Siły zbrojne

Wspólne działania polskich i chorwackich sił specjalnych w Afganistanie

W listopadzie ubiegłego roku wspólnie ćwiczyli na żagańskim poligonie, od kilku tygodni razem prowadzą operacje bojowe NATO.  Polscy i chorwaccy specjalsi operują w ramach sił specjalnych misji ISAF w Afganistanie. Chorwaci weszli bowiem w skład Zadaniowego Zespołu Bojowego utworzonego na bazie żołnierzy z Jednostki Wojskowej Komandosów (JWK) z Lublińca. 

Polscy komandosi z sukcesem wdrożyli swoich chorwackich kolegów w procedury i szkolenia obowiązujące siły specjalne działające w ramach odrębnego łańcucha dowodzenia natowskiej operacji ISAF. Dowódca zespołu bojowego JWK wysoko ocenia przygotowanie i dotychczasowe praktyczne działanie chorwackich żołnierzy.  

Po przylocie w rejon misji nasi koledzy z Chorwacji zrealizowali najpierw cały cykl szkoleń zapoznawczych z afgańskimi funkcjonariuszami policyjnych sił specjalnych oddziałów PRC (z ang. ProvincialResponse Company) prowincji Ghazni, których szkoleniem zajmuje się mój zespół (...) Odbyło się również kilka spotkań żołnierzy chorwackich z kluczowym personelem PRC.

Mówi dowódca zespołu z JWK.

Była to niezmiernie istotna kwestia gdyż w Afganistanie żołnierze polskich wojsk specjalnych realizują m.in. jeden z priorytetów misji ISAF, jakim jest szkolenie miejscowych sił bezpieczeństwa oraz wsparcie działań antyterrorystycznych. To właśnie szkoleni i wspierani przez polskich komandosów afgańcy funkcjonariusze sił specjalnych PRC coraz częściej samodzielnie prowadzą skuteczne akcje przeciwko rebeliantom. Dowódca operacji specjalnych Stanów Zjednoczonych admirał Wiliam H. McRaven, w czasie swojej ostatniej wizyty w Polsce za szczególnie ważne uznał właśnie sukcesy uzyskane przez komandosów z Lublińca w zakresie szkolenia pododdziałów afgańskich PRC. Specjalsi z JWK byli wielokrotnie wyróżniani przez swoich natowskich przełożonych z misji ISAF, ich skuteczność chwalą również afgańscy partnerzy.

Nie tak dawno Chorwaci przeszli „chrzest bojowy” w postaci aktywnego udziału w bojowym rekonesansie wraz z polskimi i afgańskimi operatorami wojsk specjalnych.

W wyniku pozytywnego przebiegu szkolenia podjąłem decyzje o przeprowadzeniupierwszej operacji z udziałem chorwackiego zespołu.Co warto podkreślić to fakt, że w tych działaniach główną rolę odgrywali nasi afgańscy partnerzy, stanowiący zdecydowaną większość sił biorących udział w realizacji tych zdań – relacjonuje oficer dowodzący lublinieckimi komandosami. – Widzę, że nasi chorwaccy koledzy bardzo dobrze sobie radzą w środowisku misji, mają coraz lepsze relacje z policjantami z PRC. Aktualnie przygotowujemy się do kolejnych wspólnych operacji.

Stwierdza oficer JWK.

Prowadzenie wspólnych operacji w Afganistanie jest konsekwencją podpisanej w 2011 roku umowy bilateralnej współpracy pomiędzy siłami specjalnymi Chorwacji i Polski. Realizacją postanowień porozumienia zajęło się Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS), a jego kadra rozpoczęła z Chorwatami cykl ćwiczeń oraz szkoleń w ramach programu wymiany doświadczeń (ang. Joint Combined Exchange Training, JCET). W ten sposób specjaliści z DWS przekazywali swoim chorwackim kolegom wiedzę zarówno w zakresie szkolenia operatorów, jak również budowania struktur dowodzenia oraz procedur operacyjnych, którą nabyli m.in. w ramach współpracy z siłami specjalnymi Stanów Zjednoczonych na bazie zawartego w 2009 roku porozumienia, określającego Amerykanów jako strategicznego partnera naszych wojsk specjalnych. Tamto porozumienie było swoistym kamieniem milowym, a od 2009 roku nastąpił niezwykle dynamiczny rozwój polskich wojsk specjalnych. Nasi komandosi zaczęli być postrzegani jako liderzy w zakresie sił specjalnych państw regionu Europy Środkowo - Wschodniej.

Od 2011 Polacy stali się tak samo ważnym partnerem dla Chorwatów, jakimi wcześniej byli dla nich Amerykanie. Polscy i chorwaccy żołnierze wspierani przez swoich kolegów z Węgier działali w ramach jednego Zadaniowego Zespołu Bojowego w czasie międzynarodowych ćwiczeń wojsk specjalnych pk. „Cobra-13” (listopad 2013), których celem było certyfikowanie wystawianego na bazie Polaków Sojuszniczego Dowództwa Komponentu Operacji Specjalnych.

Zaliczenie ćwiczenia było ostatnim krokiem na drodze do uzyskania przez Polskę statusu „państwa ramowego” NATO w obszarze operacji specjalnych. Praktyczne współdziałanie z chorwackimi komandosami w ramach ISAF - największej jak dotąd misji wojskowej Sojuszu, jest jednym z pierwszych owoców osiągnięcia przez polskich specjalsów natowskich standardów w zakresie prowadzenia operacji specjalnych. Zaangażowanie partnerów z zagranicy w działania prowadzone przez polskie wojska specjalne świadczy o dużym zaufaniu jakim darzą nas sojusznicy. Wspólnie realizowane operacje dają obydwu stronom realne korzyści m.in. w kwestii rozwijania posiadanych już zdolności. 

Wydział Prasowy Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych

Komentarze (2)

  1. anarchy4uk

    ...za to można zaatakować w "razie W" putina od tylca z Afganu ;]

  2. bdf

    Czas na szybki powrót z Afganistanu, bo jak wybuchnie wojna to może być już za późno, a nikt nie zrównoważy naszych swoimi wojskami !!! Nie ma komandosów US w szeregach polskiego wojska w ramach rekompenstay za naszych pod dowództwem USA w Afganie.