Reklama

Siły zbrojne

Senat RP zajmie się reformą dowodzenia

Fot. mon.gov.pl
Fot. mon.gov.pl

Senatorowie wysłuchali dziś sprawozdania Senackiej Komisji Obrony Narodowej w sprawie reformy kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.Minister Siemoniak w swoim wystąpieniu podkreślił, że „reforma jest dokończeniem zmian zapoczątkowanych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, w okresie kiedy pełnił on jeszcze funkcję Ministra Obrony Narodowej. Wdrażane zmiany wynikają bezpośrednio z priorytetów zawartych w "Głównych kierunkach rozwoju SZ RP i ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022" – dodał minister.Reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP zakłada konsolidację systemu dowodzenia wokół jego trzech podstawowych funkcji - planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego - sprzężonych bezpośrednio z kierowaniem politycznym. Jednocześnie reforma zakłada ujednolicenie systemu kierowania i dowodzenia na czas pokoju, kryzysu i wojny – jak zaznaczył T. Siemoniak służyć ma temu m. in. „(…) przeprojektowanie systemu etatów i wypełnienie nimi struktur, będzie się z tym wiązała mniejsza ilość etatów w strukturach centralnych – zostaną one przeniesione jednostek liniowych” – dodał.

Czytaj także: Gen. Różański o reformie systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP

Zgodnie z przyjętymi założeniami reformy Sztab Generalny WP ma zostać przekształcony w organ planowania i doradztwa strategicznego. Natomiast obecne organy dowodzenia zostaną zintegrowanie w dwa dowództwa strategiczne: Dowództwo Generalne Rodzajów SZ - odpowiedzialne za ogólne dowodzenie wojskami w czasie pokoju, łączące dotychczasowe dowództwa: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych; Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ - odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, kryzysów i dowodzenie wojskami wydzielonymi do udziału w zagranicznych misjach pokojowych.Po zmianach, ministrowi obrony narodowej będą podlegać bezpośrednio: Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, co w pełni odwzoruje konstytucyjną zasadę cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią. Zdaniem ministra „Cywilna kontrola nad armią, powinna mieć silne podstawy, zwłaszcza w aspektach kontrolowania finansowania i wydatkowania środków”.

Zobacz również: Sejm przegłosował reformę dowodzenia

Szef Sztabu Generalnego WP będzie organem pomocniczym ministra. Do jego zadań ma należeć m.in.: planowanie strategicznego użycia sił zbrojnych, programowanie ich wieloletniego rozwoju oraz doradzanie ministrowi obrony narodowej, rządowi i prezydentowi w sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności SZ. Natomiast kierowanie całokształtem działalności sił zbrojnych minister obrony narodowej będzie realizował przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

mon.gov.pl

 
Reklama

Komentarze

    Reklama