Siły zbrojne

Szef MON podpisał decyzję ws."Systemu zapewnienia jakości w lotnictwie"

Jedna z krakowskich C-295M - fot. Łukasz Pacholski
Jedna z krakowskich C-295M - fot. Łukasz Pacholski

Uzupełnienie i usystematyzowanie dotychczasowego systemu nadzoru i kontroli nad realizacją zadań lotniczych będzie efektem podpisanej w czwartek, 20 grudnia br. przez ministra Tomasza Siemoniaka decyzji ws. wdrożenia w lotnictwie Sił Zbrojnych RP - "Systemu zapewnienia jakości w lotnictwie".Decyzja jest konsekwencją realizacji zaleceń komisji ministra Millera. Wdrażany system zapewnienia jakości oparto o rozwiązania, zasady i wymagania określone dla takich systemów w lotnictwie cywilnym przez takie organizacje jak ICAO (Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego) oraz EASA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego). System  pozwoli na stałe monitorowanie zgodności szkolenia wojskowego personelu lotniczego oraz eksploatacji statków powietrznych z wymaganiami dokumentów resortu ON ustanowionymi dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych operacji lotniczych.

Celem działania systemu będzie wykrywanie nieprawidłowości od przyjętych standardów, które zagrażają lub mogą zagrażać bezpieczeństwu wykonywanych operacji lotniczych i szkoleniu personelu lotniczego, a także inicjowanie odpowiednich działań korygujących i profilaktycznych. System zapewnienia jakości nie będzie się pokrywał z zakresem odpowiedzialności struktur systemu bezpieczeństwa lotów funkcjonujących w jednostkach lotniczych Sił Zbrojnych.

Na kształt i formę przyjętego rozwiązania znaczący wpływ miały wnioski i zalecenia wynikające z badań lotniczych, w tym dwóch katastrof, jakie miały miejsce w lotnictwie wojskowym oraz wyniki kontroli przeprowadzonych w jednostkach Sił Zbrojnych RP, dotyczących tych obszarów działalności jednostek, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo lotów oraz jakość realizowanych zadań lotniczych.

Decyzja powołuje do życia Zespół Zapewnienia Jakości w Lotnictwie, który będzie ulokowany w strukturze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a odpowiednie komórki  systemu powstaną w jednostkach lotniczych Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych oraz Marynarki Wojennej.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Komentarze