Reklama

Polityka obronna

Warszawa siedzibą Europejskiej Straży Granicznej

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Warszawa będzie siedzibą Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak i Fabrice Leggeri, dyrektor wykonawczy Fronteksu podpisali stosowną umowę.

Podpisana w czwartek umowa reguluje kwestie związane ze stałą siedzibą Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w Warszawie. Szef MSWiA podkreślił, że polski rząd podjął wysiłek zakończenia negocjacji w wyjątkowo krótkim, wyznaczonym unijnym rozporządzeniem terminie. Warto zwrócić uwagę na ten fakt, zwłaszcza w kontekście wieloletnich, nieskutecznych rozmów prowadzonych w tej sprawie przez poprzedni rząd. – Przez lata Frontex był w Polsce gościem - bardzo mile widzianym w Polsce, ale gościem. Od dziś możemy powiedzieć, że agencja Frontex jest współgospodarzem tutaj w Polsce, w Warszawie – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA zaznaczył, że Frontex jest ważny dla bezpieczeństwa Europy, gdyż strzeże granic zewnętrznych Unii Europejskiej. - Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza w czasie kryzysu migracyjnego – podkreślił minister.

Dzisiejszy dzień jest dobrym dniem dla Polski i agencji Frontex, która na stałe będzie miała swoją siedzibę w Warszawie. Polski rząd zdecydował, że przekaże działkę przy ul. Racławickiej w Warszawie na rzecz agencji, która wybuduje tam swoją siedzibę

Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji

W imieniu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej umowę podpisał Fabrice Leggeri, dyrektor wykonawczy Fronteksu. Dyrektor Leggeri zaznaczył, że podpisana umowa w sprawie siedziby Fronteksu ma kluczowe znaczenie dla rozwoju agencji. – Na przestrzeni kolejnych lat Frontex będzie się rozwijać, mając pewność co do swojej przyszłości w Polsce. Dajemy jasny sygnał: Warszawa i Polska jest świetnym miejscem dla pracy agencji Frontex. Dom Fronteksu jest w Warszawie – podkreślił  Fabrice Leggeri, wypowiadając ostatnie zdanie po polsku.

Jak poinformowało MSWiA, umowa poza siedzibą Fronteksu reguluje również kwestie związane m.in. ze statusem prawnym agencji i jej pracowników. –Frontex będzie największą europejską agencją. To, że Warszawa będzie stałą siedzibą agencji świadczy o wzmacnianiu roli Polski w ochronie granic zewnętrznych Unii Europejskiej – powiedział Jakub Skiba, wiceszef MSWiA.

Czym zajmuje się Frontex?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiające Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną obowiązuje od października 2016 r. Kluczowym jego elementem jest nadanie nowego mandatu dla Fronteksu. Przyjęte zmiany rozszerzają rolę i możliwość działań agencji. Liczba jej stałego personelu w najbliższych latach zostanie zwiększona ponad dwukrotnie – z obecnego poziomu 400 pracowników do 600 na koniec tego roku i do 1 tys. w roku 2020. Frontex będzie również dysponować własnym sprzętem i wykorzystywać go w operacjach transgranicznych.

Jak podaje MSWiA, do głównych zadań agencji należy m.in. pomoc w zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka oraz zapewnienie państwom członkowskim pomocy operacyjnej i technicznej.

Agencja będzie dysponować także interwencyjną rezerwą w liczbie co najmniej 1,5 tys. funkcjonariuszy granicznych z poszczególnych państw członkowskich. W tej liczbie należy odnotować istotne zaangażowanie strony polskiej. Nasz kraj zadeklarował gotowość zaangażowania 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Frontex będzie również zapewniał wsparcie przeprowadzając okresowe analizy ryzyka oraz oceny podatności na zagrożenia w krajach UE.

Polska Straż Graniczna chroni granice zewnętrzne UE

Podpisanie umowy jest również wyrazem odpowiedzialności i solidarności w dobie kryzysu migracyjnego w całej Unii Europejskiej. Polskie służby aktywnie wspierają ochronę zewnętrznej granicy UE. Nasi funkcjonariusze uczestniczą w działaniach koordynowanych przez agencję Frontex. Największe wsparcie, z wykorzystaniem śmigłowca Anakonda, zostało udzielone Grecji.  W ramach operacji poza granicami kraju funkcjonariusze SG realizowali także misje w Bułgarii, Rumunii, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. – Dziś polscy strażnicy graniczni pełnią swoją misję w ramach Fronteksu np. w Grecji i Bułgarii – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Z kolei w ramach  dwustronnych umów międzynarodowych funkcjonariusze wspierali swoich kolegów m.in. w Słowenii, na Węgrzech i w Macedonii. Kilka dni temu funkcjonariusze SG rozpoczęli kolejną misję w Macedonii. Do 4 kwietnia br. 30 funkcjonariuszy Straży Granicznej wspiera Policję Macedonii w działaniach związanych z przeciwdziałaniem kryzysowi migracyjnemu. To czwarta misja realizowana na macedońsko-greckiej granicy, podczas której funkcjonariusze SG zapobiegają nielegalnemu przekraczaniu granicy poza przejściami granicznymi, rejestrują wnioski o ochronę międzynarodową i badają autentyczność dokumentów.

 

Reklama

Komentarze

    Reklama