Reklama

Polityka obronna

Umowa przedwstępna sprzedaży akcji SEJ

fot. Dawid Lach / www.jsw.pl
fot. Dawid Lach / www.jsw.pl

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i PGNiG TERMIKA S.A. zawarły w dniu dzisiejszym przedwstępną umowę sprzedaży 100 procent akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. Cenę za akcje SEJ ustalono na kwotę 371.820.957,00 PLN.

W ramach transakcji uregulowane umownie zostały długoterminowe warunki zakupu przez SEJ od JSW węgla oraz metanu, a także sprzedaży do JSW mediów energetycznych w postaci ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza. 

Na podstawie zawartej przedwstępnej umowy sprzedaży PGNiG TERMIKA dokona płatności zaliczki w wysokości 278.878.263,00 PLN. Pozostała część ceny zostanie zapłacona w momencie podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży, której zawarcie planowane jest na początek sierpnia 2016 r. Jej podpisanie jest uwarunkowane spełnieniem określonych wymogów m.in. uzyskaniem wymaganych zgód korporacyjnych przez JSW oraz zmian w Programie Emisji Obligacji wyemitowanych przez SEJ.

W czerwcu tego roku PGNiG TERMIKA otrzymała zgodę UOKiK na przejęcie SEJ.  

SEJ zajmuje się wytwarzaniem ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza. Głównymi odbiorcami SEJ są kopalnie JSW oraz PEC Jastrzębie S.A. Spółka jest właścicielem 5 elektrociepłowni zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju (EC Zofiówka, EC Moszczenica), Pniówku (EC Pniówek), Suszcu k/ Żor (EC Suszec) i Częstochowie. Sprzedaż ciepła w SEJ w 2015 r. wyniosła 1 476 TJ, natomiast energii elektrycznej 382 GWh. Po uruchomieniu bloku CFB o mocy zainstalowanej 75 MWe potencjał wytwórczy SEJ w zakresie energii elektrycznej wzrośnie prawie dwukrotnie. W momencie zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży zaawansowanie budowy nowego bloku wynosiło ok. 60%, a przewidywany termin oddania do eksploatacji to koniec kwietnia 2017 r. SEJ jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej z gazu z odmetanowania kopalń (łączna moc zainstalowana w silnikach gazowych wynosi 29 MWe).

Zobacz także: Polski Komitet Energii Elektrycznej pozytywnie o planach ME

Zobacz także: Elektromobilność to dobry sposób na wykorzystanie energii z węgla

Reklama

Komentarze

    Reklama