Reklama

Siły zbrojne

Wojsko kupi części do armat przeciwlotniczych

ZU-23-2
Armata przeciwlotnicza ZU-23-2.
Fot. 9. BBKPanc.

1 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie poinformowała o rozpoczęciu przetargu na dostawy technicznych środków materiałowych do różnych wersji armat przeciwlotniczych ZU-23-2

Cały przetarg, który jest realizowany w ramach procedury ograniczonej bez podziału na zadania i dodatkowych opcji. Jego przedmiotem jest dostawa jak wspomniano na wstępie technicznych środków materiałowych armat przeciwlotniczych ZU-23-2 w różnych wersjach jakie są eksploatowane obecnie przez Siły Zbrojne RP. Głównym miejscem realizacji dostaw ma być Skład Regny w pobliżu Koluszek należący do 3. Rejonowej Bazy Materiałowej, (która jest z kolei podporządkowana 3. Regionalnej Bazie Logistycznej), gdzie będą one przechowywane. Termin realizacji zamówienia wyznaczony jest na od 20 kwietnia 30 listopada br.

Czytaj też

Termin składania ofert upływa 10 lutego br. kiedy to ma nastąpić ich otwarcie i ocena, a następnie rozstrzygnięcie. Do oceny ofert złożonych we wszystkich 12 postępowaniach posłuży kryterium najniższej ceny.

W Wojsku Polskim te holowane artyleryjskie zestawy przeciwlotnicze kal. 23 mm są eksploatowane w kilku różnych wersjach. Oprócz zestawów artyleryjskich ZU-23-2/ZU-23-2K (oraz Hibneryt na podwoziach samochodów ciężarowych) są także zestawy artyleryjsko-rakietowe ZUR-23-2KG Jodek-G (uzbrojone dodatkowo w wyrzutnie PPZR Grom i wyposażone w celowniki kolimatorowe CKE-2 lub programowalne CP-1). Systemy te stanowią obecnie nadal podstawowe uzbrojenie dywizjonów przeciwlotniczych wszystkich brygad ogólnowojskowych oraz innych pododdziałów przeciwlotniczych SZ RP w zakresie obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu.

Armaty 23 mm w wersji ZUR-23-2SP (z głowicą optoelektroniczną, systemem kierowania ogniem i możliwością zdalnej obsługi oraz wyrzutniami Grom/Piorun) są z kolei elementem wprowadzanego do jednostek Sił Powietrznych zestawu obrony powietrznej Pilica.