Siły zbrojne

Unified Vision 14 - test obiegu informacji NATO

W dniach 12-29.05.2014 r. w Oerland w Norwegii (138 Skrzydło Lotnictwa) odbyła się próba poligonowa w ramach manewrów Unified Vision 14. Było to największe i najważniejsze przedsięwzięcie NATO w zakresie inicjatywy Joint Intelligence Surveillance Reconaissance – JISR, czyli połączonej zdolności do pozyskiwania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji rozpoznawczych.

Osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej (Initial Operational Capability - IOC) NATO JISR, zaplanowano na koniec 2015 roku tak, aby wyznaczone do pełnienia dyżuru Siły Odpowiedzi NATO (NATO Response Forces 16), mogły korzystać z jej wymienionych zdolności. Celem próby poligonowej Unified Vision 14 było zwiększenie poziomu interoperacyjności systemów ISR państw członkowskich oraz sprawdzenie ich kompatybilności z obowiązującymi w NATO umowami standaryzacyjnymi (STANAG).

Próba poligonowa w odróżnieniu od typowych ćwiczeń nie ma na celu rozwiązania symulowanej sytuacji kryzysowej, lecz sprawdzenie interoperacyjności i kompatybilności różnych systemów. Ponadto, odbywa się przy wsparciu personelu reprezentującego dostawców używanego sprzętu.

W Unified Vision 14 uczestniczyli przedstawiciele 18 państw członkowskich (Belgia, Czechy, Kanada, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Litwa, Holandia, Węgry, Norwegia, Polska, Rumunia, Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone) oraz 12 dowództw, agencji i centrów doskonalenia NATO. W działaniach wzięli udział również obserwatorzy z Australii, Szwecji i Finlandii.

Próba poligonowa odbywała się w 20 lokalizacjach: 15 w Europie (m.in. NCIA Haga - Holandia, HUMINT CoE Oradea - Rumunia, NATO BICSES Bruksela - Belgia, NATO Intelligence Fusion Center Molesworth - WB, amerykańska baza Global Hawk Sycylia) i 5 w Ameryce Północnej. Zaangażowanych było 2200 osób, z czego – 1800 w bazie w Oerland, a pozostałe 400 w macierzystych kwaterach.

Państwa uczestniczące zgłosiły około 250 środków i systemów ISR. Były wśród nich samoloty: E-3 Sentry AWACS, F-16, Tornado ECR, B707, DA20 i P3-C Orion, bezzałogowe systemy powietrzne: MQ-1 Predator, Global Hawk, Strix , Raven, Puma, B-Hunter jak również systemy PTSD - Persistent Threat Detection System, VERA NG, Mobile Reconnaissance Jamming System. Całość pozyskiwanych danych musiały przetworzyć działające wspólnie systemy zarządzania wymaganiami informacyjnymi krajów członkowskich i NATOwski system AUSTIN.

Siły Zbrojne RP reprezentowane były przez dwóch przedstawicieli Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2 SG WP realizujących zadania w komórce oceny próby poligonowej (T8 – Assessment) oraz przedstawiciela Ośrodka Rozpoznania Obrazowego wykonującego zadania jako IMINT Analyst w Połączonym Centrum Rozpoznania (JASIC - Joint All Sources Intelligence Center).

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2 SG WP

Komentarze