Reklama

Technologie

Bezzałogowy Albatros ponownie opóźniony

Fot. Skeldar UMV
Fot. Skeldar UMV

Inspektorat uzbrojenia po raz kolejny przesunął termin składania ofert w postępowaniu dotyczącym pozyskania dla Marynarki Wojennej bezzałogowców taktycznych krótkiego zasięgu – pionowego startu o kryptonimie Albatros. Planowany jest zakup jednego zestawu z opcją na kolejny.

Postępowanie w trybie negocjacji z wybranymi oferentami ogłoszono w grudniu 2020 roku zakładało, iż spośród oferentów którzy w terminie do 29 stycznia zgłoszą możliwość realizacji zostanie wybranych nie więcej niż 5 podmiotów. Ponieważ dostaw mają zostać zrealizowane w okresie 15 miesięcy od zawarcia umowy, pod uwagę mogą być brani jedynie dostawcy produkowanych seryjnie maszyn.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Prawa Zamówień Publicznych (jeszcze przed nowelizacją) w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Inspektorat Uzbrojenia oczekuje na złożenie przez potencjalnych wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dwukrotne przesunięcie terminu składania wniosków wynikało z próśb potencjalnych wykonawców z uwagi na przedstawione przez nich trudności związane z COVID-19.

26 stycznia termin przesunięto na 19 lutego, zmieniono też treść ogłoszenia poprzez usunięcie słowa „nie” ze zdania – „Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek”. Nie stanowiła ona jednak samodzielnej przesłanki do zmiany terminów w postępowaniu.

Z kolei w opublikowanym 19 lutego ogłoszeniu (datowanym na 16 lutego) Inspektorat Uzbrojenia wydłużył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 5 marca 2021 roku.

Reklama
Reklama

Nie upubliczniono wymagań technicznych, jednak jak wynika z dialogu technicznego dotyczącego systemu tego typu pod kryptonimem Albatros, realizowanego od roku 2016 chodzi o taktyczny bezzałogowy system latający  pionowego startu o maksymalnej masie startową do 200 kg, mogący operować zarówno z lądu jak i z pokładu okrętów Marynarki Wojennej. Wymagana jest możliwości działania w dzień i w nocy, zarówno nad lądem jak i morzem, przy zachowaniu minimalnej sygnatury akustycznej, termicznej i radiolokacyjnej.

Cytując treść ogłoszenia o rozpoczęciu negocjacji z grudnia 2020 roku – „BSP przeznaczone będą do wyposażenia jednostek Sił Zbrojnych w sprzęt do prowadzenia obserwacji dzienno-nocnej w różnorodnym środowisku, tj. rozpoznanie sił przeciwnika nad morzem i linią brzegową, nad lądem oraz w poszukiwaniu rozbitków nad morzem przy wykorzystaniu sensorów elektrooptycznych, ale także z użyciem sensorów radarowych SAR.”

Reklama

Komentarze

    Reklama