Siły zbrojne

Szef Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. broni Mieczysław Gocuł,  spotkał się z dowódcą Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych (JFC Brunssum) gen. Salvatore Fariną. Podczas rozmowy poruszono kwestię lipcowego Szczytu NATO w Warszawie.

W czasie spotkania obu generałów rozmawiano o oczekiwaniach strony polskiej wobec szczytu NATO w Warszawie. Wymieniono również poglądy na temat poziomu bezpieczeństwa w regionie wschodniej flanki NATO w kontekście kryzysu ukraińskiego.

Jak głosi komunikat prasowy MON, po zakończeniu oficjalnych rozmów sztabowych szef Sztabu Generalnego WP i dowódca JFC Brunssum podpisali „Porozumienie Wsparcia Bazy Jednostki Integracji Sił NATO zlokalizowanej w Bydgoszczy (NFIU)”. Umowa Base Support Arrangement zawarta została pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sił Połączonych NATO w Europie.

MON uważa, że potrzeba zawarcia umowy wynika z konieczności stworzenia niezbędnej podstawy prawnej dla zabezpieczenia funkcjonowania Jednostki Integracji NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jej celem jest określenie zasad oraz zakresu wsparcia udzielanego przez resort obrony narodowej dla Jednostki Integracji NATO dyslokowanej w Bydgoszczy.

Porozumienie BSA jest porozumieniem wykonawczym do "Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Estonii, Ministerstwem Obrony Republiki Łotwy, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie dotyczącego Jednostek Integracyjnych NATO".

Komentarze