Siły zbrojne

Skrzypczak o modernizacji Leopardów: Amunicja programowalna to kolejne wyzwanie

Fot. chor. R.Mniedło/11LDKPanc.
Fot. chor. R.Mniedło/11LDKPanc.

Postrzegam modernizację Leopardów 2 jako szansę, ale i wielkie wyzwanie dla polskiej zbrojeniówki. Czy ma tyle zdolności i kompetencji? Można mieć wątpliwości, ale to pokaże najbliższy czas. (…) Przyszła modernizacja Leopardów 2A5 powinna się skupiać na dwóch aspektach – zapewnieniu kompatybilności z systemami dowodzenia czołgów zmodernizowanych do wersji Leopard 2PL oraz właśnie zdolności do prowadzenia ognia amunicją programowalną najnowszej generacji. – mówi w rozmowie z Defence24.pl gen. broni w st. spocz. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.

Generał Waldemar Skrzypczak w rozmowie z Defence24.pl wyraził zadowolenie z podpisania pod koniec grudnia ubiegłego roku umowy na modernizację czołgów Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL. W opinii byłego dowódcy Wojsk Lądowych takie działanie jest konieczne ze względu na potrzebę dostosowania do warunków współczesnego pola walki. Jednocześnie Leopardy 2 są jedynymi czołgami w polskiej armii, zdolnymi do podjęcia równorzędnej walki z rosyjskimi czołgami nowszych generacji.

Dobrze się stało, że w końcu, po trzech latach procedowania, podpisano umowę na modernizację Leopardów 2A4. Wprowadzenie zmian jest konieczne w celu dostosowania ich do potrzeb współczesnego pola walki. Istotne jest również zapewnienie kompatybilności z czołgami w wersji 2A5. Dla polskiej armii modernizacja Leopardów 2 to wielki skok, tylko one są zdolne podjąć równorzędną walkę, pojedynek ogniowy z czołgami rosyjskimi nowszych generacji.

gen. broni. w st. spocz. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych

Generał Skrzypczak odniósł się też do roli polskiego przemysłu zbrojeniowego w procesie modernizacji czołgów do standardu Leopard 2PL. Zwrócił między innymi uwagę na znaczenie programu dla Wojsk Lądowych, powodujące konieczność „maksymalnej mobilizacji”, a także potrzebę takiego ustalenia podziału pracy z koncernem Rheinmetall, aby do Polski trafiły pełne zdolności modernizacyjne.

Postrzegam modernizację Leopardów 2 jako szansę, ale i wielkie wyzwanie dla polskiej zbrojeniówki. Czy ma tyle zdolności i kompetencji? Można mieć wątpliwości, ale to pokaże najbliższy czas. Ważne, aby była maksymalna mobilizacja bo dla Wojsk Lądowych to program "być albo nie być". Uważam, że należy wymóc na stronie niemieckiej (koncernie Rheinmetall) przeniesienie do Polski pełnych zdolności modernizacyjnych.

gen. broni. w st. spocz. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych

W dyskusji dotyczącej czołgów Leopard 2PL poruszano często kwestie przyszłej modernizacji czołgów Leopard 2A5. W rozmowie z Defence24.pl generał Skrzypczak zwraca uwagę, że na dzień dzisiejszy czołgi Leopard 2A5, będące najlepszymi pojazdami tej klasy posiadanymi przez Wojsko Polskie nie wymagają głębszej modernizacji, istotne jest jednak stworzenie warunków do kompatybilności systemów łączności czołgów Leopard 2PL i Leopard 2A5. Ma to służyć zapewnieniu możliwości sprawnego współdziałania czołgów w wersji 2A4 i 2A5 na polu walki.

Przede wszystkimi Leopardy 2A5 są najlepszymi czołgami, jakie w tej chwili posiada polska armia. Na dzień dzisiejszy czołgi tego typu nie wymagają głębszej modernizacji, poza stworzeniem warunków do kompatybilności operacyjnej systemów dowodzenia czołgów Leopard 2A5 i zmodernizowanych Leopard 2A4 (do standardu Leopard 2PL). Dowódcy czołgów obydwu wersji muszą dysponować kompatybilnymi systemami łączności, w celu usprawnienia ich współdziałania na polu walki.

gen. broni. w st. spocz. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych

W dłuższej perspektywie czasowej resort obrony powinien podjąć działania w celu dostosowania polskich czołgów Leopard 2A5 do wykorzystania amunicji programowalnej, obecnie nie mają one takiej możliwości. Jak zaznacza generał Skrzypczak, przyszła modernizacja wozów w tej wersji powinna skupić się przede wszystkim na zapewnieniu kompatybilności systemów łączności czołgów Leopard 2A5 i Leopard 2PL oraz właśnie zdolności do użycia amunicji programowalnej.

W perspektywie najbliższych 10-15 lat, jednym z celów dla MON powinno być dostosowanie polskich Leopardów 2A5 do wykorzystania amunicji programowalnej. W tej chwili czołgi nie są zdolne do jej użycia. Powiedzmy sobie szczerze – amunicja programowalna odegra kluczową rolę na przyszłym polu walki. Przyszła modernizacja Leopardów 2A5 powinna się skupiać na dwóch aspektach – zapewnieniu kompatybilności z systemami dowodzenia czołgów zmodernizowanych do wersji Leopard 2PL oraz właśnie zdolności do prowadzenia ognia amunicją programowalną najnowszej generacji.

gen. broni. w st. spocz. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych

Umowa na modernizację czołgów Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL została podpisana 28 grudnia 2015 roku. Głównym wykonawcą ze strony polskiej ma być konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej i ZM Bumar-Łabędy, ale w pracach, obejmujących też remonty pojazdów będą również uczestniczyć inne spółki PGZ, w tym ZM Tarnów, OBRUM, Rosomak S.A., Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z Poznania czy PCO S.A. Dostawy 128 czołgów mają się zakończyć do 2020 roku, kolejnych 14 może zostać zmodernizowanych w 2021 roku jeżeli zostanie zrealizowana opcja kontraktowa. Wartość umowy wyniosła 2,415 mld zł, przy czym w tę kwotę nie wliczono remontów czołgów, objętych programem modernizacji.

Czytaj więcej: Leopard 2PL: wkład polskiego przemysłu w program modernizacji czołgu

 

W dniu podpisania umowy na modernizację czołgów Leopard 2A4 sygnowano też porozumienie, określające podział prac przy utrzymaniu i modernizacji polskich czołgów Leopard 2A4 i Leopard 2A5 pomiędzy ZM Bumar-Łabędy a Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A. w Poznaniu. Na jego podstawie WZM S.A. będą odpowiadać za wsparcie eksploatacji czołgów w wersji 2A5, będą też liderem ewentualnej, przyszłej modernizacji czołgów tego typu. Zakłady z Poznania mają również prowadzić przeglądy i naprawy systemów napędowych polskich Leopardów 2A4/2A5 (także po modernizacji), natomiast ZM Bumar-Łabędy S.A. będą odpowiedzialne za remonty i naprawy czołgów Leopard 2A4.

Czytaj więcej: Poznań wesprze polskie Leopardy 2A5. Centrum Zespołów Napędowych rośnie w siłę

Komentarze