Reklama

Geopolityka

Wzrost zysku i sprzedaży Rheinmetall. Zamówienia Bundeswehry

Fot. Bundeswehr/Marco Dorow
Fot. Bundeswehr/Marco Dorow

Grupa Rheinmetall odnotowała wzrost sprzedaży i zysków w pierwszej połowie bieżącego roku. Wpływ na te wyniki wywarły między innymi zamówienia uzyskane w sektorze obronnym, przez Rheinmetall Defence. 

Rheinmetall odnotował wzrost skonsolidowanej sprzedaży o 8 proc. do 2,808 mld euro w pierwszym półroczu (w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2016). Zyski z działalności operacyjnej wzrosły o 31 mln euro czyli o 30 proc, do 134 mln euro. W wydanym komunikacie niemiecka grupa podkreśla, że zwiększoną sprzedaż, jak i zyski odnotowano zarówno w segmencie Automotive, jak i Defence (ten ostatni zajmuje się dostawami na rynek obronny).

Rheinmetall Automotive wygenerował przychody w wysokości 1,465 mld euro w pierwszej połowie tego roku (wzrost o 8,6% w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego). Istotne znaczenie dla rentowności miała z kolei działalność firm zlokalizowanych w Chinach - ogólny wynik wygenerowany przez podmioty znajdujące się pod całkowitą kontrolą Rheinmetall wzrósł o 34 proc. do 63 mln euro. Zwrócono też uwagę, że spółka uzyskała już zamówienia w kwocie łącznie niemal 500 mln euro w obszarze elektromobilności. 

Z kolei działający w sektorze obronnym Rheinmetall Defence odnotował w pierwszej połowie tego roku wzrost sprzedaży w wysokości 7,4 proc. do sumy 1,343 mld euro.  Wynik operacyjny powiększył się o 12 mln euro do poziomu 14 mln euro. Wartość nowych zamówień wyniosła 1,422 mld euro i była nieco niższa niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy poprzedniego roku (1,751 mld euro).

Rheinmetall podkreśla jednak, że spadek odnotowano głównie w pierwszym kwartale br., gdyż w drugim kwartale odnotowano zamówienia na kwotę 1,031 mld euro (w drugim kwartale 2016 roku – 803 mln).

Ponadto, w czerwcu Bundestag zatwierdził zakupy Bundeswehry w firmie na kwotę 750 mln euro, jednak tylko 310 mln z nich zostało zakontraktowane. Pozostałe zamówienia mają więc zostać złożone w kolejnych miesiącach (np. 13 lipca zakontraktowano modyfikację BWP Puma na kwotę 115 mln euro łącznie z VAT).

Na podstawie omawianych wyników i prognoz koncern oczekuje w całym 2017 roku wzrostu sprzedaży o około 6 proc. w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to wyniosła ona 5,6 mld euro. Wcześniej szacowano wzrost rocznych przychodów ze sprzedaży na poziomie 4-5 proc, jednak półroczne wyniki pozwoliły na podniesienie prognoz. 

Czytaj więcej: 10 miliardów na sprzęt i okręty Bundeswehry 

 

Reklama

Komentarze (1)

  1. dariusz

    Polska Grupo Zbrojeniowa patrz i się ucz

Reklama