Reklama

Geopolityka

Konferencja naukowa „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Raport 2019”

Ilustracja: ASW
Ilustracja: ASW

W Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie w dniu 18 czerwca 2019 r. odbędzie się krajowa konferencja naukowa pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”.

Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00 w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (budynek nr 14, sala 30, ul. Pontonierów 2).

Przedsięwzięcie jest wynikiem inicjatywy podjętej, po raz pierwszy w historii Sił Zbrojnych RP, przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie dotyczącej opracowania publikacji pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”.

Do współpracy przy tym projekcie zaproszono następujące jednostki wojskowych uczelni wyższych: Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej. Raport jest opracowywany przy współudziale Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Celem głównym przygotowywanego dokumentu jest dokonanie oceny stanu obecnego oraz określenie kierunków rozwoju systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowanie dokumentu zaplanowano na II kwartał 2019 roku, a jego prezentacja nastąpi podczas konferencji naukowej.

Defence24.pl jest patronem medialnym konferencji.

image

Ilustracja: ASW

 

Reklama

Komentarze (1)

  1. Kilgore Trout

    A przedstawicieli WOGów nie zaproszono?

Reklama