Reklama

Geopolityka

Aerostaty do monitorowania przepływu imigrantów

Aerostat nadzorujący PTDS (ang. Persistent Threat Detection System) dostarczony przez Lockheed Martin, aerostat najczęściej używany przez siły koalicji podczas operacji w Afganistanie - Fot. Mcgyver2k/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Aerostat nadzorujący PTDS (ang. Persistent Threat Detection System) dostarczony przez Lockheed Martin, aerostat najczęściej używany przez siły koalicji podczas operacji w Afganistanie - Fot. Mcgyver2k/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej poszukuje aerostatów do monitorowania granicy morskiej między grecką wyspą Lesbos na Morzu Egejskim a Turcją, najbardziej znanego szlaku przerzutowego dla nielegalnych imigrantów.

Agencja poszukuje dwóch aerostatów, które ma dostarczyć dwóch różnych dostawców. Jeden z nich ma być wyposażony w zestaw kamer, a drugi również w radar. Ich podstawowym zadaniem jest nadzór północnej części greckiej wyspy Lesbos położonej na Morzu Egejskim ok. 10 km od wybrzeża Turcji. Pozostałe wyposażenie ma objąć systemy transmisji danych, sterowania urządzeniami stanowiącymi ładunek użyteczny aerostatu oraz zapewnienie wymaganej wiedzy do ich rozmieszczenia i zarządzania nimi.

Systemy posłużą do realizacji projektu pilotażowego, który będzie polegał na przetestowaniu, porównaniu i ocenie zdolności różnych aerostatów nadzorujących. Rozmieszczenie, próby i ocena zostaną przeprowadzone w dwóch stałych punktach na linii wybrzeża państwa członkowskiego (niewymienionej z nazwy Grecji) w określonym przedziale czasowym.

Faza pilotażowa dotycząca wyboru dostawców obu typów aerostatów zakłada, że dostarczą oni swoje maszyny w określonej strefie oraz będą przesyłać do lokalnego centrum koordynacyjnego informacje rejestrowane przez urządzenia aerostatu. Personel państwa przyjmującego po odpowiednim przeszkoleniu i przy wsparciu wykonawcy będzie zarządzał urządzeniami aerostatu oraz będzie dalej przekazywał zarejestrowane informacje.

Kryteria wyboru oferty zawierają szczegółowe opisy technicznych zdolności, jakie są oczekiwane od aerostatów. Zamawiający oczekuje panoramicznego system obserwacji obejmującego 360 stopni, najlepiej w dwóch zakresach podczerwieni, oraz głowic obserwacyjnych w ich przypadku również premiowane jest posiadanie zdolności do obserwacji w więcej niż jednym zakresie podczerwieni. Inne oczekiwane i oceniane zdolności to zdolność pozycjonowania sensorów na mapie cyfrowej czy system łączności szerokopasmowej z transmisją wideo.

Reklama

Komentarze

    Reklama