie z Chinami, a IU/MON nadal nawet NIE wie co chce i opóźnia decyzję jak tylko może. Nikogo to już nawet specjalnie chyba nie dziwi ...

Reklama