Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

ABW zatrzymała 13 osób w aferze ze stalą walcowaną

Fot. ABW
Fot. ABW

Funkcjonariusze ABW zatrzymali 13 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem stalą walcowaną i prętami zbrojeniowymi. Celem grupy było popełnianie przestępstw skarbowych oraz „pranie brudnych pieniędzy” - informuje ABW

Członkowie przestępczej grupy, od sierpnia 2011 r., działali m.in. w Szczecinie, Poznaniu oraz poza granicami kraju - w Czechach. W dniach 24-25 września 2013 r. funkcjonariusze ABW przeprowadzili 24 przeszukania na terenie województw: zachodniopomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego zatrzymując jednocześnie 13 podejrzanych - informuje dział Zespół Prasowy ABW

Funkcjonariusze Agencji realizowali te czynności z przedstawicielami Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie i z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. W śledztwie ustalono, że rzeczywistemu obrotowi towarem towarzyszyło wytwarzanie fałszywych faktur i przelewanie uzyskanych pieniędzy na różne rachunki bankowe. Sprawcy zarejestrowali w tym celu na terenie Polski i Czech kilka fikcyjnych firm – tzw. „słupów”, których zadaniem było stwarzanie pozorów, że podatek VAT jest odprowadzany do budżetu państwa, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było.

Podejrzani legalizowali „brudne pieniądze” będące korzyścią z popełnienia przestępstw karno-skarbowych przelewając je na kolejne konta bankowe. Wobec 4 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast wobec pozostałych – dozory Policji i poręczenia majątkowe.

Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia szeregu przestępstw skarbowych i prania „brudnych pieniędzy”. Przestępcza działalność naraziła Skarb Państwa  na straty co najmniej 10 mln zł. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Śledztwo ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.

Reklama

Komentarze

    Reklama