Reklama

Technologie

Ratunek w górach - system AriadnaLife

Fot. AriadnaLife
Fot. AriadnaLife

Tereny górskie stanowią od zawsze jeden z najtrudniejszych i najbezpieczniejszych dla człowieka miejsc na świecie. Mimo to stanowią jeden z naturalnych kierunków turystycznych, a także co za tym idzie także działań służb mundurowych i ratowniczych. Góry stanowią też jeden z obszarów prowadzenia działań wojennych, przyciągając tym samym zainteresowania wojska. Wszystkie te aktywnością wiążą się z dużym ryzykiem utraty życia i zdrowia. Odpowiedzią na te zagrożenia jest system AriadnaLife.

Turystyka górska przyciąga przez cały rok setki tysięcy osób w Polsce, które przemierzają wszelkie możliwie szlaki górskie. Aktywności te ze względu na trudne warunki terenowe i uniwersalny czynnik ludzki niosą ze sobą szereg oczywistych niebezpieczeństw, które kończą się co roku licznymi wypadkami, z powodu których prowadzone są akcje poszukiwawczo-ratownicze oraz niestety pojawiają się ofiary, w tym śmiertelne. Kluczową kwestią dla służb ratowniczych w takich wypadkach pozostaje możliwie jak najszybsze wykrycie miejsca wypadku i oceny poziomu zagrożenia osoby poszkodowanej oraz jej najszybsze odnalezienie i udzielenie niezbędnej pomocy. Czas ten jest na wagę złota, a trudne warunki wysokogórskie maksymalnie wydłużają lub często uniemożliwiają zdobycie lokalizacji i rozpoznanie sytuacji.

Kompleksowym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa poruszania się w terenie górskim może być z pewnością system AriadnaLife. Składa się on z platformy online i niewielkich urządzeń przenośnych i stanowi innowacyjne połączenie technologii komunikacji bezprzewodowej. System ten działa na całym świecie w oparciu o współpracę z ratownikami górskimi na każdym kontynencie. System działa w oparciu o sztuczną inteligencję, która dzięki zestawowi czujników dokonuje detekcji wypadku i analizuje każde niebezpieczne zdarzenie takie jak zasłabnięcie, upadek, zagubienie czy lawinę. Filozofia jego działania opiera się na udzieleniu natychmiastowej pomocy poprzez błyskawiczne poinformowanie ratowników o wypadku i jego lokalizacji. W przypadku takiego wydarzenia następuje automatyczne wysłanie alertów o niebezpieczeństwie do najbliższej służby ratunkowej za pomocą SMS, e-mail oraz powiadomień w dedykowanej aplikacji ratownika. System zapewnia także niezwodną i nieprzerwaną lokalizację w czasie rzeczywistym, która na wskazuje położenie użytkownika oraz dokładną historię przebiegu jego tras. Zapewnia także możliwość wyznaczania zaplanowanej trasy wyprawy ratowniczej wykorzystując przy tym szereg algorytmów oceniających ryzyko i wykrywających sytuacje kryzysowe. Dzięki zmapowaniu całego świata pod kątem obszarów działania poszczególnych służb ratunkowych w wielu krajach, alert o niebezpieczeństwie zawsze trafi do celu. Niewielkie rozmiary urządzenia (jest mniejsze od pudełka zapałek) pozwala na schowanie go wszędzie np. w plecaku lub w kieszeni kurtki. Dodatkiem do systemu jest darmowa aplikacja mobilna dostępna na Android, iOS oraz WWW, dzięki której w każdej chwili można sprawdzić swoją lokalizację i statusy.

image
Fot. AriadnaLife

Na cały system AriadnaLife składają się trzy różne rodzajów nadajników. Pierwszym i podstawowym z nich jest urządzenie Ariadna Basic, które jest wyposażone w moduł lokalizacyjny GPS/WiFi/GSM oraz zestaw czujników takich jak akcelerometr 3D, barometr, termometr i żyroskop, które wykorzystując sztuczną inteligencje analizują szczegółowo każdy ruch użytkownika. Wykrywa także wszelkie zagrożenia związane z turystyką górską takie jak zasłabnięcie, upadek, zagubienie czy bezruch. W sytuacji zaistnienia niebezpieczeństwa urządzenie wysyła komunikat SOS do najbliższych służb ratunkowych oraz bliskich użytkownika. Dodatkami są aplikacja mobilna oraz możliwość planowania trasy i informacja o zejściu z niej. Drugim urządzeniem wchodzącym w skład tego systemu jest Ariadna eXtended, które jest dodatkowym modułem niezawodnej komunikacji satelitarnej, wykorzystującym łącze satelitarne w przypadku braku dostępności sygnału GSM. Urządzenie to jest dedykowane dla użytkowników odkrywających rzadko uczęszczane i trudno dostępne szlaki górskie. Ostatnim urządzeniem jest natomiast Ariadna aValanche, czyli zaawansowany moduł ratujący ludzkie życie w przypadku zejścia lawiny, który wysyła automatyczne sygnały radiowe niskiej częstotliwości (457 kHz lub niższej) dla służb ratunkowych oraz posiada unikalną antenę do precyzyjnej lokalizacji. Umożliwia to tym samym szybkie odnalezienie osoby uwięzionej pod pokrywą śnieżną po zejściu lawiny przez służby ratunkowe. Urządzenie to jest dedykowane dla użytkowników uprawiających wspinaczkę wysokogórską w terenach zagrożonych lawinami.

Twórcą systemu AriadnaLife jest firma Trackimo CEE Sp. z o.o. Projekt uzyskał współfinansowanie Unii Europejskiej o wartości ok. 5,685 mln zł na łączną wartość wynoszącą ok. 7,759 mln zł. Oficjalnym celem tego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ludzi uprawiających turystykę górską w każdych warunkach i każdym miejscu na świecie poprzez opracowanie aktywnego systemu poszukiwań i ratownictwa (ASPiR). Jego realizacja odbywa się w trzech etapach: dwóch badawczych (przemysłowych i prac rozwojowych) i jednym prac przedwdrożeniowych. Obecnie nie jest znana dokładna data zakończenia projektu jednak producent deklaruje, że system ten ma zostać oddany do komercyjnego użytku w 2022 roku. Pierwsze jego badania i testy mają zostać przeprowadzone jeszcze w br.

Rozwiązanie to jest dedykowane przede wszystkim dla  wszystkich górskich służb ratowniczych takich jak np.  w Polsce  GOPR czy TOPR, które chcielibyśmy by jako pierwsze mogły przeprowadzić próby. System ten może być jednak atrakcyjny także dla służb mundurowych oraz wojska. W przypadku tego ostatniego może być on szczególnie atrakcyjny dla żołnierzy formacji wysokogórskich takich jak 22 batalion piechoty górskiej z Kłodzka, a także innych pododdziałów wojsk realizujących szkolenia tego typu. Operując w terenie górskim, w oddaleniu od głównych szlaków w dzikim terenie, żołnierze Ci muszą zmierzyć się z o wiele większym spektrum potencjalnych zagrożeń od zwykłych turystów. Z tego powodu wyjątkowo interesującym z ich punktu widzenia może być rozbudowana wersja systemu z dodatkami w postaci urządzeń Ariadna eXtended i Ariadna aValanche, które zapewniłyby bezpieczeństwo każdego żołnierza operującego środowisku górskim w przypadku utraty klasycznego zasięgu oraz zejścia lawiny.

Artykuł promocyjny przygotowany przez Ariadna Life.

Reklama

Komentarze

    Reklama