Siły zbrojne

10 milionów na zapomogi dla wojska

Fot. chor. Rafał Mniedło
Fot. chor. Rafał Mniedło

Resort obrony narodowej uruchomił pierwszą w tym roku transzę środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych. Jak podzielono środki na poszczególne dowództwa i jednostki wojskowe?

15 kwietnia w dzienniku urzędowym ministra obrony narodowej pod pozycją 66 ukazała się decyzja nr 53/MON w sprawie uruchomienia pierwszej transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych. Tym samym resort uruchomił środki finansowe w wysokości 10 milionów złotych. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania dokumentu przez sekretarza stanu Wojciecha Skurkiewicza.


Jak podzielono pierwszą transzę?
 

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych może liczyć na 6,76 mln złotych, w tym jednostki podległe Dowódcy Generalnemu 6,682 mln złotych oraz 78 tys. złotych dla żołnierzy pełniących służbę w dowództwie.

Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych oraz podległe mu jednostki organizacyjne otrzymają na ten cel 180 tys. złotych.

Czytaj też: Egzamin z WF-u odwołany

Żołnierze zawodowi pełniący służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnych oraz w podległych brygadach i batalionach mogą liczyć na kwotę 300 tys. złotych.

810 tysięcy złotych trafi z kolei do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz od podległych brygad, baz i innych podległych inspektoratowi jednostek. Dodatkowo 330 tysięcy złotych przeznaczone jest dla innych jednostek organizacyjnych będących na przydziale gospodarczym w IWsp SZ.

Żołnierze Dowództwa Garnizonu Warszawa i podległych jednostek mogą w ramach I transzy liczyć na zapomogi w łącznej kwocie do 620 tys. złotych. Ponadto do innych jednostek będących na przydziale gospodarczym DGW trafi 105 tys. złotych.

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej oraz podległe jednostki mogą liczyć na transzę w kwocie 400 tys. złotych.

75 tysięcy złotych resort przeznaczyła na zapomogi dla żołnierzy zawodowych Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

W przypadku Wojsk Specjalnych podział wygląda następująco:

  • Jednostka Wojskowa NIL – 163 tys. złotych;
  • Jednostka Wojskowa Komandosów – 100 tys. złotych;
  • Jednostka Wojskowa Grom – 80 tys. złotych;
  • Jednostka Wojskowa Formoza – 37 tys. złotych.

Wojskowe służby specjalne także mogą liczyć na zapomogi, które rozdzielono pomiędzy Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego po 20 tys. złotych.

Komentarze