Reklama

Siły zbrojne

Kontrwywiad kupuje samochody

Fot. 1blog i 2blog via Twitter

Służba Kontrwywiadu Wojskowego udzieliła zamówienia na dostawę samochodów osobowych klasy niższej w dwóch dostawach. Dodatkowo poszukiwany jest dostawca samochodów typu pick-up w liczbie 5 maszyn, wraz z prawem opcji na dodatkowe 7 sztuk.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Przedmiotem zamówień było dostarczenie samochodów osobowych klasy niższej (średniej - przyp. red.) w ramach 2 przetargów. Pierwszy zakładał dostawę 1 egzemplarza, drugi zaś 10 (i 11 w prawie opcji). Zamówienie na opiewa na sumę blisko 2 mln złotych. Wykonawcą zamówienia została firma CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. Kryteria udzielenia zamówienia zostały podzielone według następującej skali:

  • Kryterium jakości - Nazwa: przedłużona gwarancja mechaniczna / Waga: 16
  • Kryterium jakości - Nazwa: bezpłatne przeglądy serwisowe / Waga: 16
  • Kryterium jakości - Nazwa: czas realizacji zamówienia / Waga: 8 Cena - Waga: 60

Postępowanie na dostarczenie 12 samochodów osobowych w typie pickup (5 pojazdów gwarantowanych i 7 w prawie opcji) nie zostało rozstrzygnięte, z powodu braku złożenia ofert przez ewentualnych uczestników postępowania. Ogłoszono jedynie zwycięzcę postępowania na dostarczenie 1 egzemplarza samochodu, jakim jest firma Marvel Sp. z o.o., a wartość zamówienia wyniosła 201 000 złotych. Waga zamówienia była taka sama jak w przypadku dostawy samochodów osobowych niższej klasy.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama