Reklama

Siły zbrojne

Abramsy i Herculesy na łotewskiej plaży [WIDEO]

Fot. U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Ricardo Davila
Fot. U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Ricardo Davila

Amerykańska piechota morska przeprowadza ćwiczenia na Łotwie z udziałem czołgów M1A1 Abrams, w ramach trwających manewrów Saber Strike.

W manewrach Saber Strike oprócz jednostek wojsk lądowych USA (US Army) biorą też udział pododdziały pancerne piechoty morskiej (US Marine Corps). W ramach szkolenia czołgi zostały przerzucone w rejon działań drogą morską, a następnie – wraz z innymi ciężkimi pojazdami, jak wozy zabezpieczenia technicznego Hercules – z pomocą specjalnych jednostek pływających wyładowane bezpośrednio na plaży na Łotwie. 

Amerykanie podkreślają, że scenariusz ćwiczeń ma odzwierciedlać warunki realnego zagrożenia i uwzględniać „nieprzewidziane sytuacje”, związane nie tylko z terenem, ale też na przykład z barierą językową. Szczególny nacisk kładzie się na przerzut żołnierzy i sprzętu oraz współdziałanie pomiędzy rodzajami sił zbrojnych czy współpracę z sojusznikami. Wykorzystywane są różne drogi przerzutu, nawet w ramach małych jednostek.

Co warte podkreślenia, w szkoleniu biorą udział między innymi żołnierze rezerwy US Marines. Uczestniczą oni zarówno w ćwiczeniach logistycznych, jak i w realizowanych już obecnie na Łotwie strzelaniach z czołgów M1A1 Abrams.

W manewrach Saber Strike 2017 bierze udział ponad 11 tys. żołnierzy z 26 państw. Ćwiczenia te są corocznie organizowane w Polsce i w krajach bałtyckich, ale w tym roku po raz pierwszy w historii wezmą w nich udział batalionowe grupy bojowe NATO, pełniące służbę w systemie ciągłym w celu wsparcia krajów wschodniej flanki Sojuszu. W ich ramach planowane są między innymi szkolenia przerzutu wojsk (z uwzględnieniem grupy batalionowej w Orzyszu, która według US Army ma przemieścić się do południowej Litwy), strzelania ostrą amunicją - w Polsce i na Litwie, forsowanie przeszkody wodnej czy desant morski i powietrzny.   

Reklama

Komentarze

    Reklama