Reklama

Technologie

"Krótka lista" na bezzałogowce dla Marynarki Wojennej

Fot. Schiebel
Fot. Schiebel

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Inspektorat Uzbrojenia w programie bezzałogowego systemu klasy taktycznej krótkiego zasięgu – pionowego startu Albatros pozostały dwa podmioty które zaproszono do składania ofert. 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu – pionowego startu kr. ALBATROS złożyły następujące podmioty:

1. UMS Skeldar.
2. WB Electronics S.A.
3. WSK „PZL-Świdnik” S.A. wraz z Leonardo S.p.A.
4. Schiebel GmbH.
5. Works 11 Sp. z o.o. wraz z Martin UAV.
6. Siltec Sp. z o.o.

Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów, jak informuje rzecznik IU, mjr Krzysztof Płatek, do składania wstępnych ofert zaproszono jedynie dwóch oferentów:
1. WB Electronics S.A.
2. Schiebel Elektronische Geräte GmbH.

Postępowanie w programie Albatros dotyczy dostawy jednego systemu (zestawu) bezzałogowców pionowego startu zdolnych do operowania z lądu i pokładu okrętów Marynarki Wojennej z opcją dostawy kolejnego. Istotnym ograniczeniem w zakresie ofert w programie Albatros jest krótki czas realizacji, określony przez IU na nie więcej niż 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Nie upubliczniono wymagań technicznych jakie mają spełniać maszyny wykorzystywane w tym systemie, ale jak wynika z dialogu technicznego dotyczącego systemu tego typu pod kryptonimem Albatros, realizowanego od roku 2016 chodzi o taktyczne bezzałogowe maszyny latające pionowego startu o maksymalnej masie startową do 200 kg.

Oczekiwana jest możliwości działania bsl w dzień i w nocy, zarówno nad lądem jak i morzem, przy zachowaniu minimalnej sygnatury akustycznej, termicznej i radiolokacyjnej. Ma to umożliwiać realizację szerokiego spektrum zadań, wśród których będzie m. in. rozpoznania sił nieprzyjaciela nad lądem i morzem czy też poszukiwanie rozbitków z wykorzystaniem zarówno systemów optoelektronicznych jak też radaru SAR. Bezzałogowce te będą odgrywać istotną rolę w działaniach Marynarki Wojennej, wskazując cele dla pocisków przeciwokrętowych, wykorzystywanych przez Morską Jednostkę Rakietową, jak i okręty MW.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama