Siły zbrojne

Sekretarz stanu Mroczek o polskich zbrojeniach

  • W Afganistanie również obchodzono Święto Wojsk Lądowych - fot. do.wp.mil.pl

Podczas obchodów Święta Wojsk Lądowych sekretarz stanu Czesław Mroczek potwierdził utrzymanie dużych nakładów na obronność i przyjęcie przez Radę Ministrów 12 września br. programu ws. obrony powietrznej.Sekretarz stanu, wiceminister obrony narodowej Czesław Mroczek w przemówieniu skierowanym do zebranych w warszawskiej Cytadeli gości, żołnierzy i przedstawicieli mediów podkreślił, że przed Polskimi Siłami Zbrojnymi, w tym Wojskami Lądowymi stoją liczne wyzwania związane z modernizacją:

Przed nami wiele wyzwań. Wyzwań, bo nie mamy w tej materii ograniczeń wynikających z trudnej sytuacji finansowej w Polsce i na świecie. Potwierdzona została wola utrzymania dużych nakładów na siły zbrojne, tak by dokonać niezbędnej modernizacji technicznej. Potwierdza to Pan Premier Donald Tusk, potwierdził Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent Bronisław Komorowski. Rada Ministrów przyjęła wczoraj program odnoszący się do obrony powietrznej. Przed nami wielkie wyzwania, ale jesteśmy przygotowani, by tym wyzwaniom sprostać.

Sekretarz stanu zwrócił również uwagę na ogrom zmian, jakie dokonały się w polskiej armii podczas ostatniej dekady:

Polskie kontyngenty wojskowe są symbolem zmian w Siłach Zbrojnych. Są przykładem tego jak zmieniają się Wojska Lądowe. Dokonując analizy wyposażenia poszczególnych kontyngentów w Iraku i Afganistanie możemy wysnuć wnioski na temat tego, jak głębokie zmiany dokonały się w armii

Na obchody Święta Wojsk Lądowych, przybyli między innymi minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Cieniuch, Dowódca  Operacyjny Sił Zbrojnych generał broni Edward Gruszka, Dowódca Wojsk Specjalnych generał brygady Piotr Patalong, przedstawiciele sejmowej i senackiej komisji obrony narodowej. Wśród gości znaleźli się również byli i obecni żołnierze oraz pracownicy Dowództwa Wojsk Lądowych, z jego pierwszym dowódcą, generałem broni w stanie spoczynku Zbigniewem Zalewskim na czele.

Święto Wojska Polskiego obchodzono także w Afganistanie, o którym wspomniał w swoim przemówieniu sekretarz Mroczek. 12 września, żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie zebrali się na placu pod flagami w bazie Ghazni. W uroczystości wziął także udział Ambasador RP w Afganistanie Piotr Łukasiewicz.Obchody miały miejsce również w obozie White Eagle w Bagram. W uroczystości wziął udział generał brygady Jarosław Wierzcholski – Zastępca Dowódcy Regionu Wschodniego. Na uroczystej zbiórce został odczytany list Dowódcy Wojsk Lądowych oraz Rozkaz Dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, a na placu apelowym stanęli żołnierze XI i XII zmiany PKW Afganistan.

(MMT)

 

Komentarze