Siły zbrojne

Żołnierskie zarobki 2022 – fakty i mity [ANALIZA]

Korpusy WP
Fot. Grafika Katarzyna Głowacka Defence24

Badania opinii publicznej od wielu lat potwierdzają wysokie zaufanie Polaków względem sił zbrojnych i żołnierzy Wojska Polskiego. Nowe zagrożenia – inwazja za naszą wschodnią granicą oraz próby wywołania kryzysu migracyjnego sprawiły, że do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa podchodzimy z jeszcze większą troską czego dowodem jest polityczny konsensus związany z przyjęciem ustawy o obronie ojczyzny. W powszechnej opinii żołnierze zawodowi mogą liczyć na atrakcyjne uposażenie i dodatkowe świadczenia w związku z wykonywaniem odpowiedzialnych obowiązków służbowych. Czy tak jest w istocie? Żołnierskie uposażenia zostały podwyższone w kwietniu z wyrównaniem od początku roku. Ile zarabia zatem polski żołnierz?

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Ustawa o obronie ojczyzny wraz z kilkudziesięcioma rozporządzeniami weszła w życie 23 kwietnia. Dodatkowo podwyższona została także tzw. kwota bazowa, a wraz z nią inne składowe żołnierskiego uposażenia, a resort obrony narodowej podniósł i wprowadził nowe dodatki do uposażenia. Rosną wydatki na obronność, ministerstwo obrony i siły zbrojne zabiegają o nowych kandydatów do służby oraz o zatrzymanie w niej doświadczonych żołnierzy. Zainteresowanie obroną ojczyzny i służbą w siłach zbrojnych rośnie m.in. w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Trudno dziś jednoznacznie wskazać czy w dłuższej perspektywie przełoży się to na realizację planów kreślonych przez polityków i zwiększenie stanów osobowych polskich sił zbrojnych.

Ile zarabiają żołnierze zawodowi?

Kilka tygodni temu zapytaliśmy Centrum Operacyjne MON o szereg spraw związanych z wysokością wojskowych uposażeń oraz przysługujących żołnierzom dodatków. Otrzymaliśmy bardzo szczegółowe odpowiedzi, które odnoszą się do konkretnych wskazanych przez nas przypadków. Celem było między innymi pokazanie jak wyglądają zarobki żołnierzy w poszczególnych korpusach i stopniach, z uwzględnieniem stażu służby i stanowiska. Tym razem resort obrony narodowej nie zdecydował się na przekazanie wyliczeń prezentujących stawki netto. Ich wyliczenie i przedstawienie było i jest kłopotliwe z uwagi na zamieszanie wynikające z wprowadzenia „Polskiego Ładu" oraz deklarowanych zmian w zakresie podatku dochodowego (kwestie zaliczek na podatek dochodowy, ulg dla klasy średniej, deklarowanych zmian skali podatku dochodowego). Podkreślamy zatem, że w artykule prezentowane są stawki brutto. Warto zaznaczyć, że przypadku wojskowych uposażeń zastosowanie dziś mają 9 procentowa składka zdrowotna oraz 17 procentowy podatek dochodowy (po przekroczeniu progu 120 tys. zł 32 procentowy podatek), który zgodnie z rządowymi planami ma być obniżony z początkiem lipca do 12 procent. Zatem przeliczając kwoty brutto do netto należy uwzględnić składkę zdrowotną oraz odpowiednią stawkę podatku dochodowego.

Podstawa wynagrodzenia

Zgodnie z art. 430 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi ono 6 830,14 zł. Natomiast zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 28 marca 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych najniższe uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego - szeregowego wynosi 4 560 zł brutto (grupa uposażenia 0), z kolei najwyższe – czterogwiazdkowego generała 17 750 zł brutto (grupa uposażenia 20).

Dodatki za staż w służbie

Do uposażenia zasadniczego żołnierzowi zawodowemu przyznawany jest dodatek za długoletnią służbę wojskową w wysokości:

 • 3 proc. uposażenia zasadniczego po 3 latach służby;
 • 6 proc. uposażenia zasadniczego po 6 latach służby;
 • 9 proc. uposażenia zasadniczego po 9 latach służby;
 • 12 proc. uposażenia zasadniczego po 12 latach służby;
 • 15 proc. uposażenia po 15 latach służby.

Następnie po 15 latach dodatek wzrasta co roku o 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego, maksymalnie do 35 proc. tego uposażenia po 35 latach służby.

Uposażenia zasadnicze na typowych stanowiskach służbowych

Szeregowy zawodowy (grupa uposażenia – 0):

 • 1 rok służby – 4 560 zł brutto;
 • 2 lata służby – 4 560 zł brutto;
 • 5 rok służby – 4 696,80 zł brutto;

Starszy szeregowy zawodowy (grupa uposażenia – 1):

 • 5 lat służby – 4 768,90 zł brutto;
 • 10 lat służby – 5 046,70 zł brutto;

Kapral (dowódca drużyny) (grupa uposażenia – 2):

 • 8 lat służby – 5 469,60 zł brutto;
 • 12 lat służby – 5 779,20 zł brutto;

Plutonowy (starszy magazynier) (grupa uposażenia – 4):

 • 10 lat służby – 5 733,40 zł;
 • 12 lat służby – 5 891,20 zł;

Sierżant (pomocnik dowódcy plutonu) (grupa uposażenia – 5):

 • 12 lat służby – 6 204,80 zł brutto;
 • 15 lat służby – 6 371 zł brutto; 

Chorąży (dowódca plutonu/szef kompani) (grupa uposażenia – 8):

 • 12 lat służby – 6 697,60 zł brutto;
 • 15 lat służby – 6 877 zł brutto;
 • 20 lat służby – 7 176 zł brutto.

Warto zauważyć, że żołnierze zajmujący stanowisko szefa kompanii otrzymują dodatkowo dodatek służbowy o charakterze stałym w wysokości od 45 zł do 75 zł miesięcznie brutto. 

Podporucznik (dowódca plutonu) (grupa uposażenia – 11)

 • 5 lat służby – 6 489 zł brutto;
 • 7 lat służby – 6 678 zł brutto;

Porucznik (oficer sekcji) (grupa uposażenia – 12):

 • 8 lat służby – 6 805,20 zł brutto;
 • 10 lat służby – 6 997,80 zł brutto;

Kapitan (dowódca kompani) (grupa uposażenia – 13B):

 • 12 lat służby – 7 672 zł brutto;
 • 15 lat służby – 7 877,50 zł brutto;

Żołnierze zajmujący stanowisko dowódcy kompanii otrzymują dodatkowo dodatek służbowy o charakterze stałym w wysokości od 75 zł do 300 zł miesięcznie. 

Major (szef sekcji/specjalista) (grupa uposażenia – 14A)

 • 15 lat służby – 8.395 zł brutto;
 • 20 lat służby – 8.760 zł brutto;

Podpułkownik (dowódca batalionu) (grupa uposażenia – 15B):

 • 17 lat służby – 9 652,50 zł brutto;
 • 22 lata służby – 10 065 zł brutto;

Żołnierze zajmujący stanowisko dowódcy batalionu otrzymują dodatkowo dodatek służbowy o charakterze stałym w wysokości od 150 zł do 450 zł miesięcznie.

Pułkownik (dowódca pułku) (grupa uposażenia – 16):

 • 22 lata służby – 11 272,80 zł brutto;
 • 25 lat służby – 11 550 zł brutto plus świadczenie motywacyjne – 1 500 zł brutto;

Generał brygady (dowódca brygady) (grupa uposażenia – 17):

 • 25 lat służby – 14 250 zł brutto plus świadczenie motywacyjne – 1 500 zł brutto;
 • 28 lat służby – 14 592 zł brutto plus świadczenie motywacyjne – 2 500 zł brutto;

Generał dywizji (dowódca dywizji) (grupa uposażenia – 18A):

 • 25 lat służby – 16 437,50 zł brutto plus świadczenie motywacyjne – 2 500 zł brutto;
 • 30 lat służby – 17 095 zł brutto świadczenie motywacyjne – 2 500 zł brutto;

Generał broni (Dowódca Rodzajów Wojsk) (grupa uposażenia – 19B):

 • 25 lat służby – 19 375 zł brutto plus świadczenie motywacyjne – 2 500 zł brutto;
 • 30 lat służby – 20 150 zł brutto plus świadczenie motywacyjne – 2 500 zł brutto;

Generał (Szef Sztabu Generalnego WP) (grupa uposażenia – 20):

 • 25 lat służby – 22 187,50 zł brutto plus świadczenie motywacyjne – 2 500 zł brutto;
 • 30 lat służby – 23 075 zł brutto plus świadczenie motywacyjne – 2 500 zł brutto.

Dodatki do wojskowych uposażeń

Żołnierzom zawodowym mogą być przyznane następujące dodatki do uposażenia zasadniczego: Dodatki służbowe otrzymują żołnierze zawodowi za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych:

 1. dowódca batalionu (dywizjonu, eskadry, okrętu II rangi lub grupy okrętów) – od 150 zł do 450 zł brutto;
 2. komendant szkoły podoficerskiej – od 150 zł do 450 zł brutto;
 3. główny księgowy w jednostce sektora finansów publicznych realizującej wydatki publiczne – od 150 zł do 450 zł brutto;
 4. dowódca kompanii (baterii, klucza, szwadronu, grupy pomocniczych jednostek pływających lub grupy ratownictwa morskiego albo okrętu III lub IV rangi) – od 75 zł do 300 zł brutto;
 5. szef kompanii (baterii, klucza, szwadronu) albo bosman okrętowy – od 45 zł do 75 zł brutto;
 6. lekarz albo lekarz dentysta – od 150 zł do 1 500 zł brutto;
 7. kontroler ruchu lotniczego – od 450 zł do 900 zł brutto + ewentualne zwiększenie o 300 zł brutto za każde uprawnienie lub zwiększenie o 750 zł brutto za każde uprawnienie uzupełniające instruktorskie;
 8. nawigator naprowadzania albo wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa – od 300 zł do 900 zł brutto;
 9. szef służby technicznej lub materiałowej – od 150 zł do 375 zł brutto;
 10. kryptolog lub odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo albo łączność i informatykę lub programista w Jednostce Wojskowej Nr 5949, w Jednostce Wojskowej Nr 3860 lub w Jednostce Wojskowej Nr 4993 albo w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa – od 450 zł do 2 100 zł brutto;
 11. realizacja zamówień publicznych w Agencji Uzbrojenia – od 750 zł do 1 500 zł brutto;
 12. radca prawny albo referent prawny – od 150 zł do 900 zł brutto.
Dodatki do uposażeń I
Fot. Katarzyna Głowacka Defence24

Dodatki w określonych jednostkach wojskowych (stawki miesięczne):

 1. w ataszacie obrony – do 750 zł brutto;
 2. w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej – do 450 zł brutto;
 3. w Jednostce Wojskowej Nr 4026 (JW Formoza) albo Jednostce Wojskowej Nr 4101 (JWK) – od 1 200 zł do 3 300 zł brutto;
 4. w Jednostce Wojskowej Nr 4724 (JW NIL) albo Jednostce Wojskowej Nr 3940 – od 150 zł do 2 400 zł brutto;
 5. w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych, 7. eskadrze działań specjalnych, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych – do 750 zł brutto;
 6. w Jednostce Wojskowej Nr 2305 (JW GROM)– do 1 350 zł brutto;
 7. w Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego – do 450 zł brutto;
 8. w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego albo 8. Bazie Lotnictwa Transportowego – piloci do 750 zł brutto, personel pokładowy do 450 zł brutto.
Dodatki do uposażeń II
Fot. Katarzyna Głowacka Defence24

Dodatki specjalne otrzymują żołnierze za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej (stawki miesięczne):

 1. piloci – od 750 zł do 2 700 zł brutto + ewentualne zwiększenie za F-16 od 300 zł do 2 250 zł brutto lub zwiększenie za loty HEAD – od 450 zł do 2 250 zł brutto;
 2. pozostały personel latający – od 450 zł do 1 500 zł brutto + ewentualne zwiększenie za loty HEAD do 1 500 zł brutto;
 3. personel służby inżynieryjno-lotniczej – do 450 zł brutto + ewentualne zwiększenie za obsługę samolotów F-16 lub zwiększenie za obsługę śmigłowców wykonujących starty i lądowania z okrętów Marynarki Wojennej o 150 zł brutto albo zwiększenie za obsługę samolotów HEAD o 300 zł brutto;
 4. marynarze – od 225 zł do 900 zł brutto;
 5. nurkowie – od 450 zł do 1 800 zł brutto;
 6. skoczkowie spadochronowi – od 300 zł do 1 125 zł brutto;
 7. żołnierze Jednostki Wojskowej Nr 2305 (JW GROM) – od 1 200 zł do 3 300 zł brutto;
 8. żołnierze pełniący służbę w Służbie Wywiadu Wojskowego albo Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – od 60 zł do 5 250 zł brutto;
 9. dla żołnierzy pełniących służbę w Żandarmerii Wojskowej:
 • dla żołnierzy Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie – od 1 000 zł do 3 300 zł brutto;
 • dla żołnierzy wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze – do 1 350 zł brutto;
 • dla pozostałych żołnierzy ŻW – do 450 zł brutto;

10 . dla żołnierzy pełniących służbę w patrolach saperskich – do 900 zł brutto;

11 . dla żołnierzy pełniących służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych – od 75 zł do 180 zł brutto.

Dodatki do uposażeń III
Fot. Katarzyna Głowacka Defence24

Odprawa

W przypadku odpraw żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej należy wskazać, że kwota odprawy uzależniona jest od wysokości ostatniego należnego żołnierzowi zawodowemu uposażenia i wynosi:

 • po roku służby – 100 proc.;
 • po pięciu latach służby – 200 proc.;
 • po dziesięciu latach służby – 300 proc. kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby.
Dodatki i odprawy
Fot. Katarzyna Głowacka Defence24

Wysokość tej odprawy, ulega zwiększeniu o 20 proc. uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za każdy rok zawodowej służby wojskowej pełnionej ponad dziesięć lat, nie więcej jednak niż do wysokości 600 proc. Wysokość odprawy wzrosła zatem wraz z podwyższeniem stawki uposażenia zasadniczego.

Komentarze (1)

 1. Marklar

  Słabo wyglądają te zarobki. Aby wojsko było atrakcyjne zarobki powinny być dwa razy wyższe, co podejrzewam nie jest możliwe.