Reklama

Siły zbrojne

„Zodiak” do remontu. Drugie życie w GROM

Fot. Michał Derela/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0
Fot. Michał Derela/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Jednostka Wojskowa GROM poinformowała o rozpoczęciu postępowania, prowadzonego według procedury otwartej i nieograniczonej, na usługę remontu statku „Zodiak”, używanego do stycznia br. przez Urząd Morski w Gdyni, a aktualnie przez jednostkę wojskową 2305 GROM.

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, przedmiotem postępowania jest „Usługa remontu dla odnowienia klasy PRS (Polski Rejestr Statków) statku s/v ZODIAK”. 

Oddany bezterminowo i nieodpłatnie w pierwszej połowie stycznia w posiadanie Jednostki Wojskowej 2305 GROM po odnowieniu będzie przez kolejne lata służył żołnierzom w celach szkoleniowych w zakresie prowadzenia operacji zwalczania terroryzmu.

Jakie czynności będą wchodziły w zakres prac remontowych? W opisie przedmiotu zamówienia czytamy, że przed statkiem czeka wymiana poszycia kadłuba,  piaskowanie oraz malowanie jego i nadbudówki, prostowanie stępek, przeprowadzanie przeglądów dla wciągarek łodzi ratunkowych, prace stolarskie. Dodatkowo przewidziano wykonywanie prac przy samym silniku, w tym wymiana licznych uszczelek, zaworów, oraz przeprowadzenie inspekcji instalacji elektrycznej.  

Zamawiający zastrzega, że do odnowienia statku „Zodiak” będą musiały być wykorzystane fabrycznie nowe części, aczkolwiek istnieje szansa na przeznaczenie używanych, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. Na samym końcu, po wykonaniu wszelkich niezbędnych prac remontowych, zostaną przeprowadzone niezbędne próby morskie, z zachowaniem norm jakościowych, które będą sprawdzianem dla świeżo odnowionej jednostki nawodnej.

Potencjalni wykonawcy zobowiązują się do rozpoczęcia prac w ciągu 7 dni od momentu podpisania umowy, natomiast ich zakończenie ma nastąpić nie później, niż do 30 listopada 2021 roku.

Reklama
Reklama

Termin składania ofert upływa 5 lipca br. o godzinie 9:00, następnie po upływie godziny nastąpi ich otwarcie. Ustalono dwa kryteria wyboru najlepszej oferty: kryterium ceny o wadze 60 oraz kryterium gwarancji z wagą 40. Okres gwarancyjny wyniesie maksymalnie 60 miesięcy (przy czym 24 to minimum).

„Zodiak” to statek hydrograficzny, używany dotychczas przez gdyński Urząd Miasta. Został zwodowany w 1981 roku w Stoczni Północnej, natomiast po roku już wszedł do swojej służby. Przez ostatnie 38 lat przeprowadzał prace w zadaniach związanych z obsługą torów wodnych Zatoki Gdańskiej jak i przy dnie morskim, czy neutralizacji różnego rodzaju zagrożeń ekologicznych. Co ciekawe, statek ma już przeszłość związaną z operacjami wojskowymi czy antyterrorystycznymi – był nierzadkim gospodarzem licznych grup szkoleniowych, a ćwiczenia na jego pokładzie były uznawane za dobry przykład postępowania w działaniach kontrterrorystycznych na otwartym morzu.

Kacper Bakuła

Reklama

Komentarze

    Reklama